ziemas-foto-majaslapai2.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

VĒSTURE Kandava simts gados (1918 – 2018)06.01.2021

vesture_harta_pirma_diena_103.jpgKandavas novads. 2009 - 2018

2012. gada 6. janvārī Kandavā pie Abavas atklāj jaunu vides objektu – tēlnieka Ojāra Feldberga veidoto akmens zivi. Tas top Eiropas Zivsaimniecības fonda projekta ietvaros

2012. gada 27. janvārī pirmo reizi Latvijā un Kandavā  viesojas Starptautiskās „Award” asociācijas reģionālā direktore Meleke Muderrisgila

2012. gada 8. februārī Kandavas pilsētas bibliotēkā atver Hertas Ļebedevas  dzejas grāmatiņu „Vīgriežu pļavā”. Tā ir otrā viņas izdotā grāmata.

2012. gada 22. martā pagriezienā uz Kandavu sāk būvēt jaunu degvielas uzpildes staciju

2012. gada 19. maijā Kandavas novada muzejā notiek Muzeju nakts pasākums ar moto „Ar straumēm uz jūru”. Tā kā muzeja ēkā notiek rekonstrukcijas darbi,  muzejnieki kopā ar interesentiem dodas ekskursijā pa novadu, meklējot ūdeņus tur. Tie, kuri nedodas braucienā, mielojas ar skābeņu zupu atpūtas vietā pie muzeja vai darbojas kopā ar amatnieku biedrības sievām

2012. gadā no 25. līdz 27. maijam Kandavā notiek novada svētki ar devīzi „Tā nav dzīve, tas ir kino”. Tie, kā ierasts, sākas ar zinātnisko konferenci „Nepazīstamā hercogiste”, kas muzeja remonta dēļ notiek Kandavas kultūras namā. Svētku laikā velobrauciens pa Kandavas novadu, skolēnu māksliniecisko kolektīvu koncerti, lietišķās mākslas izstādes, lielkoncerts „Filmējam kaķi” Ozolāju estrādē, spēkavīru sacensību turnīrs, tirgus Lielajā ielā un Promenādē, atraktīvie pagalmi „Ienāc kadrā”, Kandavas novada pagastu „Vasarsvētku jampadracis”, tautas muzikantu koncerts, svētku gājiens „Episkais ķinis” un noslēgumā dievkalpojums Kandavas ev.-lut. baznīcā un peldošo objektu parāde Abavā pie tilta

2012. gada 31. maijā Kandavā nojauc veco pienotavas ēku. Īpašuma jaunais saimnieks ir uzņēmējs Aldis Anzenovs, SIA „Gabriēla” direktors. Tur plāno būvēt jaunu lielveikalu

2012. gada 28. jūnijā Kandavas novada domes sēdē, pamatojoties uz iesniegumu, no amata atbrīvo Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas direktori Vēsmu Gruguli un viņas vietā ieceļ bijušo Zemītes pamatskolas direktori Daigu Pugu

2012. gada jūlijā Kandava uzņem 250 Eiropas lauku mazo pašvaldību Hartas pārstāvjus no 23 valstīm, kas šeit ieradušies uz starptautisko konferenci. Kā aktuāls jautājums šajā gadā ir demogrāfijas ietekme uz kultūru mazo lauku pašvaldību teritorijās

2012. gada 20. jūlijā Kandavā atjauno Greiļu kalna skatu platformu, kas ir Abavas senlejas augstākais punkts

2012. gadā no 22. līdz 29. jūlijam Kandavā notiek 3x3 nometne. Pasākumā ir ļoti plaša programma, kurā notiek gan tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, gan rotaļas un tautas dziesmas visai ģimenei, gan sporta spēles, gan visādas citādas izdarības. Tajā pulcējas 460 dalībnieki no 13 valstīm

2012. gada 24. jūlijā ar valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu sākas Pulvertorņa pagraba tīrīšanas darbi. Tos veic pagaidu sabiedriskajos  darbos iesaistītie novada iedzīvotāji arheologa Mārtiņa Lūsēna uzraudzībā. Šo darbu mērķis ir noskaidrot pagraba sienu un ēkas pamatu tehnisko stāvokli. Pagrabu iztīra līdz 2,1 metru dziļumam, mērot no cokola augšas. Dziļāka rakšana ir bīstama torņa apvalkdūmeņa pamatu sliktā stāvokļa dēļ. Darbus paredzēts turpināt līdz 15. septembrim

2012. gadā no 22. līdz 25. augustam Kandavas jauktais koris „Kandava” diriģentes Dzintras Lindes vadībā piedalās VII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos. Bez Kandavas kora vēl piedalās Ogres novada jauktais koris „Ogre”, Talsu jauktais koris „Uz augšu” un Smiltenes jauktais koris „Vidzemīte”

2012. gada 18. septembrī Kandavā atklāj rekonstruēto Kandavas novada muzeja ēku. Remontdarbi notiek ELFLA projekta ietvaros, bet muzeja fasādes vienkāršoto renovāciju par saviem finanšu līdzekļiem veic Kandavas novada dome. Darbus uzsāk pavasarī, tos veic SIA „Kokneši Plus”

2012. gada 3. septembrī SEB bankas Kandavas filiāli pārveido par klientu apkalpošanas centru, līdz 28. decembrim tā ir atvērta pirmdienās, trešdienās un piektdienās

2012. gada 22. novembrī Kandavas novada muzejā notiek dzimtas koku konkursa „Īstenās saknes” noslēguma pasākums. Konkursa idejas autors ir vēsturnieks A. Dzenis. Galveno balvu – minidatoru – saņem Anita Šimkēvica, bez balvām nepaliek arī pārējie dalībnieki

2012. gada nogalē iznāk Viestura Valda Dreimaņa medniekstāsti „Brīnišķīgais mežs”. Grāmata top sadarbībā ar SIA „Briežu Dārzs Strauti”

2013. gada 6. janvārī Kandavas novada muzejā notiek Dagnijas Gudriķes dzejas grāmatas „Mainos, bet nesamainos” atvēršanas svētki

2013. gada februāra nogalē Kandavas bērnudārzs „Zīļuks” svin 35 gadu jubileju. Tajā strādā 32 pirmskolas skolotāji un 13 skolotāju palīgi, kopējais strādājošo skaits ir 49 darbinieki. Bērnudārzu apmeklē 235 bērni

2013. gada 21. martā Valsts Heraldikas komisija apstiprina Kandavas novada ģerboni – mežakuili ar sešiem čužu ziediem uz sarkana pamata. Ģerboņa heraldisko simbolu izvēle: čužas – vienīgā vieta Latvijā, kur tās aug brīvā dabā; mežakuilis – spēks, drosme, neatlaidība, neskartā darba; sarkana krāsa – Kandavas novada piederība Kurzemei. Ģerboņa skiču autori ir mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs. Viņi trīs gadu laikā ir izstrādājuši 26 dažādus ģerboņa variantus, no kuriem par vislabāko atzīst šo

2013. gada 22. martā Kandavas kultūras namā notiek „Kandavas novada iespēju fonda” dibināšanas sapulce. Fonda dibinātāji ir pārstāvji no visām novada iedzīvotāju grupām. Dibināšanas sapulcē ievēlē fonda uzraudzības komiteju, valdi un revīzijas komisiju. Fonda vadību uzņemas A. Ķieģelis. Projektu realizē biedrība „Kandavas partnerība” kopā ar Kandavas novada Kultūras pārvaldi, to atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds un Kandavas  novada dome

2013. gada 27. martā – Starptautiskajā teātra dienā - Kandavas novada muzejā atklāj izstādi „Kandavas novada kinostāsti”, kurā var iepazīties ar filmām, kas uzņemtas Kandavas novadā, kā arī padomju laika ceļojošo kino un Kandavas kinoteātra „Spartaks” vēsturi

2013. gada 27. aprīlī K. Mīlenbaha vidusskolas salidojuma laikā pie vecās vidusskolas ēkas, kas celta 1936. gadā, par kandavnieku saziedotajiem līdzekļiem, atklāj piemiņas plāksni Kārlim Mīlenbaham. Ideja izveidot plāksni nākusi no pensionētajām skolotājām Vilcānes un Dravnieces, to palīdzējusi īstenot D.Gudriķe   

2013.gada 9. maijā Kandavas Bruņinieku pilskalna pakājē parādās jauns vides objekts – akmenī kalts mežakuilis. Tas sver 2.5 tonnas. Autors – akmeņkalis Aivars Kerliņš

2013. gada 18. maijā Kandavas novada muzejā visus interesentus gaida kārtējais Muzeju nakts pasākums. Šoreiz moto ir  „Zaļā krāsa - Mežs”. Muzejā notiek Kandavas SMS studijas izrāde „Krāsainais Ziedonis”, atklāj izstādes „Zaļā pasaka” un Uģa Barkāna „Biezenis”, zaļi brīnumi notiek muzeja dārzā, bet A. Dzenis ekskursijā visiem rāda „Zaļo Kandavu”

2013. gadā no 24. līdz 26. maijam Kandavā notiek Kandavas novada svētki ar moto „Ielās plūst skaņu upes”. Tie, kā parasti, sākas ar zinātnisko konferenci Kandavas novada muzejā. Tēma ir „Kultūras un saimnieciskās biedrības Kurzemē 20. gadsimta pirmajā pusē”. Turpinājumā koncerts „Satikt džezu”, spēkavīru sacensības „Smagie ritmi”, bet sestdiena sākas ar „Labo vārdu rītu”, dejām, viduslaiku cīņām „Livonijas karakungi”, motociklu parādi, karaoki, vizināšanos ar elektromobili, gājienu uz Jaunkandavu un stadionu un lielkoncertu „Kandavas raksti dzīvības krāsās”, bet svētdien pie Abavas tilta notiek „Krastu sasaukšanās”

2013. gada 24. maijā Kandavas novada svētku laikā Kandavas kultūras namā notiek konkursa par Kandavas himnu noslēguma pasākums, kurā piedalās visi, kuri sacerējuši savu himnu Kandavai: Dainis Krauklis, L. Birkenšteine (teksta autors Andris Zlaugotnis), Ināra Štoka (teksta autore Herta Ļebedeva), Jānis Tabūns (teksta autores Ilze Oliņa un Maija Laukmane) un Gints Birkenšteins. Pirmo vietu piešķir G. Birkenšteina dziesmai „Kandavas himna” ar Zigitas Kārkliņas, Z. Začestes, I. Oliņas un G. Birkenšteina vārdiem, bet veicināšanas balvu saņem J. Tabūna dziesma „Dziļi zem kājām” ar M. Laukmanes vārdiem

2013. gada 17. jūnijā par Kandavas novada domes priekšsēdētāju kļūst Normunds Štoferts

2013. gada 20. jūnijā Bruņinieku pilskalnā izskan pašu kandavnieku veidots koncerts „Skaista ir jaunība”. Tajā piedalās Oskars Ondrups, Romeks Fabjančiks, Solvita Horste, Gunta Barkāne, Dzintra Linde un Verners Jansons, Ivars Ragainis, Ilze Stafecka, Gints Birkenšteins, Solvita Jansone un Dagnija Gudriķe

2013. gada 27. jūnijā par Kandavas internātvidusskolas direktori apstiprina bioloģijas, dabaszinību un veselības mācības skolotāju Elitu Lavrinoviču

2013. gadā no  15. jūlija līdz 21. jūlijam Kandavā notiek Lindas Romanovskas organizētais Mākslas plenērs. Tā laikā pie autoostas top grafiti mākslinieku Renāra un Ērika Cauņu kopīgi ar plenēra dalībniekiem veidotais grafiti. Vides objektiem piepulcējas skulptūra „Rijīgais”, kas tobrīd atrodas pie bijušā kinoteātra, autors – Jurģis Muska. Pie novada muzeja mājvietu atrod instalācija „Zem laimīgās zvaigznes”, kuras autori ir tēlniece Agnese Rudzīte Kirillova un viņas vīrs Anatolijs Kirillovs

2013. gada 26. septembrī Kandavas novada muzejā atklāj jaunu ekspozīciju „Ar zirgu uz Kandavas tirgu”. Tā vēsta par novada saimniecisko centru – tirgu – un visu, kas ir tam apkārt 19./20. gadsimtu mijā. Ekspozīciju izveido par ELFLA un Kandavas novada domes līdzekļiem

2013. gada 4. oktobrī Kandavā svin Dārza ielas svētkus. Īpaši sveic ielas jaunāko iedzīvotāju Aleksu, kurš dzimis tikai 14. septembrī, un vecāko iedzīvotāju Broņislavas kundzi

2013. gada 30. oktobrī par Kandavas pirmskolas izglītības iestādes „Zīļuks”  vadītāju apstiprina Dinu Tauriņu. Viņa Kandavas bērnudārzā strādā jau no 2000. gada

2013. gada 26. oktobrī notiek kārtējie Kafijas un tējas svētki. Tajos dažādus gardumus var baudīt gan pie Kandavas novada pensionāru biedrības dāmām, gan Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma pasniedzēju un audzēkņu komandas, gan amatniecības centrā un muzeja traktierī „Pie melnā kuiļa”. Noslēgumā kultūras namā koncertē māsas Legzdiņas, bet čaklākie zīļu vācēji ir pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”

2013. gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā, Kandavas novada muzejā notiek svinīgs pasākums par godu novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kā arī, atzīmējot Latvijas tautas frontes 25. gadadienu, prezentē divas grāmatas: biedrības „Vēsturiskā atmiņa” izdoto grāmatu „LTF Tukuma rajonā. Cerētais un sasniegtais” un publicista un vēsturnieka Viļa Selecka izdoto grāmatu „Tas bija brīnums, ko mēs paveicām”. Noslēgumā balvu par piedalīšanos konkursā par mājvietām saņem vienīgie tā dalībnieki Anna Griķe un Andris Jansons no Cēres pagasta „Balklāviem”

2013. gada 26. novembrī par SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekli ieceļ Egilu Barisu.

Ināra Znotiņa

Kandavas novada muzeja krājumu glabātāja

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijāPumpurs
back to top