ziemas-foto-majaslapai5.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Ineses”, Vānes pagasts, Kandavas novads, Izsoli

14.05.2018 11:30 - 11:35

Nekustamais īpašums „Ineses”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 001 0392), sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 001 0392, un ar kopējo platību 0,46ha.

Izsoles objekta sākumcena EUR 1510,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 151,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 14.maijā plkst.11:30 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 11.maijam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107370.

  Izsoles noteikumus skatīt šeit

Karti skatīt šeit.
Fotoattēlus skatīt šeit

  Sludinājums publicēts 05.04.2018.

back to top