kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Zemītes pagastā aizvadīta iedzīvotāju sapulce

05.11.2019 17:30

5.novembra vakarā Zemītes tautas namā pulcējās vairāk kā 30 vietējo iedzīvotāju, lai pārrunātu aktualitātes pagastā ar domes vadību un speciālistiem.

Sapulces ievaddaļā domes priekšsēdētāja klātesošos informēja par šogad paveiktajiem darbiem un plānotajiem darbiem 2020. gadā, detalizētāk stāstīja par budžeta izdevumiem un ieņēmumiem pa nozarēm, kā arī plānotajiem un veiktajiem projektiem Kandavas pilsētā un pagastos.

Aktuāls jautājums Zemītes pagastā ir mainīgā kvalitāte dzeramajam ūdenim- šobrīd ūdens ir tik ļoti rūsains, ka iedzīvotājiem vieš bažas, vai to var lietot uzturā. SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Dzintars Rušmanis atbildēja, ka  periodiskā ūdens kvalitātes pasliktināšanās ir cieši saistīta ar elektrības pārrāvumiem, kas izraisa hidraulisko triecienu un sakustina nogulsnes ūdens caurulēs. Protams, esošie ūdens cauruļvadi ir nolietojušies un ir nepieciešama to maiņa, bet, ierobežoto budžeta līdzekļu dēļ, nākamā gada plānos tas neietilpst. Lai stabilizētu esošo situāciju un novērstu elektrības pārrāvumus, ir informēti elektrotīkla uzturētāji AS “Sadales tīkls”. Dz.Rušmanis arī norādīja, ka uztraukumam par dzeramā ūdens kvalitāti nav pamata, jo Veselības inspekcija regulāri veic ūdens kvalitātes monitoringu. Iedzīvotājiem tika apsolīts veikt ūdens analīzes un informēt viņus par rezultātiem.

Tika uzdoti arī jautājumi par kanalizācijas aku tīrīšanu un bojātiem aku vākiem, uz ko Dz.Rušmanis atbildēja, ka jau tuvākajā laikā tiks apsekotas visas kanalizāciju akas un vāku bojājumi novērsti.

Tikpat aktuāls jautājums ir Zemītes pamatskolas jumta sliktais stāvoklis. Līdzīgi kā Cēres pamatskolā, arī Zemītes skolā ir bojāts jumta segums, kura dēļ lietus ūdens bojā iekštelpas. Domes izpilddirektors Egīls Dude apliecināja, ka par problēmu ir informēts un sastādot nākamā gada budžetu, iespēju robežās tas tiks ņemts vērā.

E.Dude informēja, ka šovasar darba grupa ir klātienē apsekojusi visus novada ceļus un tuvākajā laikā domes sēdē tiks apstiprināts aktualizētais ceļu saraksts, kurā veiktas korekcijas atbilstoši Zemes pārvaldības likumā veiktajām izmaiņām un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība". Ceļu apsekošanas laikā izpilddirektors arī novērojis, ka lielu postījumu pagasta ceļiem nodara lauksaimnieku līdz ceļam uzartie lauki, tāpat grants ceļus bojā smagā tehnika, kas pārvietojas šķīdoņa laikā. Viņš aicināja iedzīvotājus ceļus izmantot saudzīgi un izvērtēt savu attieksmi pret ceļu izmantošanu.


Noslēdzošā iedzīvotāju sapulce notiks 7. novembrī, plkst. 17:30 Zantes pagasta kultūras namā.

back to top