faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Informācija par Kandavas novada pašvaldības personas datu apstrādi


Saskaņā ar Regulas Nr. 2016/279  13. pantu

1. Pārzinis: Kandavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000050886

2. Kontaktinformācija: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, dome@kandava.lv, 63182028

3. Datu aizsardzības speciālists: Daiga Reča, recadaiga@inbox.lv, 29182946

4. Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz Pārziņa noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai saskaņā ar Pārziņa noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām.

5. Personai ir pienākums sniegt personas datus tādā apjomā, lai Pārzinis  varētu izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Datu apstrāde, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz brīvprātības principa.

6. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde.

7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

8. Datu apstrādes mērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķu īstenotāji (detalizētāku informāciju par mērķiem var saņemt, vēršoties pie personas datu aizsardzības speciālista).


Kandavas novada domes Informācijas sistēmas drošības politika (apst. domes sēdē 2017.gada 23.februārī);

Kandavas novada domes Informācijas sistēmas drošības noteikumi (apst.domes sēdē 2017.gada 23.februārī);

Kandavas novada domes personas datu apstrādes noteikumi (apst.domes sēdē 2018.gada 26.aprīlī);

Personas datu apstrādes reģistrs

Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top