kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

Kandava simts gados (1918 – 2018) Kandava - Kandavas rajona centrs (1950 – 1959) 1956 - 195913.05.2019

                 Turpinājums Nr. 3

1956. gadā veic Kandavas Pulvertorņa uzmērījumus, jo pastāv iecere par muzeja izveidošanu tajā

1956. gadā dabas draugam un rakstniekam Rūdolfam Akeram (1886 – 1980) iznāk divas jaunas grāmatas: „Audzēsim lazdas” un „Bišu dravā”

1956. gada 17. februārī Kandavas rajona Kandavas pilsētas DDP IK sēdē nolemj piešķirt rūpkombinātam telpas Padomju ielā 19 bijušā Kandavas rajona remontu celtniecības kantora telpās

1956. gada 16. martā Kandavas pilsētas DDP IK sēdē pieņem lēmumu nodot kolhoznieku brīvprātīgās sporta biedrības „Vārpa” padomei Kandavas pilsētas stadionu Kandavā, Jelgavas ielā 15, kopplatībā 35 000 m² ar visiem stadionā atrodošiem materiāliem (akmeņiem, izdedžiem, kūdrai)

1956. gada 30. martā Kandavas pilsētas DDP 4. sasaukuma 13. sesijā pieņem lēmumu sociālistiskās sacensības starp sētniekiem stimulēšanai piešķirt goda nosaukumu „Labākais Kandavas pilsētas sētnieks”, kā arī apbalvot sociālistiskās sacensības uzvarētājus

1956. gada maijā Kandavas rajona mednieku biedrības Kandavas kolektīva mednieki piedalās pilsētas izdaiļošanas talkā. Viņi ar saviem spēkiem pārved liepu dēstus un ar tiem apstāda  9. Maija laukumu pilsētas centrā. Talkā atsaucīgi piedalās arī Kandavas mežniecības darbinieki ar mežzinis Aldoni Ezerkalnu (1921 – 1978) priekšgalā

1956. gada vasarā Kandavas kultūras nama dramatiskais kolektīvs iestudē Dihovičnija un Slobotskaja trīs cēlienu komēdiju „Augšāmcelšanās pirmdienā”. Lugā galvenajās lomās Bokmanis, Ganiņš, Tetere u.c.

1956. gada vasarā apvienojas sporta biedrības „Daugava” un „Vārpa”. Pēc apvienošanās Kandavas rajonā ir 38 fizkultūras kolektīvi ar 1411 biedriem. Par KBSB „Vārpa” Kandavas rajona priekšsēdētāju un centrālās padomes delegātu ievēl Laimoni Kirkopu.

1956. gada oktobrī laikraksts „Sarkanā Kandava” ziņo, ka Kandavas apvienotajā slimnīcā ārstu skaita palielinājies no 11 uz 23. Iedzīvotājus pieņem visu specialitāšu ārsti, izņemot nervu ārstu

 Izveido jaunu ielu Kandavā- Uzvaras ielu

1956. gadā straujās individuālās būvniecības dēļ Kandavas pilsētas DDP IK nolemj starp Liepu un Talsu ielu izveidot jaunu ielu – Uzvaras ielu

1957. gada 7. janvārī likvidē Kandavas ciemu, tā teritoriju iekļauj Kandavas pilsētā, arī lauksaimniecības artelis „Zelta vārpa” kļūst par Kandavas pilsētas kolhozu

1957. gada 21. janvārī par Kandavas rajona DDP IK priekšsēdētāju ievēl Vladislavu Seikstu (1921 - ?)

1957. gada sākumā Kandavas rajona FK un SK kopā ar LBSB „Vārpa” Kandavas rajona padomi pie Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas tehnikuma mehāniskajām darbnīcām ierīko hokeja laukumu, kuru izmanto arī kā slidotavu. Galveno atbalstu materiālu, transporta un darbaspēka ziņā sniedz Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas tehnikuma administrācija ar audzēkņiem. Tehnikuma kolektīvs apņemas arī sabiedriskā kārtā uzstādīt elektrisko apgaismojumu

1957. gada pirmajā pusē Kandavas rūpkombināta vadību pārņem inženieris Pēteris Daugavietis (1904 – 1976)

1957. gadā LPSR Patērētāju biedrību savienība uzsāk celt jaunu maizes ceptuvi. Tās jauda būs 14 tonnas diennaktī. Jaunajā ceptuvē ceps arī konditorijas izstrādājumus.

1957. gadā sāk celt jauno internātskolas ēku. Būvdarbus veic Jelgavas teritoriālās celtniecības pārvaldes Tukuma būviecirknis. Pirmo reizi rajona vēsturē pielieto javas mehānisko apmetēju. Tas aizvieto daudzu cilvēku roku darbu un ievērojami ceļ darba ražīgumu. Tā varēs uzņemt 210 skolēnus

1957. gadā rakstniekam Rūdolfam Akeram iznāk grāmata „Meži mostas”

1957. gada 1. martā Talsu starprajonu sēklu sagādes kantoris atver sēklu veikalu Kandavā, Ūdens ielā 4

1957. gada 10. martā, svētdienā,  notiek Latvijas PSR rajonu, pilsētu, pilsētu rajonu, ciematu, ciemu darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanas

 Kandavā top 16 metrus augsts ūdenstornis

1957. gada aprīlī Kandavā ceļ ūdenstorni, kāds vēl līdz šim nav bijis. Ūdenstorņa būves darbus veic rajona remontu un celtniecības kantoris. Vispirms uzmūrē ķieģeļu torni, kas paceļas 16 metru augstumā. Torņa virsotnes diametrs ir daudz lielāks par pamatu, jo tur novieto 30 m³ lielu rezervuāru

1957. gada maijā Kandavas vidusskolā notiek dramatiskā pulciņa rīkotais literārais karnevāls. Ārpus konkurences uzstājas Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātes students Gunārs Stūris ar monologu no Viljama Šekspīra (William Shakespeare, 1564 – 1616) traģēdijas „Romeo un Džuljeta”

1957. gada jūlijā nodod ekspluatācijā rajona veterinārās slimnīcas jaunās telpas. Slimnīcas teritorijā jau uzcelta jauna divu dzīvokļu dzīvojamā māja. Vēl nepieciešams uzcelt 10 objektus, bet celtnieku vainas dēļ darbi kavējas

1957. gada augustā Kandavas rajona rūpniecības kombināta galdnieku darbnīcai „Priedaine” ēkai būvē otro stāvu. Būvdarbu piegāde ir daļēji mehanizēta. Ir ierīkots lifts ķieģeļu, javas u.c. būvmateriālu pacelšanai, ūdeni pa caurulēm pievadot ar motorsūkni. Mūrēšanas darbus veic Nifonts Kuzmins (1919 – 2005)

1957. gada septembrī amatnieki Kandavas rajona kultūras namam ceļ jaunu malkas šķūni un zāles sienā būvē vairākas durvis, kas vedīs uz ēkas dienvidu pusē uzceļamo terasi, jo kultūras namam perspektīvā  ir paredzēts veikt plašākus pārbūves darbus: skatuvei uzcelt otro stāvu, ievērojami paplašināt zāli, aktieru un uzgaidāmās telpas, kā arī atrisināt garderobes, bufetes u.c. palīgtelpu jautājumu

1957. gada 1. novembrī PSRS Ministru Padome nolemj pazemināt cenas cūkas gaļai un tās izstrādājumiem caurmērā par 14 – 15%, bet putnu gaļai par 12.5%. Pēc cenu pazemināšanas, piemēram, kilograms I šķiras cūkgaļas agrāko 20. 20 rubļu vietā maksā 17 rubļi, Rostovas rulete 23 rubļu vietā 20 rubļus, kilograms ceptas zoss gaļas agrāko 26 rubļu vietā 21 rubli. Attiecīgi cenas pazemina arī ēdnīcās, restorānos un bufetēs

1957. gada 15. decembrī notiek Latvijas PSR Kandavas rajona tautas tiesas tiesneša un piesēdētāju vēlēšanas.  Tajās piedalās 99,95%  vēlētāju. Par Kandavas rajona tautas tiesnesi ievēl Valēriju Kampari

1957. gada 26. decembrī Latvijas PSR Ministru Padome ar lēmumu Nr. 602 nolemj:

1) patskaņu garums svešvārdu tāpat kā latviešu cilmes vārdu rakstībā apzīmējams saskaņā ar literārās valodas izrunu,

2) turpmāk latviešu rakstībā burtu kopu ch, kur ar to nav apzīmētas divas atsevišķas skaņas, aizstāt ar burtu h

1958. gada 22. aprīlī Kandavas pilsētas DDP IK nolemj mainīt māju numerāciju Abavas un Zemītes ielās, kā arī lopkautuvi no Padomju ielas 59 mainīt uz Padomju ielu 31

1958. gada 11. maijā Kandavā sāk veidot Draudzības parku. Pirmie tā veidotāji ir 356 rajona jaunieši

1958. gada 26. maijā Kandavas rajonā Latvijas PSR Kultūras ministrija kopā ar Em. Melngaiļa republikānisko Tautas mākslas namu rīko pašdarbības gleznotāju semināru, to vada Mākslinieku savienības biedrs Staņislavs Kreics (1909 – 1992). Tajā piedalās vairāk nekā 60 gleznotāji no dažādām republikas pilsētām. Seminārs ilgst  līdz 12. jūnijam. Tā noslēgumā labākos darbus izstāda Kandavā un Sabilē.

 Kandavas apkārtnē uzņem mākslas filmu “Atbalss”

1958. gadā sāk darboties pirmā tūristu bāze Latvijā „Plosti” (to gan pabeidz būvēt tikai 1966. gadā). Sākotnēji bāze ir pakļauta Vissavienības arodbiedrību sistēmai

1958. gadā Kandavas apkārtnē Rīgas kinostudija uzņem mākslas filmu „Atbalss” pēc Jāņa Jaunsudrabiņa triloģijas „Aija” motīviem. Galvenajās lomās Dzidra Ritenberga (1928 – 2003) un Valdemārs Zandbergs (1927 – 1994). Filmas režisors Varis Krūmiņš (1931 – 2004). Filmā kā dublanti piedalās arī Kandavas iedzīvotāji

1958. gada vasarā uz priekšu strauji rit divu rajona rūpkombināta jaunceltņu būve, bet Jelgavas un Zemītes ielu stūrī jau ir ielikti pamati jaunajai rūpkombināta pārvaldes ēkai

1958. gada 12. septembrī darbu sāk Kandavas internātskola. Tajā atver pirmās piecas klases ar aptuveni 150 skolēniem. Mācību korpusā atrodas gan klases, gan guļamtelpas. Par tās direktoru sāk strādāt Kārlis Ēdelnieks (1927 – 2003). Ievērojot Latvijas PSR izglītības ministrijas jaunās prasības, skolas soli ir izgatavoti pēc jaunā tipa. Ar partijas Kandavas rajona komitejas un Kandavas rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas atbalstu internātskolas rīcībā nodod 50 ha lielu saimniecību ar vienu hektāru augļu dārzu. 2,5 ha lielu augļu un ogulāju dārzu pie skolas vasarā ir palīdzējuši iekārtot Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija

1958. gada rudenī paši laikraksta „Sarkanā Kandava” redakcijas darbinieki iekārto cinkogrāfiju. Tā ir pirmā cinkogrāfija republikā un viena no nedaudzajām Padomju Savienībā. Tāpēc redakcijā bieži ierodas viesi gan no citām Latvijas laikrakstu redakcijā, gan arī no citām PSRS republikām

1958. gadā Liepu ielā 10 nolemj būvēt jaunu dzīvojamo namu ar 12 dzīvokļiem

1958. gadā Padomju ielā 14 (bij. Trepju krogs, tagad Lielā iela 24) sāk darboties poliklīnika

1958. gadā likvidētā MTS vietā izveido RTS. To pievieno tehnikumam. Par direktoru ieceļ Aleksandru Batņu (1921 – 1994). Pie RTS bāzes Jaunkandavā sāk celt tehnikuma mācību pilsētiņu

1959. gada janvārī notiek ceturtā Vissavienības tautas skaitīšana. Kandavā ir 3494 iedzīvotāji

1959. gada sākumā Kandavas internātskolas jaunie novadpētnieki iekārto skolas novadpētniecības muzeju. Vairāki kolhoznieki skolas muzejam dāvina senus darbarīkus un mājturības piederumus

1959. gada februārī pēc Kandavas rajona pastāvīgās kultūras komisijas priekšsēdētāja Ernesta Avota (1907 – 2000) ierosmes liek pamatus rajona simfoniskajam orķestrim. Orķestra vadītājs ir A. Danne. Pirmajā mēģinājumā pulcējas 10 mūziķi, to skaitā vijolnieks Alfreds Pīlāgs no Kukšām, brāčists Vilis Jankevics (1911 – 1994) no Valgales, čellists E. Avots  no Matkules u.c.

1959. gada marta sākumā Kandavas pašdarbnieki parāda Edvarda Vulfa (1886 – 1919) komēdiju „Svētki Skangalē”. Izmantojot gadījumu, ka Kandavā uzņem mākslas filmu „Atbalss” [pēc J. Jaunsudrabiņa triloģijas „Aija” motīviem], pašdarbnieki lūdz talkā kinostudijas darbiniekus Augustu Vītolu un Zigmundu Beļeviču (1934 – 2015) izrādes režisūrai un dekoratīvajam veidojumam. Lomās labi iejūtas Oļģerts Ganiņš, Valentīns Saulīte, Edgars Rozenštams, Aleksandrs Andersons, Aldonis Freibergs, Kārlis Stabiņš, Biruta Rupeika u.c.

 1959. gadā pēc kapitālā remonta darbu sāk Kandavas rajona apvienotā slimnīca. Ēkai uzceļ trešo stāvu, dienvidu daļā uzbūvē balkonu. Slimnīcas trešajā stāvā ir terapeitiskā un dzemdību nodaļa, otrajā stāvā atrodas ginekoloģiskā un ķirurģijas nodaļa, bet pirmajā stāvā – bērnu nodaļa

1959. gadā Sabiles ielā nodod ekspluatācijā modernu dzīvojamo ēku rajona patērētāju biedrību savienības darbiniekiem. Jaunus dzīvokļus saņem 10 patērētāju biedrību savienības darbinieki: šoferis P. Gustiņš, prečzines A. Priede un L. Beldava, kalkulatore L. Matisone, grāmatvede A. Toropova u.c.

1959. gadā Kandavā nodibina Valsts Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas staciju. Tā apkalpo arī Tukuma un Talsu rajonus. Stacijā ir ap 20 augstvērtīgi Latvijas brūnās tīršķirnes vaislinieki

1959. gadā nodod ekspluatācijā jauno sadzīves pakalpojumu paviljonu ar šuvēju un drēbnieku darbnīcām, tur strādā arī kurpnieki, frizieri, fotogrāfi, radio un televizoru meistari

1959. gadā darbu sāk Kandavas Mūzikas skola. Tajā ir vijoles, akordeona, klavieru, flautas, trompetes, klarnetes un saksofona klases.

1959. gadā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ģeoloģijas institūts veic pētījumus Kandavas pievārtē t.s. Pāravotu purvā. Izrādās, ka purva pussausās dūņas ir ar samērā augstu sēra saturu. Sēru un citus minerālsāļus satur arī purva avota ūdens. Purva apjoms nav pārāk liels (30 ha), taču pietiekams vietēja rakstura dziedniecības punkta iekārtošanai

Sagatavoja Kandavas novada muzeja

krājuma glabātāja Ināra Znotiņa

FOTO:

1. skats no mākslas filmas "Atbalss", Aizups - Osvalds Bērziņš, Aija - Dzidra Ritenberga

   2. Kandavas internātskolas celtniecība,      

3.  Kandavas internātskolas atklāšanas svinīgais pasākums, tribīnē skolas direktors Kārlis Ēdelnieks. 1958. gada 12. septembris      

4.  Kandavas slimnīcas remontdarbi. 1959. gads.

 

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top