vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma -dzīvokļa „Alejas”-4, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli.

09.12.2019 11:20 - 11:25

Nekustamais īpašums, dzīvoklis „Alejas”-4, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044 900 0018) ar kopējo platību 24,9 m2.

Izsoles objekta sākumcena 800,00 eiro Izsoles nodrošinājums 80,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 9. decembrī  plkst.11.20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019. gada 6. decembrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Attēlus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.


sludinājums publicēts 05.11.2019.

back to top