faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Kandavas novada dome

Inga Priede
Kandavas novada domes priekšsēdētāja
"Latvijas Zaļā partija"

Tel.63107368; mob. 26350440
E-pasts: inga.priede@kandava.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās
13:00 - 15:00 un 17:00 - 19:00
Kandavas novada domē 202.kabinetā
Gunda Cīrule
Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniece
"Latvijas Reģionu Apvienība"

Tel. 63182029; mob. 26622172
E-pasts: gunda.cirule@kandava.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 
13:00 - 15:00 un 17:00 - 19:00
Kandavas novada domē 202.kabinetā
Egīls Dude
Kandavas novada domes izpilddirektors

Tel. 63107365; mob. 25652445
E-pasts: egils.dude@kandava.lv

Kandavas novada domes deputāti:


Egils Bariss
"Latvijas Zaļā partija"

Tel. 26677434
E-pasts: e.bariss@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā 
15:00 - 17:00
Kandavas novada domē


Raivis Bērziņš
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Tel. 25129522
E-pasts: raivis@rgrpluss.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā 
15:00 - 17:00
Kandavas novada domē
Signe Ezeriņa
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Tel. 29259272
E-pasts: sinne7@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša iepriekš pēdējā ceturtdienā 
13:00 - 14:00
Kandavas novada domē
Romeks Fabjančiks
"No sirds Latvijai"

Tel. 29488103
E-pasts: romex99@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pirmā pirmdiena 
17:00 - 18:00
Kandavas novada domē
Gints Birkenšteins
"Latvijas Reģionu Apvienība"

Tel. 29102747
E-pasts: ginc.b@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pēc iepriekšējas vienošanās
Guntars Indriksons
"Latvijas Zaļā partija"

Tel. 29284179
E-pasts: gindriksons@gmail.com

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst. 15:00 
Kandavas novada domē

Inna Freiberga
"Latvijas Zaļā partija"

Tel. 26455944
E-pasts: inucis10@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā 
15:00 - 17:00
Kandavas novada domē

Aigars Lasis
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
Ivars Lasis
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Tel. 29275398
E-pasts: ivars.lasis@gmail.com

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās plkst. 16:00
Kandavas novada domē
Daiga Puga
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Tel. 29418631
E-pasts: daigapuga@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Pēc iepriekšējas vienošanās, katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst.16.00 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā
Dainis Rozenfelds
"No sirds Latvijai"

Tel. 26187088
E-pasts: drozenfelds@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pirmajā pirmdienā 
16:00 - 18:00
Kandavas novada domē

Kaspars Ševčuks
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Tel. 26383094
Epasts: kaspars.sevcuks@gmail.com

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā 
15:00 - 17:00
Kandavas novada domē
Solvita Zvirgzdiņa
"Latvijas Reģionu Apvienība"

Tel. 29127011
E-pasts: solvitazvirgzdina@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Pēc iepriekšējas vienošanās

KOMITEJAS:

FINANŠU, PLĀNOŠANAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

I.Priede (LZP) - komitejas priekšsēdētāja, G.Cīrule (RA) - vietniece, G.Indriksons (LZP), E.Bariss (LZP), D.Puga (LZS), S.Ezeriņa (LZS), A.Lasis (LZS), R.Bērziņš (NA), D.Rozenfelds (NSL).


SOCIĀLO LIETU UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS KOMITEJA

D.Rozenfelds (NSL) - komitejas priekšsēdētājs, K.Ševčuks (NA) - vietnieks, S.Ezeriņa (LZS), D.Puga (LZS), I.Priede (LZP), I.Freiberga (LZP), S.Zvirgzdiņa (RA).


IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA

S.Ezeriņa (LZS) - komitejas priekšsēdētāja, K.Ševčuks (NA) - vietnieks, I.Priede (LZP), I.Freiberga (LZP), D.Puga (LZS),  R.Fabjančiks (NSL), G.Birkenšteins (RA).


VIDES AIZSARDZĪBAS UN KOMUNĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJA

E.Bariss (LZP) - komitejas priekšsēdētājs, S.Zvirgzdiņa (RA) - vietniece, G.Cīrule (RA), G.Indriksons (LZP), S.Ezeriņa (LZS), R.Bērziņš (NA), I.Lasis (LZS).

   

Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi komisijas. Pašlaik darbojas 16 komisijas:

1. Kandavas novada vēlēšanu komisija: D. Zeibots, G. Bogdanova, U. Vēciņš, Ņ. Zalcmane, A. Žakaite, D. Pelīte, J. Vicinska, I. Ķevica, S. Koluža. Komisijas nolikumu skatīt šeit

2. Administratīvā komisija: R. Fabjančiks- komisijas priekšsēdētājs, J. Šnikvalde, A.D.Freimanis, E. Sudmalis, S.Balsere, R.Zariņš. Komisijas nolikumu skatīt šeit

3. Kandavas novada Iepirkuma komisija: E.Dude- komisijas priekšsēdētājs, D. Rudēvica- komisijas priekšsēdētāja vietniece, V.Stova- komisijas sekretāre, S. Āboliņa, A.Šimkēviča. Komisijas nolikumu skatīt šeit ; iepirkumu vadība skatīt šeit

4. Dzīvokļu komisija: E. Dude - komisijas priekšsēdētājs, A. D. Freimanis, I. Leitarts, S. Bērziņa, R. Fabjančiks, G. Indriksons, D. Seile, G. Sīmane, K. Ševčuks. Komisijas nolikumu skatīt šeit

5. Ceļu un satiksmes drošības komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja, E. Dude, G. Meiers, R. Zariņš, U.Vēciņš, K.Ševčuks, R.Sadovskis, M.Zariņa. Komisijas nolikumu skatīt šeit

6. Administratīvo aktu strīdu komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja, S. Bērziņa, J.Mazitāns, R.Fabjančiks. Komisijas nolikumu skatīt šeit

7. Arhīva pārvaldības ekspertu komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, S. Balsere, S. Bērziņa, D. Rudēvica. Komisijas nolikumu skatīt šeit

8. Vides aizsardzības komisija: V. V. Dreimanis- komisijas priekšsēdētājs, I.Piese, G.Pērkone, I.Priede, R.Bērziņš, U.Vēciņš ……………..,arhitekts. Komisijas nolikumu skatīt šeit

9. Ētikas komisija: J. Šnikvalde- komisijas priekšsēdētāja, Ē.Klauberga, J. Vicinska, M. Ševčuka, K. Rudzone. Komisijas nolikumu skatīt šeit; ētikas kodekss skatīt šeit

10. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas, un krājumu norakstīšanas komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, A. Žakaite, S. Balsere, L. Šmite, D.Seile. Komisijas nolikumu skatīt šeit 

11. Komisija sadarbībai ar ārvalstīm: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja, I. Grunte, I.Dravniece, I.Piese, M.Vilumsone, G.Indriksons, L.Šupstika, S.Ezeriņa. Komisijas nolikumu skatīt šeit

12. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja; S.Bērziņa- komisijas priekšsēdētājas vietniece; G.Sīmane- komisijas locekle- sekretāre,  L.Šmite, G.Pērkone.  Komisijas nolikumu skatīt šeit

13. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisija: E.Dude- Kandavas novada domes pārstāvis, komisijas priekšsēdētājs; V. V. Dreimanis, mežu īpašnieku pārstāvis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks; A.Vicinskis; M.Sniedziņš, I. Burnevica, Valsts meža dienesta pārstāve; M. Jansons, Kandavas novada zemnieku pārstāvis; A. Millers, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; A. Riba, Latvijas Mednieku savienības pārstāvis; Maija Zariņa, komisijas sekretāre.
Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisijas nolikums apstiprināts un stājas spēkā 2015.gada 30.jūlijā. Nolikumu skatīt šeit

14. Kandavas novada domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja; D.Rudēvica, Finanšu nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece; L.Šmite, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste; D.Rozenfels, deputāts; A.Šimkēviča- komisijas sekretāre. Nolikumu skatīt

šeit

15. Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisija: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja; S.Bērziņa- komisijas priekšsēdētājas vietniece; Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja; G.Pērkone, teritorijas plānotāja; L.Šmite, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste, komisijas sekretāre, G.Cīrule. Nolikumu satīt šeit

Domes administrācijā strādā darbinieki, kuri nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top