vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nedzīvojamās telpas - garāžas "Valdeķu garāža", kas ietilpst nekustamā īpašuma sastāvā "Valdeķi", Kandavas pagasts, Kandavas novads nomu tiesību izsoli

23.10.2015 10:00

Kandavas novada dome organizē nedzīvojamās telpas-garāžas ar kopējo platību 81,0 m2, „Valdeķu garāža”, kas atrodas uz zemes vienības 9062 015 0110, ietilpst nekustamā īpašuma „Valdeķi”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062 015 0015) sastāvā, nomas tiesību izsoli.
Izsoles sākumcena ir EUR 0.21 mēnesī par 1 m2 (bez PVN).
Izsole notiks 2015.gada 23.oktobrī plkst. 10:00, Kandavas novada domē, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, sēžu zālē.
Dalībieku reģistrācija - Kandavas novada domes administrācijas darba laikā līdz 2015. gada 22. oktobrim plkt. 12:00.
Izsoles noteikumus skatīt šeit.

back to top