rudens-foto13.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Salmiņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads Izsoli

17.08.2015 11:40

Nekustamais īpašums „Salmiņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 006 0125) sastāv no neapbūvētā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9088 006 0124 un kopējo platību 3,82 ha.

Izsoles objekta sākumcena EUR 5800,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 580,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 17.augustā plkst.11:40 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2015.gada 14.augustam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.
Izsoles noteikumu skatīt šeit .
Karti skatīt šeit .
Sludinājums publicēts 06.07.2015.

back to top