kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko medību tiesību nomas izsoles

29.07.2019 11:00 - 15:10

Kandavas novada dome rīko medību tiesību nomas izsoles par pašvaldības zemes vienībām, kas atrodas Matkules un Vānes pagastā, Kandavas novadā.

Medību platību nomas tiesību izsoles sākumcena ir EUR 0,42/ha gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli).

Izsoles solis EUR 0,05/ha, bez PVN.

Izsoles veids - atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles pretendentus reģistrē Kandavas novada domē līdz 2019. gada 26. jūlijam plkst. 12.00, adresē: Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, 202.kabinetā.

  Plānotās medību tiesību nomas izsoles, par zemes vienībām Vānes pagastā, Kandavas novadā


Nr.p.k.

Nekustamais īpašums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Izsoles diena un laiks

Izsole noteikumi

1

"Stikuti", Vānes pagasts, Kandavas novads

90 880 030 098

29.07.2019., plkst.11.00

 

 

skatīt šeit


"Auriņi", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880030123


"Ūpji", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880030105

2

"Naftas vads Polocka –Ventspils 432,5 km”, Vānes pagasts, Kandavas novads

90880030119

29.07.2019., plkst.11.05

 

skatīt šeit

3

„Naftas vads Polocka –Ventspils 433 km”, Vānes pagasts, Kandavas novads

90880030120

29.07.2019., plkst. 11.10

 

skatīt šeit

4

„Naftas vads Polocka –Ventspils 429 km”, Vānes pagasts, Kandavas novads

90880030121

29.07.2019., plkst. 11.15

 

skatīt šeit

5

„Naftas vads Polocka –Ventspils 430 km”, Vānes pagasts, Kandavas novads

90880030118

29.07.2019., plkst. 11.20

 

skatīt šeit

6

„Naftas vads Polocka –Ventspils 428 km”, Vānes pagasts, Kandavas novads

90880040125

29.07.2019., plkst. 11.25

 

skatīt šeit

7

„Naftas vads Polocka –Ventspils 426 km”, Vānes pagasts, Kandavas novads

90880040124

29.07.2019., plkst. 11.30

 

skatīt šeit

8

"Liedagi", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880040254

29.07.2019., plkst.11.35

 

skatīt šeit

9

"Māri", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010311

29.07.2019., plkst. 11.40

 

skatīt šeit


"Atmodas", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010312

10

"Jaukumi", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880060051

29.07.2019., plkst. 13.10

skatīt šeit

11

"Jaunzēveri", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880060049

29.07.2019., plkst. 14.25

skatīt šeit

12

"Medumi", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880030079

29.07.2019., plkst. 13.15

skatīt šeit

13

"Kaņepes", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880020093

29.07.2019., plkst. 13.20

skatīt šeit

14

"Naftas vads Polocka –Ventspils 424 km”, Vānes pagasts, Kandavas novads

90880040191

29.070.2019., plkst. 13.25

skatīt šeit

15

"Gulbji", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010388

29.07.2019., plkst. 11.45

skatīt šeit


"Gulbji", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010387


"Ķekari", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010269


"Gulbji", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010268

16

"Ozollauki", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010393

29.07.2019., plkst. 13.30

skatīt šeit

17

"Kērkļi", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010314

29.07.2019., plkst. 13.35

  skatīt šeit

18

"Zelmas", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010255

29.07.2019., plkst. 13.40

skatīt šeit

19

"Sandri", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010305

29.07.2019., plkst. 11.50

skatīt šeit


"Sēnas", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010304

20

"Ogas", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010303

29.07.2019., plkst.13,45

skatīt šeit

21

"Vālodzes", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010187

29.07.2019., plkst.13,50

skatīt šeit

22

"Lakši", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010190

29.07.2019., plkst. 13,55

skatīt šeit

23

"Zālāji", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010306

29.07.2019., plkst. 14.00

skatīt šeit

24

 

90880010507

29.07.2019., plkst. 14.05

skatīt šeit

25

"Grantiņi", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010192

29.07.2019., plkst. 14.10

skatīt šeit

26

"Pipari", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010321

29.07.2019., plkst. 14.15

skatīt šeit

27

"Zemgaļu ferma", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010347

29.07.2019., plkst. 14.20

skatīt šeit

 

Plānotās medību tiesību nomas izsoles, par zemes vienībām Matkules pagastā, Kandavas novadā

Nr.p.k.

Nekustamais īpašums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Izsoles diena un laiks

Izsoles noteikumi

1

"Vējkalns", Matkules pagasts, Kandavas novads

90 700 030 297

29.07.2019., plkst. 14.35

 

skatīt šeit

2

"Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads

90700030223

29.07.2019., plkst.14.30

 

skatīt šeit


"Mežpūri", Matkules pagasts, Kandavas novads

90700030036

3

"Jaunkroķi", Matkules pagasts, Kandavas novads

90700040078

29.07.2019., plkst. 14.40

 

skatīt šeit

4

"Ogles", Matkules pagasts, Kandavas novads

90700030110

29.07.2019., plkst. 14.45

 

skatīt šeit

5

"Zīlītes", Matkules pagasts, Kandavas novads

90700030102

29.07.2019., plkst. 14.50

 

skatīt šeit

6

"Pabērzi", Matkules pagasts, Kandavas novads

90700020135

29.07.2019., plkst. 14.55

 

skatīt šeit

7

"Mežpuri", Matkules pagasts, Kandavas novads

90700020021

29.07.2019., plkst. 15.00

 

skatīt šeit

8

"Sumbri", Matkules pagasts, Kandavas novads

90700010007

29.07.2019., plkst. 15.05

 

skatīt šeit

  Sīkāka informācija Kandavas novada domē 203.kabinetā, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā.

back to top