vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai - garāžai „Valdeķu garāžas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads

19.11.2019 11:20 - 11:30

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošajai nedzīvojamai telpai- garāžai „Valdeķu garāžas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, ar kopējo platību 81m2, kadastra apzīmējums 9062 015 0110 004, kas atrodas uz citai personai piederošas zemes, nomas tiesību izsoli.

  Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,10 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 0,02 par 1m2. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 19. novembrī plkst.11.20, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

  Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2019. gada 19. novembra plkst.10:00.

Nomas tiesības izsoles noteikumus skatīt šeit.

Shēmu skatīt šeit.
Līguma projektu skatīt šeit.


sludinājums publicēts 08.11.2019.

back to top