2-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Zemītes pagasts, Kandavas novads Izsoli

17.08.2015 11:50

Nekustamais īpašums „Mehāniskās darbnīcas”, Zemītes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9094 001 0395) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 11500 m2, darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0276 009 un kopējo platību 498,8 m2, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0276 010, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0276 011, darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0395 001 un artēziskās akas sūknētavas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0395 002.

Izsoles objekta sākumcena EUR 24000,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 240,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 17.augustā plkst.11:50 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2015.gada 14.augustam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.
Izsoles skatīt šeit .
Karti skatīt šeit .
Sludinājums publicēts 06.07.2015.

back to top