vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Lielā iela 51-4, Kandava, Kandavas novads, izsoli ar augšupejošu soli

08.10.2018 11:00 - 11:05

Nekustamais īpašums Lielā iela 51-4, Kandava, Kandavas novads, ar kadastra numuru 9011 900 0872, kopējā platība 13,3m2, pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 133/2465 domājamo daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0348 001, būves ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0348 004, būves ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0348 005, būves ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0348 006 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0348, ir 1-istabas dzīvoklis, kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļa ēkas 1.stāvā Kandavas pilsētā.

Izsoles objekta sākumcena 800,00 eiro, nodrošinājums 80,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 8.oktobrī plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 5.oktobrim, Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

  Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.

 

Sludinājums publicēts 04.09.2018.

back to top