10-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu, rīkojot rakstisku izsoli

09.03.2020 14:00 - 14:15

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – kokmateriālus, kopējais apjoms apmēram 220 m3 (skujkoka zāģbaļķus 70 m3, skujkoka sīkbaļķus 70 m3, skujkoku papīrmalku 80 m3), kas izstrādāti no pašvaldības nekustamā īpašuma Daigones iela 20, Kandava, Kandavas novads.

Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: „Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - kokmateriālu rakstiskai izsolei”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 9. marts plkst. 10.00.

Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 9240,00 eiro par visu apjomu (skujkoka zāģbaļķi 70 m3, skujkoka sīkbaļķi 70 m3 un skujkoku papīrmalka 80 m3).

Izsoles nodrošinājums 924,00 iemaksājams līdz 2020. gada 6. martam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

Izsole notiks 2020. gada 9. martā  plkst. 14.00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāva sēžu zālē.

Tālrunis informācijai 25652445.

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Pieteikumu skatīt šeit.

back to top