kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

Kandava simts gados (1918 – 2018) Kandava – mazpilsēta Tukuma rajonā. 1960 – 199509.09.2019

1970 - 1975

1970. gadā no 15. līdz 22. janvārim notiek piektā Vissavienības tautas skaitīšana. To veic pēc visai plašas programmas. Skaitīšanas lapa ir divos variantos. Veidlapā Nr. 1 ir ietverti 11 jautājumi. Pēc šīs veidlapas aptaujā visus iedzīvotājus. Veidlapā Nr. 2 ir vēl septiņi papildus jautājumi. Uz tiem atbild izlases veidā 25% iedzīvotāju. Vēl skaitīšanas programmā ir ietverta aptaujas lapa par mājsaimniecībā un personiskajā lauku saimniecībā nodarbinātajām personām darbaspējīgā vecumā un uzskaites lapa par iedzīvotāju pārvietošanos no dzīves uz darba vai mācību vietu.  Kandavā dzīvo 3801 pastāvīgais iedzīvotājs

1970. gada 1. februārī par Kandavas zonālās slimnīcas ķirurģijas nodaļas vadītāju sāk strādāt Andris Ārgalis, Rīgas Medicīnas institūtu beidzis 1965. gadā. Viņš vada nodaļu līdz 1972. gadam

1970. gada 12. februārī  pircējiem durvis ver jaunais tirdzniecības centrs „Abava” ar kulināriju, kafejnīcu un ēdnīcu-restorānu. Tirdzniecības centra arhitekts ir Juris Rauziņš (1930 – 2006). Tas ir pirmais veikals republikā, kur visos sektoros, izņemot audumu nodaļu, ievieš pašapkalpošanos. Veikala pirmo darba dienu lentē „iemūžina” Rīgas kinostudija. Veikalā strādā 28 pārdevēji

 1970. gadā no 18. līdz 20. jūlijam Rīgā notiek sestie Padomju Latvijas Dziesmu svētki. Tie veltīti Komunistiskās partijas un padomju valsts dibinātāja V. I. Ļeņina simtajai dzimšanas dienai un Padomju Latvijas 30. gadskārtai 

1970. gadā uzceļ pirmo daudzdzīvokļu kompleksa māju Kūrorta ielā. Tajā ir 18 dzīvokļi. Savukārt radiorūpnīcas strādniekiem Ozolu ielā 7 uzceļ piecstāvu namu, bet internātskolai pabeidz sporta korpusa un mācību darbnīcu celtniecību

1970. gadā rakstniekam un dabas draugam Rūdolfam Akeram (1886 – 1980) iznāk grāmata „Sniegpulkstenītes zvana”

 1971. gada vasarā kandavnieki saņem pirmo piecstāvu dzīvojamo namu

 1971. gada vasarā kandavnieki saņem pirmo piecstāvu dzīvojamo namu, ko uzceļ Tukuma pārvietojamās mehanizētās kolonnas (PMK) celtnieki. Jaunbūves 55 dzīvokļu saimnieki būs Rīgas A. Popova radiorūpnīcas Kandavas filiāles strādnieki

1971. gada jūlijā par izciliem panākumiem piecgades plāna uzdevumu izpildē ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvo RRR Kandavas radiomezglu ceha filiāles griezēju Haraldu Lejnieku

1971. gadā Kandavas zonālās slimnīcas ķirurģijas nodaļā ir 20 ķirurģiska profila gultas. Bez tam nodaļā ir izvietotas arī astoņas ginekoloģiskās gultas

1972. gadā par Kandavas vidusskolas direktoru sāk strādāt Imants Brūveris (1932 – 1995). Viņš ir direktors līdz 1984. gadam

1972. gada 29. jūlijā par Kandavas zonālās slimnīcas ķirurģijas nodaļas vadītāju sāk strādāt Zaiga Pelēce

1973. gadā Kandavas pienotavā ražotajam sviestam piešķir Valsts kvalitātes zīmi

1973. gadā Kūrorta ielā 5 uzceļ jaunu 18 dzīvokļu māju

1973. gada 4. martā nodibinās Kandavas radiorūpnīcas aušanas pulciņš, sievas pulcējas bijušajā vidusskolas internātā Štempeļmuižā; galvenās gādātājas lomā ir Smaida Viļķena (1928 – 2019). Pirmā pulciņa vadītāja līdz 1974. gadam ir Tautas daiļamata meistare (TDM) Austra Rāva (dz. Šints, 1914 - ?)

1973. gada 10. jūnijā Tukumā notiek Tukuma rajona Dziesmu svētki, veltīti PSRS nodibināšanas 50. gadadienai un latviešu Dziesmu svētku simtgadei. Tajos piedalās Kandavas pilsētas jauktais koris ar 32 dalībniekiem un diriģenti Ingrīdu Funku (prec. Salaka) priekšgalā, kā arī Kandavas kultūras nama deju kolektīvs ar vadītāju I. Maurmani. Programmu vada Ilzīte Grīnberga

1973. gada vasarā Rīgā svin latviešu Dziesmu svētku 100. gadadienu un septītos Padomju Latvijas Dziesmu svētkus. Svētkos dalību ņem arī Kandavas kultūras nama jauktais koris ar 51 dalībnieku un diriģenti Ingrīdu Funku, Matkules ciema kolhoza „1. Maijs” jauktais koris ar 42 dalībniekiem un diriģenti Lidiju Doķi (dz. Gorbunova, 1931 – 2001), kā arī Kandavas kultūras nama pūtēju orķestris ar 11 dalībniekiem un diriģentu Ilmāru Bikši (1956 – 2008)

1973. gada augustā Kandavas sovhoztehnikuma diennakts bērnu dārzs no Valdeķiem pārvācas uz Kandavu, Sabiles ielu 12. Par vadītāju strādā Māra Švāģere

1973. gadā Vecās aptiekas vadību pārņem Inta Apšvalka

1973. gadā kartingistu pulciņa vadību Kandavas sovhoztehnikumā pārņem Hugo Jurševskis

1973. gadā Kandavas poliklīnikā ir divi terapeitiskie iecirkņi. Pirmajā iecirknī ir 1488 pilsētas un 1610 pierakstītie iecirkņa iedzīvotāji, bet otrajā iecirknī – 2569 pilsētas un 572 pierakstītie iedzīvotāji. Iecirkņu ārstes ir Elvīra Austrupe (dz. Plātere, 1925 – 2018) un Zigrīda Ārgale

1973. gadā Kandavas pienotavā ir 46 strādājošie, t.sk. 31 strādnieks

1974. gada janvārī Kandavas radiorūpnīcas aušanas pulciņam Štempeļmuižā divās izbūvētajās telpās uzstāda piecas stelles, pulciņā darbojas 22 dalībnieces. Pulciņu līdz 1980. gadam vada Skaidrīte Sarkane

 Kandavas sviestam valsts kvalitātes zīme

 1974. gadā Kandavas lauksaimniecības tehnikuma pievieno kolhozu „Komūna”

1974. gadā sviestam, ko ražo Dobeles, Jaunpils un Kandavas pienotavas, piešķir valsts kvalitātes zīmi

1975. gada 1. martā uz Kandavas radiomezglu ceha bāzes dibina patstāvīgu Kandavas radiomezglu rūpnīcu (KRMR). Par rūpnīcas direktoru ieceļ Jāni Jakobovicu (1946 – 2016)

1975. gada 26. maijā Kandavas kinoteātrī skatītāji tiekas ar baletdejotāju, Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieku Haraldu Ritenbergu. Viņš ir galveno lomu tēlotājs Rīgas kinostudijas filmās „Nauris” (1957) un „Šķēps un roze” (1959), kā arī viens no galveno lomu tēlotājiem filmās „Vella kalpi” (1970)  un „Vella kalpi vella dzirnavās” (1972)

1975. gada 31. maijā Kandavā, Ozolāju estrādē, notiek Tukuma rajona deju un dziesmu festivāls „Lai dzimtenes vārdā ir uzvara”

1975. gada jūlijā Kandavas brīvdabas estrādē „Ozolāji” notiek estrādes svētki „Kandava-75”. Šis pasākums ir iekļauts I Vissavienības pašdarbības mākslas festivāla pasākumu skaitā. Tradīcijas iniciators ir Kandavas kultūras nama estrādes ansamblis „Kolēģi”, ko vada Nikolajs Tohvs

1975. gadā Kandavas Vecajā aptiekā sākas lieli remontdarbi, remontē ne tikai aptiekas telpas, bet visu ēku kopumā; darbi velkas līdz pat 1982. gadam; remontdarbu laikā aptieka darbojas Padomju ielā 9 (tagad Lielajā ielā)

1975. gadā Kūrorta ielā 7 uzceļ jaunu dzīvojamo māju

1975. gada 31. decembrī likvidē lauksaimniecības arteli „Abava” un to pievieno Kandavas sovhoztehnikumam

1975. gadā Rīgas radiorūpnīcas (RRR) Kandavas cehs direktora Jāņa Jakobovica vadībā pārtop par radiomezglu rūpnīcu apvienības  „Radiotehnika” sastāvdaļu

1975. gadā kapitāli remontē viesnīcu, kuras pirmajā stāvā darbojas kafejnīca „Veckandava”.

 (Turpinājums sekos)

Kandavas novada muzeja

krājuma glabātāja Ināra Znotiņa  

 foto: universālveikals "Abava" no ārpuses un iekšpuses

Dziesmu svētki 1970. gadā Rīgā, Kandavas jauktā kora dalībnieces: 1. no kreisās Zina Blūma un Zinaida Leimane

 

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top