faceboktwitteryoutube
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Kandavas novada dome

Inga Priede
Kandavas novada domes priekšsēdētāja
"Latvijas Zaļā partija"


Gunda Cīrule
Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniece
"Latvijas Reģionu Apvienība"
Egīls Dude
Kandavas novada domes izpilddirektors

Kandavas novada domes deputāti:


Egils Bariss
"Latvijas Zaļā partija"


Raivis Bērziņš
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"


Signe Ezeriņa
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
Romeks Fabjančiks
"No sirds Latvijai"

Leonārija Gudakovska
"Latvijas Reģionu Apvienība"


Guntars Indriksons
"Latvijas Zaļā partija"
Inna Jēkabsone
"Latvijas Zaļā partija"


Alfreds Ķieģelis
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"


Ivars Lasis
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"


Ivars Marašinskis
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"


Dainis Rozenfelds
"No sirds Latvijai"
Kaspars Ševčuks
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Solvita Zvirgzdiņa
"Latvijas Reģionu Apvienība"

KOMITEJAS:
Finanšu, plānošanas un novada attīstības komiteja

I.Priede (LZP), G. Indriksons (LZP), E.Bariss (LZP), I.Marašinskis (LZS), S.Ezeriņa (LZS), A.Ķieģelis (LZS), R. Bērziņš (NA), G. Cīrule (RA); D.Rozenfelds (NSL).

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja

S.Ezeriņa (LZS), A.Ķieģelis (LZS), I. Priede (LZP), I. Jēkabsone (LZP); K. Ševčuks (NA); D. Rozenfelds (NSL), S. Zvirgzdiņa (RA).

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

K. Ševčuks (NA), I. Priede (LZP), I. Jēkabsone (LZP), S. Ezeriņa (LZS), I. Marašinskis (LZS),  R. Fabjančiks (NSL), G.Cīrule (RA).

Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komiteja

E. Bariss (LZP), G. Indriksons (LZP), A.Ķieģelis( LZS), L.Gudakovska (RA), S.Zvirgzdiņa (RA), R.Bērziņš (NA), I. Lasis (LZS).

    Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi komisijas. Pašlaik darbojas 16 komisijas:

1. Kandavas novada vēlēšanu komisija: D. Zeibots- komisijas priekšsēdētājs, G. Bogdanova- sekretāre, A. Dišlere, D. Pelīte, I.Ķevica, Ņ. Zalcmane, A. Žakaite.

2. Administratīvā komisija: R. Fabjančiks- komisijas priekšsēdētājs, J. Šnikvalde, A.D.Freimanis, E. Sudmalis.

3. Kandavas novada Iepirkuma komisija: E.Dude- komisijas priekšsēdētājs, D. Rudēvica- komisijas priekšsēdētāja vietniece, V.Stova- komisijas sekretāre, S. Āboliņa, A.Šimkēviča, E.Zandberga

4. Dzīvokļu komisija: E.Dude - komisijas priekšsēdētājs, A. D. Freimanis, I. Leitarts, S. Bērziņa, R. Fabjančiks, G. Indriksons, D. Seile, G.Sīmane

5. Ceļu un satiksmes drošības komisija: A. Ķieģelis- komisijas priekšsēdētājs, E. Dude, L. Gudakovska, G. Meiers, R. Zariņš.

6. Ēku un būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija: S. Gribusts- komisijas priekšsēdētājs, J. Jefremovs, pasūtītājs vai tā pilnvarota persona, būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar vispārīgo būvnoteikumu 161. punktu, vai arī, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts.

7. Administratīvo aktu strīdu komisija: A.Ķieģelis- komisijas priekšsēdētājs, V. V. Dreimanis, S. Bērziņa, N.Štoferts, J.Mazitāns

8. Arhīva pārvaldības ekspertu komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, S. Balsere, S. Bērziņa, D. Rudēvica.

9. Vides aizsardzības komisija: V. V. Dreimanis- komisijas priekšsēdētājs, I. Ozols, G. Pērkone, ……………..,arhitekts.

10. Ētikas komisija: J. Šnikvalde- komisijas priekšsēdētāja, Ē.Klauberga, J. Vicinska, M. Ševčuka, K. Rudzone.

11. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas, un krājumu norakstīšanas komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, A. Žakaite, S. Balsere, L. Bruce, D.Seile.

12. Komisija sadarbībai ar ārvalstīm: A. Ķieģelis- komisijas priekšsēdētājs, I. Priede, I. Grunte, I. Dravniece, V. Drīksna, I. Piese, T. Prodaņuks, M. Vilumsone, S. Tiltiņa.

13. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisija: A. Ķieģelis komisijas priekšsēdētājs; L. Gudakovska- priekšsēdētāja vietniece; G.Sīmane- komisijas locekle- sekretāre, S.Bērziņa; L.Bruce

14. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisija: A. Ķieģelis, Kandavas novada domes pārstāvis, komisijas priekšsēdētājs; V. V. Dreimanis, mežu īpašnieku pārstāvis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks; I. Burnevica, Valsts meža dienesta pārstāve; M. Jansons, Kandavas novada zemnieku pārstāvis; A. Millers, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; A. Riba, Latvijas Mednieku savienības pārstāvis; E. Dude, Kandavas novada domes izpilddirektors, mednieku kolektīva “Bebrupe” pārstāvis; Maija Liepa, komisijas sekretāre.
Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisijas nolikums apstiprināts un stājas spēkā 2015.gada 30.jūlijā. Nolikumu skatīt šeit

15. Kandavas novada domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija: A.Ķieģelis-domes priekšsedētājs, komisijas priekšsēdētājs; D.Rudēvica, Finanšu nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece; L.Bruce, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste; N.Štoferts, deputāts; D.Rozenfels, deputāts; Anita Šimkēviča- komisijas sekretāre. Nolikumu skatīt šeit

16. Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisija: A.Ķieģelis, domes priekšsēdētājs , komisijas priekšsēdētājs; L.Gudakovska, domes priekšsēdētāja vietniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece; S.Bērziņa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja; G.Pērkone, teritorijas plānotāja; L.Bruce, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste, komisijas sekretāre. Nolikumu ksatīt šeit

Domes administrācijā strādā darbinieki, kuri nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes Radio

Jaunākās galerijas


back to top