kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Iedzīvotāju sapulce Zantes pagastā

07.11.2019 17:30

7.novembra vakarpusē Zantes kultūras namā sapulcē tikās pagasta iedzīvotāji ar Kandavas novada pašvaldības vadību un speciālistiem, lai iepazītos ar pašvaldības iestāžu darbiem, kā arī uzzinātu, kas paveikts un plānots šogad.

Sapulci sāka domes priekšsēdētāja Inga Priede, kura klātesošos informēja par šogad paveiktajiem darbiem un plānotajiem darbiem 2020. gadā, detalizētāk stāstīja par budžeta izdevumiem un ieņēmumiem pa nozarēm, kā arī plānotajiem un veiktajiem projektiem Kandavas pilsētā un pagastos.

Zantes pagasta iedzīvotāji interesējās par gaidāmajām izmaiņām apkures tarifā. SIA “Kandavas Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Dzintars Rušmanis  klātesošajiem atgādināja, ka 3.oktobrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi vienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu visā novadā un no šī gada 11.novembra tas būs 59,62 EUR/MWh. Tā kā līdz šim Zantē ir bijis zemākais tarifs visā novadā, tad ar 11.novembri maksa par siltumu paaugstināsies- sadārdzinājums zanteniekiem būs par 8,11 EUR/MWh (ar PVN).

Atbildot uz jautājumu, kur radies tāds sadārdzinājums, Dz.Rušmanis norādīja, ka siltumenerģijas tarifs novadā nav mainīts no 2017.gada, bet izmaksas šo nepilno trīs gadu laikā ir augušas vairākās pozīcijās. Tā, piemēram, pēdējo gadu laikā ir paaugstinājies minimālās algas apmērs, cēlušās malkas un cita veida kurināmā cenas, kā arī paaugstinājušās elektroenerģijas cenas. Šīs visas izmaksas ir ņemtas vērā, aprēķinot vienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu. Pārmetumi par pārmērīgi augstiem siltumenerģijas tarifiem ir nevietā, jo tie daudz neatšķiras no kaimiņu novadu tarifiem. Salīdzinājumam, Talsu novadā- 61,55 EUR/MWh; Jauntukumā- 58,68 EUR/MWh; Saldū- 56,86 EUR/MWh, Ozolniekos- 61,18 EUR/MWh.

Tajā pat laikā, Dz.Rušmanis arī pastāstīja, ka, salīdzinot divus vienāda izmēra dzīvokļus (64,6 m2) Zantes pagasta Skolas ielā 9 un Liepu ielā 9, oktobra siltumapgādes rēķins starp abām minētajām mājām atšķiras par 11,39 EUR par labu Liepu ielai 9. “Tarifs ir viens, bet maksa par siltumu ir atkarīga no ēkas siltumnoturības, tāpēc ir jādomā kā ar minimāliem ieguldījumiem var paaugstināt energoefektivitāti”, uzsvēra Dzintars, kā piemērus minot guļvadu nosiltināšanu pagrabtelpās un daudzdzīvokļu ēku apkures stāvvadu balansēšanu.

Iedzīvotājiem bija jautājumi arī par patvaļīgu radiatoru maiņu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos, ūdens starpību veidošanos un ūdens spiediena kritumu vasaras periodā.

“KKP” valdes loceklis Dzintars Rušmanis pastāstīja, ka nekontrolētas radiatoru nomaiņas rezultātā tiek izjaukts mājas siltumapgādes sistēmas līdzsvars, un kā sekas rodas situācijas, kad viena daļa mājā esošo dzīvokļu siltumu saņem pārāk maz, bet otra – par daudz. “Dzīvokļa īpašuma likumā” ir noteikts, ka apkures sistēma ir kopīpašums un iejaukšanās kopīpašumā ir iespējama tikai ar sapulces lēmumu vai ārkārtas gadījumā. Lai netiktu izjaukts mājas siltumapgādes sistēmas līdzsvars, katra radiatora maiņa ir jāsaskaņo ar ēkas apsaimniekotāju un tas ir jādara pēc speciālista izstrādātas apkures radiatoru pieslēguma shēmas.

Dz. Rušmanis pastāstīja arī par veidiem, kā rodas ūdens patēriņa starpības. Viens no iemesliem ir dzīvokļu īpašnieku ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas paradumi (tos neiesniedz savlaicīgi vai iesniedz ilgu laiku pēc nolasīšanas, kā arī apzināti norāda samazinātu patēriņu), otrs- novecojusi dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēma vai plīsumi, kā dēļ var rasties ūdens zudumi, kā arī dzīvokļu īpašnieku negodprātīga rīcība- ūdens pilināšana, mērierīču tehniska ietekmēšana, lai netiktu uzskaitīts patērētais ūdens. Pieļaujamā ūdens patēriņa starpība ir 2% - 7%.
Savukārt, ūdens spiediena krituma iemeslus iespējams noteikt konkrētajā brīdī, tāpēc Dz. Rušmanis aicināja ar viņu sazināties spiediena krituma brīdī.

Zantes pagasta vecāko paaudzi uztrauca jautājums, ka jau trīs mēnešus Zantē nav atbildīgā persona, kura organizētu pensionāru darbu uz vietas. Kandavas novada Pensionāru biedrības vadītājs Zigurds Megnis aicināja zanteniekus apdomāties un līdz decembra vidum izvirzīt atbildīgo no sava vidus. Viņš arī informēja par izmaiņām biedrības sastāvā, norādot, ka turpmāk par organizatoriskajiem jautājumiem Kandavā atbild Ērika Šiļņikova, kura arī sazināsies ar Zantes pagasta senioriem.

Domes deputāte un audžumamma Signe Ezeriņa aicināja visas audžuģimenes ar bērniem uz Jaunā gada jampadraci, kas šogad notiks 11.janvārī plkst. 13:00 Kandavas kultūras namā.

Vairāki iedzīvotāju jautājumi bija par komunālajiem jautājumiem, atkritumu un ceļu apsaimniekošanu, Zantes ģimenes krīzes centra darbību, par atbalstu audžuģimenēm, un Zantes pagasta pārvaldnieka Jāņa Kāļa darba pienākumiem. Uz jautājumiem atbildes sniedza domes priekšsēdētāja Inga Priede, priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule, izpilddirektors Egīls Dude, deputāte Signe Ezeriņa, pagasta pārvaldnieks Jānis Kālis un "Kandavas ceļi" valdes priekšsēdētājs Ivars Marašinskis.

back to top