vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” rīko tai piederošu nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli 16.10.2019. - 30.10.2019.

16.10.2019 - 30.10.2019

logo_kkp.jpgPAZIŅOJUMS: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr.41203006844, ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma iznomāšanu. Visus interesentus, kas vēlas nomāt objektu:

Nr.p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra numurs

Būvju/telpu platība m2

Zemes platība m2

Lietošanas mērķis

Paredzamais līguma darbības mērķis

  •  

„Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV 3120

90620090012015

103,0

0

Lauku saimniecību nedzīvojamā ēka

Uz  2 (diviem ) gadiem no līguma noslēgšanas brīža


SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” aicina iesniegt iesniegumus par minētā nekustamā īpašuma iznomāšanu 10(desmit) darba dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas, tas ir, līdz 2019. gada 30.oktobrim.

*Gadījumā, ja citi interesenti neiesniegs iesniegumu par konkrētā nekustamā īpašuma iznomāšanu, SIA„Kandavas komunālie pakalpojumi” piešķirs nomas tiesības personai, kura ierosinājusi attiecīgā objekta iznomāšanu, bet ja tiks saņemts, tad starp iesniedzējiem tiks rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli.


back to top