faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Kandavas novada dome

Inga Priede
Kandavas novada domes priekšsēdētāja
"Latvijas Zaļā partija"

Tel.63107368; mob. 29417255
E-pasts: inga.priede@kandava.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās
13:00 - 15:00 un 17:00 - 19:00
Kandavas novada domē 202.kabinetā
Gunda Cīrule
Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniece
"Latvijas Reģionu Apvienība"

Tel. 63182029; mob. 26622172
E-pasts: gunda.cirule@kandava.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 
13:00 - 15:00 un 17:00 - 19:00
Kandavas novada domē 202.kabinetā
Egīls Dude
Kandavas novada domes izpilddirektors

Tel. 63107365; mob. 25652445
E-pasts: egils.dude@kandava.lv

Kandavas novada domes deputāti:


Egils Bariss
"Latvijas Zaļā partija"

Tel. 26677434
E-pasts: e.bariss@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā 
15:00 - 17:00
Kandavas novada domē


Raivis Bērziņš
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Tel. 25129522
E-pasts: raivis@rgrpluss.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā 
15:00 - 17:00
Kandavas novada domē
Signe Ezeriņa
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Tel. 29259272
E-pasts: sinne7@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša iepriekš pēdējā ceturtdienā 
13:00 - 14:00
Kandavas novada domē
Romeks Fabjančiks
"No sirds Latvijai"

Tel. 29488103
E-pasts: romex99@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pirmā pirmdiena 
17:00 - 18:00
Kandavas novada domē
Gints Birkenšteins
"Latvijas Reģionu Apvienība"

Tel. 29102747
E-pasts: ginc.b@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pēc iepriekšējas vienošanās
Guntars Indriksons
"Latvijas Zaļā partija"

Tel. 29284179
E-pasts: gindriksons@gmail.com

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst. 15:00 
Kandavas novada domē

Inna Jēkabsone
"Latvijas Zaļā partija"

Tel. 26455944
E-pasts: inucis10@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā 
15:00 - 17:00
Kandavas novada domē

Alfreds Ķieģelis
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Tel. 29153250
E-pasts: akiegelis@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās plkst. 16:00
Kandavas novada domē
Ivars Lasis
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Tel. 29275398
E-pasts: ivars.lasis@gmail.com

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās plkst. 16:00
Kandavas novada domē
Daiga Puga
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Tel. 29418631
E-pasts: daigapuga@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Pēc iepriekšējas vienošanās, katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst.16.00 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā
Dainis Rozenfelds
"No sirds Latvijai"

Tel. 26187088
E-pasts: drozenfelds@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pirmajā pirmdienā 
16:00 - 18:00
Kandavas novada domē

Kaspars Ševčuks
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Tel. 26383094
Epasts: kaspars.sevcuks@gmail.com

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā 
15:00 - 17:00
Kandavas novada domē
Solvita Zvirgzdiņa
"Latvijas Reģionu Apvienība"

Tel. 29127011
E-pasts: solvitazvirgzdina@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Pēc iepriekšējas vienošanās

KOMITEJAS:

FINANŠU, PLĀNOŠANAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

I.Priede (LZP) - komitejas priekšsēdētāja, G.Cīrule (RA) - vietniece, G.Indriksons (LZP), E.Bariss (LZP), D.Puga (LZS), S.Ezeriņa (LZS), A.Ķieģelis (LZS), R.Bērziņš (NA), D.Rozenfelds (NSL).


SOCIĀLO LIETU UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS KOMITEJA

D.Rozenfelds (NSL) - komitejas priekšsēdētājs, K.Ševčuks (NA) - vietnieks, S.Ezeriņa (LZS), A.Ķieģelis (LZS), I.Priede (LZP), I.Jēkabsone (LZP), S.Zvirgzdiņa (RA).


IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA

S.Ezeriņa (LZS) - komitejas priekšsēdētāja, K.Ševčuks (NA) - vietnieks, I.Priede (LZP), I.Jēkabsone (LZP), D.Puga (LZS),  R.Fabjančiks (NSL), G.Birkenšteins (RA).


VIDES AIZSARDZĪBAS UN KOMUNĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJA

E.Bariss (LZP) - komitejas priekšsēdētājs, S.Zvirgzdiņa (RA) - vietniece, G.Cīrule (RA), G.Indriksons (LZP), A.Ķieģelis (LZS), R.Bērziņš (NA), I.Lasis (LZS).

   

Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi komisijas. Pašlaik darbojas 16 komisijas:

1. Kandavas novada vēlēšanu komisija: D. Zeibots, G. Bogdanova, A. Dišlere, D. Pelīte, I.Ķevica, Ņ. Zalcmane, A. Žakaite.

2. Administratīvā komisija: R. Fabjančiks- komisijas priekšsēdētājs, J. Šnikvalde, A.D.Freimanis, E. Sudmalis, S.Balsere, R.Zariņš.

3. Kandavas novada Iepirkuma komisija: E.Dude- komisijas priekšsēdētājs, D. Rudēvica- komisijas priekšsēdētāja vietniece, V.Stova- komisijas sekretāre, S. Āboliņa, A.Šimkēviča, A.Ķieģelis.

4. Dzīvokļu komisija: E. Dude - komisijas priekšsēdētājs, A. D. Freimanis, I. Leitarts, S. Bērziņa, R. Fabjančiks, G. Indriksons, D. Seile, G. Sīmane, K. Ševčuks.

5. Ceļu un satiksmes drošības komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja, E. Dude, G. Meiers, R. Zariņš, U.Vēciņš, K.Ševčuks, R.Sadovskis, M.Zariņa.

6. Ēku un būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija: D.Grasis- komisijas priekšsēdētājs, J. Jefremovs, pasūtītājs vai tā pilnvarota persona, būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar vispārīgo būvnoteikumu 161. punktu, vai arī, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts.

7. Administratīvo aktu strīdu komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja, S. Bērziņa, J.Mazitāns, R.Fabjančiks

8. Arhīva pārvaldības ekspertu komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, S. Balsere, S. Bērziņa, D. Rudēvica.

9. Vides aizsardzības komisija: V. V. Dreimanis- komisijas priekšsēdētājs, I.Piese, G.Pērkone, I.Priede, R.Bērziņš, U.Vēciņš ……………..,arhitekts.

10. Ētikas komisija: J. Šnikvalde- komisijas priekšsēdētāja, Ē.Klauberga, J. Vicinska, M. Ševčuka, K. Rudzone.

11. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas, un krājumu norakstīšanas komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, A. Žakaite, S. Balsere, L. Šmite, D.Seile.

12. Komisija sadarbībai ar ārvalstīm: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja, I. Grunte, I.Dravniece, I.Piese, M.Vilumsone, G.Indriksons, L.Šupstika, S.Ezeriņa.

13. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja; S.Bērziņa- komisijas priekšsēdētājas vietniece; G.Sīmane- komisijas locekle- sekretāre,  L.Šmite.

14. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisija: E.Dude- Kandavas novada domes pārstāvis, komisijas priekšsēdētājs; V. V. Dreimanis, mežu īpašnieku pārstāvis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks; A.Ķieģelis, A.Vicinskis; M.Sniedziņš, I. Burnevica, Valsts meža dienesta pārstāve; M. Jansons, Kandavas novada zemnieku pārstāvis; A. Millers, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; A. Riba, Latvijas Mednieku savienības pārstāvis; Maija Zariņa, komisijas sekretāre.
Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisijas nolikums apstiprināts un stājas spēkā 2015.gada 30.jūlijā. Nolikumu skatīt šeit

15. Kandavas novada domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja; D.Rudēvica, Finanšu nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece; L.Šmite, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste; D.Rozenfels, deputāts; A.Šimkēviča- komisijas sekretāre. Nolikumu skatīt šeit

16. Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisija: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja; R.Bērziņš- komisijas priekšsēdētājas vietnieks; S.Bērziņa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja; G.Pērkone, teritorijas plānotāja; L.Šmite, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste, komisijas sekretāre, G.Cīrule. Nolikumu satīt šeit

Domes administrācijā strādā darbinieki, kuri nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top