kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Meldri”, Zemītes pagasts, Kandavas novads, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,46 ha (kadastra apzīmējums 9094 002 0043), nomas tiesību izsoli

18.02.2020 11:20 - 11:30

Kandavas novada dome rīko neapbūvētajam zemes gabalam, 2,46 ha platībā kas atrodas Kandavas novadā, Zemītes pagastā, „Meldri” (kadastra apzīmējums 9094 002 0043) nomas tiesību izsoli:

Neapbūvēta zemes gabala nosacītā nomas maksas par 1ha gadā 67,00 (sešdesmit septiņi) euro (papildus maksājot pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli).

Izsoles solis- 6,00 (seši) euro par 1ha, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Izsole ar augšupejošu soli notiks 2020. gada 18. februārī plkst.11.20, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2020. gada 17. februārim plkst.18.00.

Noteikumus skatīt šeit.

sludinājums publicēts 07.02.2020.

back to top