kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Bērzi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,86 ha (kadastra apzīmējums 9094 001 0282), nomas tiesību izsoli

26.02.2018 11:00 - 11:10

Kandavas novada dome rīko neapbūvētajam zemes gabalam, 3,86ha platībā kas atrodas Kandavas novadā, Zemītes pagastā, „Bērzi” (kadastra apzīmējums 9094 001 0282) nomas tiesību izsoli:

Neapbūvēta zemes gabala nosacītā nomas maksa gadā ir 3% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus nomas maksai iznomātājs maksā likumos noteiktos nodokļus (pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli).

Izsoles solis - 0,1 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības.

Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018. gada 26.februārī plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2018.gada 23.februārim plkst.12:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumus un tā pielikumus skatīt šeit

Sludinājums publicēts: 14.02.2018.

back to top