rudens-foto4.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

“Ēnu diena” Kandavas novada domē

10.02.2016 09:00 - 12:00

dsc07727.jpg10. februārī Kandavas novada domē norisinājās "Ēnu diena", kuras laikā četras Zantes pamatskolas skolnieces, kļūstot par "ēnām" Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistēm Līgai Šupstikai un Dagnijai Gudriķei, iepazina un guva iespaidus par iespējamo nākotnes darba vietu.

„Ēnas” labprāt devās līdzi savāmm ēnu devējām, lai klātienē vērotu darbu sevis izvēlētajās nozarēs. 9. klases skolnieces Signe Petrova un Laura Besere apmeklēja ikgadējo skatuves runas un literāro uzvedumu konkursu Kandavas internātvidusskolā, kur žūrijā darbojās domes sabiedrisko attiecību speciāliste D.Gudriķe.

Savukārt, 8.klases skolniecēm Mairitai Tramdakai un Sidnijai Šneiderei bija iespēja uzklausīt Kandavas novada domes nozaru speciālistu stāstījumu par darba pienākumiem un darbinieku ikdienu, iegūt detalizētāku informāciju par L.Šupstikas darba pienākumiem un ikdienu, kā arī praktiski vērot saiedrisko attiecību speciālisti darbībā, apmeklējot Latvijas mežzinātnes institūta “Silava” Meža programmas ietvaros rīkotu semināru.

„Ēnu dienas” noslēgumā skolnieces dalījās ar iespaidiem par dienas gaitā redzēto un piedzīvoto. “Par sabiedrisko attiecību speciālista profesiju pirmais iespaids radies ļoti labs, ir interesanti darba pienākumi, jo jāapmeklē dažādi pasākumi”, speciālista ikdienu vērtēja Mairita Tramdaka, piebilstot, ka bija cerējusi pildīt arī praktiskus uzdevumus. Savukārt, skolniece Sidnija Šneidere novērojusi, ka domes darbiniekiem ir daudz pienākumu. Abas skolnieces domē pavadīto laiku vērtēja pozitīvi, atzīstot, ka „ēnot” bija interesanti un lietderīgi.

Kandavas novada pašvaldības iestādēs kopumā viesojās 13 Zantes pamatskolas skolēni, kļūstot par “ēnām” arī Kandavas novada Sociālā dienesta un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” darbiniekiem.

No kreisās: Kandavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Šupstika ar "ēnām"- Zantes pamatskolas 8.klases skolniecēm Sidniju Šneideri un Mairitu Tramdaku Skolnieces iepazīst kancelejas vadītājas Anitas Dundures ikdienas darba pienākumus Skolnieces iepazīst kancelejas vadītājas Anitas Dundures ikdienas darba pienākumus Kandavas novada domes būvvaldes vadītājs Jānis Jefremovs stāsta par saviem pienākumiem Ar Kandavas novada domes būvvaldes darbu skolnieces iepazīstina būvinspektors Staņislavs Gribusts
back to top