kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpgPiektdiena 03.04.2020
Daira, Dairis

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"

https://kkp.kandava.lv/

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ir uzņēmums, kur 100% kapitāla daļu turētājs ir Kandavas novada dome, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem un Kandavas novada domes rīkojumiem un lēmumiem. Ar dažādiem nosaukumiem un darbības veidiem uzņēmums Kandavā darbojas jau ilgus gadus, bet uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts 1995.gada 27.decembrī un komercreģistrā pārreģistrēts kā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 2004.gada 13.maija.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” sniedz patstāvīgas darbavietas 35 cilvēkiem, bet apkures sezonā sniedz vēl papildus darba vietas līdz 12 cilvēkiem.

Uzņēmums galvenokārt pakalpojumus sniedz Kandavas novadā. Pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve un ūdens piegāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās, asenizācijas pakalpojumi, namu apsaimniekošana, Kandavas novada kapsētu apsaimniekošana un apkures pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām. Papildus pakalpojumi ir remonta darbi, pļaušanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumi un citi pakalpojumi uzņēmuma iespēju un kompetences robežās.

2018.gada 28.jūnijā  Kandavas novada domes sēdē tika apstiprināta "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kandavas komunālie pakalpojumi" vidēja termiņa attīstības stratēģija 2018. - 2023. gadam" .


Biroja darba laiks (“Robežkalnos”):

Pirmdiena8:00-18:00
Otrdiena8:00-17:00
Trešdiena8:00-17:00
Ceturtdiena8:00-17:00
Piektdiena8:00-16:00
Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

Reģistrācijas numurs : 41203006844

Bankas konti :

  • AS "Swedbank" HABALV22 LV75HABA0551039023222
  • AS "SEB banka" UNLALV2X LV92UNLA0011000508607
  • AS "Citadele Banka" PARXLV22 LV07PARX0012736490001

Maksājumus var veikt :

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kasē “Robežkalnos”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”  kasē Kandavas novada sociālā dienestā Jelgavas ielā 4a, Kandavā, Kandavas novadā


Pakalpojuma līgumi:

Lai kļūtu par mūsu klientu un saņemtu nepieciešamos pakalpojumus, aicinām Jūs ierasties SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā “Robežkalnos”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā noslēgt pakalpojuma līgumu/ -us , līdzi ņemot:

  • personu apliecinošu dokumentu ;
  • īpašuma apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatas apliecību, tiesas spriedumu, mantojuma apliecību, pirkšanas un pārdošanas līgumu, nomas līgumu ar īpašnieka pilnvaru slēgt līgumu).

Īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā lūdzam iepriekšējo īpašnieku paziņot par līgumsaistību izbeigšanu, bet jauno īpašnieku aicinām noslēgt pakalpojuma līgumu. Papildus informējam, ka tiem klientiem, kas ir uzstādījuši skaitītāju un līdz šim norēķinājās pēc patēriņa normām, arī ir jāierodas noslēgt vienošanos pie pakalpojuma līguma.

Skaitītāja rādījumi jāpaziņo katru mēnesi no 25. līdz 30.datumam, zvanot pa tel. 63126188, 63126072 un 26603244 vai rakstot e-pastā sia_kkp@inbox.lv .


Ūdens atdzelzošanas stacija
facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top