kandavas_promenade_d.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

VĒSTURE. No Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju līdz Kandavas novadam. 1996 – 2018. 2002 – 200404.09.2020

vesture_arh_pulvertorni.jpgKandavā sāk darboties Tūrisma informācijas centrs

2002. gadā pielikums „Kandavas Novada Avīze” pārtop par laikraksta „Tukuma Ziņotājs” tematisku lappusi ar tādu pašu nosaukumu. Par atbildīgo kļūst žurnāliste Daiga Beide

2002. gada 9. janvārī Kandavas novada domē svinīgi pasniedz Pateicības rakstu no Labklājības ministrijas „LEX-U” īpašniekam Uldim Aukšmukstam par piedalīšanos labdarības akcijā „Labā Zvaigzne”

2002. gada 31. janvārī slēgtā Kandavas novada domes sēdes daļā D. Rozenfelds paziņo par atbrīvošanos no domes priekšsēdētāja amata saistībā ar pāriešanu citā darbā – partijas „Latvijas ceļš” valdes sēdē viņu ieceļ par ģenerālsekretāru Žorža Tikmera vietā

2002. gada 3. februārī Kandavā atklāj jaunu degvielas uzpildes staciju „Sumata”, tā direktors ir Normunds Apfelbaums

2002. gada 5. februārī jaunas telpas saņem Sarkanā Krusta Kandavas nodaļa. Tās tagad atrodas Lielajā ielā 19

2002. gada 7. februārī par Kandavas novada domes priekšsēdētāju ievēl Andri Aleksīnu

2002. gada 8. aprīlī  Kandavā sāk darboties Tūrisma informācijas centrs

2002. gada 11. maijā Kandavā notiek Latvijas jaunatnes olimpiāde, kas pulcē 1040 dalībniekus. Tajā 53 valstu skolu komandu konkurencē atzīstamus rezultātus gūst arī kandavnieki: 1. vietu pretstafetē izcīna Kandavas internātvidusskolas komanda, bet Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi iegūst 3. vietu florbolā

2002. gada 18. maijā Kandavā risinās Kurzemes Mākslas svētki

2002. gada 24. maijā skvērā pie Bruņinieku pilskalna atklāj strūklaku, kuru baro septiņi avotiņi

2002. gada 2. jūnijā Kandavas Ozolāju estrādē notiek lauksaimniecības skolu un tehnikumu pašdarbības kolektīvu festivāls „Zemes svētki 2002”

2002. gada 7. jūnijā Kandavā notiek tradicionālie Iekšlietu ministrijas sporta svētki

2002. gada 15. jūnijā Kandavā notiek 8. senioru Deju svētki

2002. gadā no 27. jūnija līdz 2. jūlijam Kandavas jauktais koris piedalās Dziesmu svētkos Klaipēdā

2002. gada 29. augustā maina pašvaldības iestādes „Kandavas pilsētas bērnudārzs „Zīļuks”” nosaukumu uz „Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde (PII) „Zīļuks””

2002. gada 31. augustā „Kandavas Ziņu” birojā sāk strādāt Guntis Zariņš

2002. gada 8. novembrī pēc paša vēlēšanās atbrīvo A. Aleksīnu no domes priekšsēdētāja amata. Par domes priekšsēdētāju ievēl D. Rozenfeldu

 Žurnālistikas cerību balvu saņem kandavnieks Jānis Krēvics

2002. gada 15. novembrī gada „Žurnālistikas cerību” balvu saņem Kandavas novadnieks, žurnālists Jānis Krēvics

2002. gada 19. novembrī ēkas tehniskā stāvokļa dēļ Kandavā slēdz kinoteātra „Senleja” durvis. I/u „Kino Senleja” īpašniece Anita Zīverte spiesta doties viesizrādēs

2002. gada 28. novembrī dome akceptē rīkojumu par A. Aleksīna apstiprināšanu PU BO „Kandavas slimnīca un poliklīnika” galvenā ārsta amatā

2002. gada 22. decembrī ugunsgrēkā  Kandavas Veco ļaužu namā iet bojā četri pansionāta iemītnieki

2002. gada 24. decembrī Kandavas novada muzeja vadītāju Ivetu Piesi apstiprina par Kandavas novada pilnvaroto pārstāvi Abavas senlejas attīstības centra valdē

2002. gadā Kandavas Sporta skola saņem titulu „Labākā lauku Sporta skola Latvijā”

2003. gada 2. janvārī uz Kandavas novada muzeja telpām pārceļas Kandavas novada tūrisma informācijas centrs

2003. gada 29. janvārī Kandavas novada domes deputāti akceptē līgumu ar SIA „Konvents” par Kandavas viduslaiku pils torņa arhitektonisko inventarizāciju un izmantošanas koncepcijas izstrādi un līgumu ar izpētes grupu SIA „AEG” par arheoloģisko uzraudzību zemes darbu laikā Kandavas Pulvertorni

2003. gada 5. februārī Kandavas novada domes deputāti izsaka neuzticību Kandavas novada domes priekšsēdētājam D. Rozenfeldam un ar balsu vairākumu par priekšsēdētāju ievēl Alfredu Ķieģeli (1949 – 2018)

2003. gada 28. februārī Kandavas novada domē pulcējas Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvji kopā ar Tukuma RK Kandavas nodaļas vadītāju Veru Lauvu, LSK Kandavas novada valdes priekšsēdētāju Arvīdu Belertu un Kandavas novada domes vadību par abu Sarkanā Krusta organizāciju apvienošanu

2003. gada 10. martā a/s Kandavas radiorūpnīca izslēdz no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra

2003. gada 14. martā pēc iepriekšējā gadā notikušā ugunsgrēka Kandavas Veco ļaužu namā atklāj Kandavas Sociālo pansiju. Tās vadību uzņemas Mārīte Grīnhofa. Pansijā apmetas 15 cilvēki. Par viņiem rūpējas sociālā darbiniece un aprūpētāja Rasma Klauss, nakts uzraudzes Aija Bezdelīga un Ludmila Palamarjuka, kā arī brīvprātīgie atbalstītāji un palīgi

2003. gada 27. martā Kandavas novada dome nolemj jaunizveidoto ielu (sākas no Skolas ielas rietumu virzienā paralēli Lāčplēša ielai) nosaukt par K. Mīlenbaha ielu

2003. gada 28. aprīlī dibinās Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas novada komiteja

2003. gada 17. aprīlī miris skolotājs, publicists, novadpētnieks  un Kandavas muzeja labais gariņš Viktors Vītols (1930 – 2003)

2003. gada 1. maijā Sociālās palīdzības centrā Jelgavas ielā 4a nerentablas darbības dēļ darbu beidz ēdnīca „Māras mielasts”

 Kandavā notiek X Jaunatnes vasaras olimpiāde

2003. gada 10. maijā Kandavā sākas X Jaunatnes vasaras olimpiāde, kurā par medaļām cīnās vairāk nekā 2 000 jauno sportistu

2003. gada 11. maijā Kandavas luterāņu baznīcā  notiek vīru ansambļa „Arājs” koncerts. Koncerta idejas autore ir Liene Reinberga. Koncerta mērķis - ziedojumu vākšana baznīcas jumta remontam

2003. gada 29. maijā no deviņiem pretendentiem par Kandavas bērnu dārza „Zīļuks” vadītāju apstiprina Agniju Osi

2003. gada vasarā nojauc kafejnīcas un ēdnīcas ēkas pie bijušā Kandavas universālveikala, kā arī mūra ēku, kas atrodas Talsu ielas 5. nama pagalmā

2003. gada vasarā notiek remontdarbi Ozolāju estrādē

2003. gada 1. jūlijā izveido jaunu štata vietu „Tūrisma darba koordinators”. Šai amatā apstiprina I. Piesi. Līdzšinējo Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāju Andu Štrausu apstiprina par TIC speciālisti

2003. gada 1. jūlijā oficiāli savu darbību beidz Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma rajona komitejas Kandavas nodaļa. Tā gan savu darbību ir beigusi pirms noteiktā laika, vismaz ziedojumu nodaļa „Stropiņš” nestrādā jau vismaz nedēļu iepriekš

2003. gada 17. jūlijā Kandavas pilsētas svētku laikā skatītājus priecē Ferdinands Lieliskais ar Mildiņu un Skaidrīti, bet otrā dienā kandavnieki un viesi svin tilta 130 gadu jubileju

2003. gadā no 2. līdz 6. jūlijam Rīgā notiek XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Tajos piedalās arī Kandavas jauktais koris, Kandavas deju skola un Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma dejotāji

2003. gadā Kandavas Pulvertornī pirmo reizi notiek arheoloģiskā izpēte, kuras laikā iegūst priekšstatu par kultūrslāņa raksturu un  stratigrāfiju [arheoloģijas metode uzslāņojuma secības pētīšanai kultūrslāņos, I. Z.] gan celtnes iekšpusē, gan ārpusē. Izrakumi parāda, ka tornis ir celts vietā, kur kalna nogāzē pirms tam uzkrājies ar 17. gadsimtu datējams būvgružu uzbērums

2003. gada 1. augustā spēļu zālē Lielajā ielā 16 Kandavas klubs „Bushido” rīko pirmo Kandavas turnīru „Tekken-4” – virtuālās cīņas uz datora (Play Station 2)

2003. gada 16. augustā Kandavas Bruņinieku pilskalnā gandrīz pēc 10 gadu pārtraukuma atjauno Bērnības svētku svinēšanu. Svētku iniciatore ir I. Grīnberga. Pasākumā piedalās deviņi pirmsskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem un  krustvecākiem. Uz Bērnības svētkiem ierodas arī Sprīdītis un  Pepija Garzeķe

2003. gada 1. septembrī pirmā skolas diena Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai Skolas ielā 10. Par tās direktoru apstiprina Induli Matīsu, direktora vietnieci mācību darbā – Ingu Rozenfeldi, grāmatvedi – Anitu Bambi

 Iesvēta Kandavas Sv. Gvadelupes Romas katoļu baznīcu

2003. gada 13. septembrī  Liepājas diacēzes bīskaps Vilhelms Lapelis iesvēta Kandavas Sv. Gvadelupes Romas katoļu baznīcu. Pēc bīskapa svinīgās baznīcas iesvētīšanas katrs atnācējs var saņemt Viņa Ekselences svētību, bet iesvētītie katoļi dievmaizīti. Tad svinību vadīšanu pārņem Ziemeļkurzemes dekāns, Kandavas Romas katoļu draudzes prāvests Andrejs Mediņš. Svinību otrajā daļā bīskaps V. Lapelis iesvēta baznīcas zvanus, kuri vēl atrodas pagaidu vietā līdz zvanu torņa izbūvei. Baznīcā būvdarbus veikusi būvfirma „M un V”. Baznīcas celtniecībai daudz palīdzējuši paši draudzes locekļi

2003. gada 15. septembrī par Kandavas novada muzeja vadītāju apstiprina Ingu Priedi

2003. gada 20. septembrī Latvijā notiek referendums par pievienošanos Eiropas Savienībai

2003. gada 1. oktobrī akreditāciju iegūst Kandavas novada muzejs

2003. gada 1. decembrī par Kandavas pilsētas dzīvokļu komunālās nodaļas vadītāju apstiprina Aināru Vilkaušu

2003. gadā Kandavas novadam apstiprina karogu. Tā autore ir māksliniece Inga Brīniņa

2004. gada 1. janvārī Kandavas novada muzejam piešķir patstāvīgas iestādes statusu

2004. gada 19. martā Kandavā pie K. Mīlenbaha vidusskolas tiek iemūrēts jaunās sporta halles pamatakmens. Kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm pamatakmenī iemūrē Kandavas novada domes priekšsēdētājs A. Ķieģelis un Kandavas Goda pilsonis Vikentijs Žižņevskis. Ceremonijā piedalās arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes vadītājs Einārs Fogelis

2004. gada 1. aprīlī Kandavas TIC piešķir patstāvīgas iestādes statusu

2004. gada 6. jūnijā Kandavā notiek grandiozs riteņbraukšanas maratons – Latvijas Kalnu riteņbraukšanas federācijas maratona 3. posms

2004. gada 9. jūnijā Kandavas stadionā notiek pirmā Bērnu olimpiskā diena. To organizē sporta klubs „Kandava”

2004. gadā Skolas ielā notiek apgaismojuma un gājēju celiņa rekonstrukcija

2004. gadā no 21. līdz 27. jūlijam Kandavas Deju skolas audzēkņi piedalās Starptautiskajā Sandorfalvas folkloras festivālā Ungārijā

2004. gada septembra sākumā Kandavā, Lielās ielas 12. nama gala siena iegūst jaunu ekspozīciju „Reiz Kandavā”. To darina jaunie mākslinieki Laura, Inguna, Liene, Andis un Aldis. Jaunu skatu iegūst arī ēka ielas pretējā pusē Sabiles ielā 1

2004. gada 17. septembrī svinīgi atklāj Kandavas autoostas atpūtas telpas, TIC un Abavas ielejas attīstības centra (ARDIC) biroju telpas

2004. gada 18. novembrī sudraba nozīmīti „Goda pilsonis” un prēmiju 150,- latu apmērā saņem ilggadējā Kandavas pilsētas tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja Milda Grīsone (1922 – 2010)

2004. gada 8. decembrī bijušajā radiorūpnīcas kultūras namā Jelgavas ielā 4a atklāj novada pensionāru dienas centra pirmo kārtu

(Turpinājums sekos)

Sagatavoja Kandavas novada muzeja krājuma glabātāja Ināra Znotiņa

 FOTO: 

Arheoloģiskā izpēte Kandavas pulvertornī, 2003. gads; Kandavas Sv. Gvadelupes Romas katoļu baznīcas iesvētīšana, 2003. gada 13. septembris, piedalās Liepājas diacēzes bīskaps Vilhelms Lapelis un Kandavas Romas katoļu draudzes prāvests Andrejs Mediņš;  Par Kandavas novada muzeja vadītāju apstiprina Ingu Priedi, 2003. gads; Remontdarbi Ozolāju estrādē, 2003. gada vasara;  Jauno mākslinieku apgleznotie logi un durvis Sabiles ielas Nr. 1 mājai, 2004. gads.

 

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Rīgas plānošanas reģionsPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top