faceboktwitteryoutube
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Kandavas novada dome

Alfreds Ķieģelis
Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Centriskā partija „Latvijas zemnieku savienība”

Pirmdienās
no plkst.13.00 – 15.00
17.00- 19.00
Kandavas novada domē, 202. kabinetā
Leonārija Gudakovska
Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniece
Politiskā partija "Reģionu alianse"
Egīls Dude
Kandavas novada domes izpilddirektors

Kandavas novada domes deputāti:


Normunds Štoferts
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās
no plkst.13.00 – 15.00
17.00- 19.00
Kandavas novada domē
Aksilda Petrevica
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Katra mēneša pirmā trešdiena
no plkst.15:00 – 17:00
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, 407. kabinetā
Dainis Rozenfelds
"Reformu partija"

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Katra mēneša pirmā pirmdiena
no plkst.16:00– 17:00
Kandavas novada domē, apspriežu zālē; telefons 26187088
Gints Birkenšteins
Politiskā partija "Reģionu alianse"
Guntars Indriksons
"Latvijas Zaļā partija"

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena
no plkst.16:00
Kandavas novada domē, apspriežu zālē
Inga Priede
"Latvijas Zaļā partija"

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena
no plkst.16:00
Kandavas novada domē, apspriežu zālē
Ivars Lasis
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
Ivars Ozols
"Latvijas Zaļā partija"

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena
no plkst.16:00
Kandavas novada domē, apspriežu zālē
Romeks Fabjančiks
"Reformu partija"

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Katra mēneša pirmā pirmdiena
no plkst.16:00– 17:00
Kandavas novada domē, apspriežu zālē
Signe Ezeriņa
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Katra mēneša priekšpēdējā ceturtdiena no plkst.14:00- 15:30
Kandavas novada domē, apspriežu zālē 2. stāvā
Silvija Tiltiņa
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Katru piektdienu 14:00- 16:00
Izglītības pārvaldē
Solvita Zvirgzdiņa
Politiskā partija "Reģionu alianse"
Viesturs Valdis Dreimanis
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Katra mēneša pirmajā pirmdienā 13:00- 14:00
Kandavas novada domē, apspriežu zālē

KOMITEJAS:
Finanšu, plānošanas un novada attīstības komiteja

A.Ķieģelis -komitejas priekšsēdētājs, N.Štoferts, G. Birkenšteins, V.V. Dreimanis, S. Ezeriņa,  L. Gudakovska, G. Indriksons, I. Lasis, I. Ozols, A. Petrevica, I. Priede, D. Rozenfelds, S. Tiltiņa, S. Zvirgzdiņa.

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja

D. Rozenfelds- komitejas priekšsēdētājs, S. Tiltiņa- komitejas priekšsēdētāja vietniece, R. Fabjančiks, S.Ezeriņa, L. Gudakovska, S. Zvirgzdiņa, V.V. Dreimanis.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

I. Priede- komitejas priekšsēdētāja, A. Petrevica- komitejas priekšsēdētājas vietniece, I. Lasis, S. Ezeriņa, G. Birkenšteins, G. Indriksons, D. Rozenfelds

Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komiteja

L. Gudakovska- komitejas priekšsēdētāja, I. Lasis - komitejas priekšsēdētājas vietnieks, N. Štoferts, A. Ķieģelis, S. Ezeriņa, I. Ozols, R. Fabjančiks.

Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi komisijas. Pašlaik darbojas 16 komisijas:

1. Kandavas novada vēlēšanu komisija: D. Zeibots- komisijas priekšsēdētājs, G. Bogdanova- sekretāre, A. Dišlere, D. Pelīte, I.Ķevica, Ņ. Zalcmane, A. Žakaite.

2. Administratīvā komisija: R. Fabjančiks- komisijas priekšsēdētājs, J. Šnikvalde, A.D.Freimanis, E. Sudmalis.

3. Kandavas novada Iepirkuma komisija: E.Dude- komisijas priekšsēdētājs, D. Rudēvica- komisijas priekšsēdētāja vietniece, V.Stova- komisijas sekretāre, S. Āboliņa, A.Šimkēviča, E.Zandberga

4. Dzīvokļu komisija: E.Dude - komisijas priekšsēdētājs, A. D. Freimanis, I. Leitarts, S. Bērziņa, R. Fabjančiks, G. Indriksons, D. Seile, G.Sīmane

5. Ceļu un satiksmes drošības komisija: A. Ķieģelis- komisijas priekšsēdētājs, E. Dude, L. Gudakovska, G. Meiers, R. Zariņš.

6. Ēku un būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija: S. Gribusts- komisijas priekšsēdētājs, J. Jefremovs, pasūtītājs vai tā pilnvarota persona, būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar vispārīgo būvnoteikumu 161. punktu, vai arī, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts.

7. Administratīvo aktu strīdu komisija: A.Ķieģelis- komisijas priekšsēdētājs, V. V. Dreimanis, S. Bērziņa, N.Štoferts, J.Mazitāns

8. Arhīva pārvaldības ekspertu komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, S. Balsere, S. Bērziņa, D. Rudēvica.

9. Vides aizsardzības komisija: V. V. Dreimanis- komisijas priekšsēdētājs, I. Ozols, G. Pērkone, ……………..,arhitekts.

10. Ētikas komisija: J. Šnikvalde- komisijas priekšsēdētāja, Ē.Klauberga, J. Vicinska, M. Ševčuka, K. Rudzone.

11. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas, un krājumu norakstīšanas komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, A. Žakaite, S. Balsere, L. Bruce, D.Seile.

12. Komisija sadarbībai ar ārvalstīm: A. Ķieģelis- komisijas priekšsēdētājs, I. Priede, I. Grunte, I. Dravniece, V. Drīksna, I. Piese, T. Prodaņuks, M. Vilumsone, S. Tiltiņa.

13. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisija: A. Ķieģelis komisijas priekšsēdētājs; L. Gudakovska- priekšsēdētāja vietniece; G.Sīmane- komisijas locekle- sekretāre, S.Bērziņa; L.Bruce

14. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisija: A. Ķieģelis, Kandavas novada domes pārstāvis, komisijas priekšsēdētājs; V. V. Dreimanis, mežu īpašnieku pārstāvis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks; I. Burnevica, Valsts meža dienesta pārstāve; M. Jansons, Kandavas novada zemnieku pārstāvis; A. Millers, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; A. Riba, Latvijas Mednieku savienības pārstāvis; E. Dude, Kandavas novada domes izpilddirektors, mednieku kolektīva “Bebrupe” pārstāvis; Maija Liepa, komisijas sekretāre.
Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisijas nolikums apstiprināts un stājas spēkā 2015.gada 30.jūlijā. Nolikumu skatīt šeit

15. Kandavas novada domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija: A.Ķieģelis-domes priekšsedētājs, komisijas priekšsēdētājs; D.Rudēvica, Finanšu nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece; L.Bruce, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste; N.Štoferts, deputāts; D.Rozenfels, deputāts; Anita Šimkēviča- komisijas sekretāre. Nolikumu skatīt šeit

16. Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisija: A.Ķieģelis, domes priekšsēdētājs , komisijas priekšsēdētājs; L.Gudakovska, domes priekšsēdētāja vietniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece; S.Bērziņa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja; G.Pērkone, teritorijas plānotāja; L.Bruce, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste, komisijas sekretāre. Nolikumu ksatīt šeit

Domes administrācijā strādā darbinieki, kuri nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes Radio

Jaunākās galerijas


back to top