rudens-foto14.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Sacenšas novada skolu labākie daiļrunātāji

06.03.2017 10:00 - 14:00
Novada skolu Skatuves runas konkursa dalībnieki un viņu skolotājas

Novada skolu Skatuves runas konkursa dalībnieki un viņu skolotājas

6.martā Kandavas internātvidusskolā notika novada skolēnu Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss.

 Konkursā piedalījās 18 labākie daiļrunātāji no Vānes, Zantes un Zemītes pamatskolām, kā arī Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas un Kandavas internātvidusskolas. Runātāji tika vērtēti piecās grupās, katrs dalībnieks piedalījās ar diviem darbiem- runāja gan prozu, gan dzeju.

 1.klašu grupā 1.vietu ieguva Vānes pamatskolas 1.klases skolniece Linita Vanaga.

2.-3.klašu grupā 1.vietu ieguva Kandavas internātvidusskolas 3.b klases skolniece Melita Leitlande, 2.vietā- Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 2.b klases skolniece Estere Marcinkēviča, 3.vietā- Vānes pamatskolas 3.klases skolniece Amanda Bērziņa.

4.-6.klašu grupā pirmajā vietā Kandavas internātvidusskolas 5.a klases audzēkne Kate Babre.

7.-9.klašu grupā pirmajā vietā Kandavas internātvidusskolas audzēkne Sintija Bondarenko.

Vecākajā grupā pirmajā vietā Kandavas internātvidusskolas 12.klases audzēkne Agneta Koloda, otrajā un trešajā vietā ierindojās Kandavas vidusskolas audzēkņi. Otrā Dārta Estere Kamparzāle, bet trešo vietu dalīja Samanta Santa Paņižnika un Kristaps Kristers Ozols.

Rezultāti bija ļoti blīvi, šajā gadā nebija izteiktu līderu, bet bija labs runātāju līmenis kopumā, tādēļ žūrijai izvērtēt dalībniekus nebija viegls uzdevums. Žūrijā strādāja Kandavas tūrisma informācijas centra vadītāja Guna Ošeniece, Zantes kultūras nama vadītāja Egija Lāce un novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Gudriķe.

Ceļazīmes uz nākamo kārtu, Kurzemes reģiona Skatuves runas konkursu, ieguva Linita Vanaga, Melita Leitlande un Agneta Koloda.

Šajā dienā notika arī mazo formu uzvedumu konkurss, kurā piedalījās Zemītes pamatskolas (režisore Erodeja Kirillova) un Kandavas internātvidusskolas (režisore Sandra Aukšmuksta)  teātra pulciņi.  Abu kolektīvu sniegums bija labā līmenī, tomēr nedaudz pārāki bija internātvidusskolas audzēkņi, kas ieguva ceļazīmi uz nākamo kārtu- Kurzemes reģiona skolēnu mazās formas uzvedumu konkursu, kas notiks 31.martā Talsos.

6.martā Kandavas internātvidusskolā notika novada skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss Konkursa dalībnieki dodas izlozēt uzstāšanās kārtas numurus. 1.klašu grupā konkursā piedalījās Vānes pamatskolas 1.klases skolniece Linita Vanaga. Viņa ieguva 1.vietu un ceļazīmi uz nākamo kārtu- Kurzemes reģiona konkursu, kas notiks Talsos 31.martā. Vānes pamatskolas 3.klases skolniece Amanda Bērziņa ieguva 3.vietu 2.-3.klašu grupā Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas 2b klases skolniece Estere Marcinkēviča  ieguva 2.vietu 2.-3.klašu grupā un arī žūrijas simpātiju balvu Zemītes pamatskolas 3.klases skolniece Sanija Kristiāna Lāce Kandavas internātvidusskolas 3. b klases skolniece Melita Leitlande 2.-3.klašu grupā ieguva 1.vietu un ceļazīmi uz nākamo kārtu Talsos Zemītes pamatskolas 3.klases skolēns Miks Frančenko Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 6.b klases audzēkne Felicita Fursa Vānes pamatskolas 4.klases skolniece Beāte Eva Ivančikova, kura ieguva žūrijas Simpātiju balvu Kandavas internātvidusskolas 5.a klases skolniece Kate Babre ieguva 1.vietu 4.-6.klašu grupā Zantes pamatskolas 5.klases skolniece Madara Krūmiņa Kandavas internātvidusskolas 8.a klases audzēkne Sintija Bondarenko ieguva 1.vietu 7.-9.klašu grupā Vānes pamatskolas 7.klases audzēkne Jevgēnija Stumbre Vānes pamatskolas 7.klases skolniece Monta Bērziņa Zemītes pamatskolas 8.klases skolniece Aija Rasmusa Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 12.klases audzēkne Samanta Santa Paņižnika ieguva 3.vietu 10.-12.klašu grupā Kandavas internātvidusskolas 12.klases audzēkne Agneta Koloda ieguva 1.vietu 10.-12.klašu grupā un ceļazīmi uz nākošo kārtu Talsos Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 11.klases audzēknis Kristaps Kristers Ozols ieguva 3.vietu 10.-12.klašu grupā un žūrijas Simpātiju balvu Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 11.kalses skolniece Dārta Estere Kamparzāle ieguva 2.vietu 10.-12.klašu grupā Uzvarētāji savās grupās ( no labās) Melita Leitlande, Agneta Koloda, Sintija Bondarenko, Kate Babre un Linita Vanaga Novada skolu Skatuves runas konkursa dalībnieki un viņu skolotājas Dalībniekus vērtēja žūrija- ( no kreisās) Guna Ošeniece, tūrisma informācijas centra vadītāja, Egija Lāce, Zantes kultūras nama vadītāja, Dagnija Gudriķe, novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Novada skolēnu mazās formas uzvedumu konkursā piedalījās Kandavas internātvidusskolas teātra pulciņš ar N.Ikstenas "Raganbekas- brīnumbekas", viņi ieguva ceļazīmi uz nākamo kārtu Talsos( režisore S. Aukšmuksta). Mazās formas uzvedumu konkursā piedalījās Zemītes pamatskolas teātra pulciņš ar uzvedumu "Mantojums"( režisore E.Kirillova). Pavisam nedaudz pietrūka, lai arī viņi tiktu izvirzīti nākamajai kārtai Talsos.
back to top