kandavas_promenade_d.jpg
dzīvo ar garšu!
 • lat.jpg
 • eng.jpgTrešdiena 28.10.2020
Ninona, Ņina, Antoņina, Oksana

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Plānošanas dokumenti

Kandavas novada domes Investīciju plāns 2020. gadam; skatīt šeit  

Kandavas novada domes Investīciju plāns 2019. gadam; skatīt šeit

 Kandavas Izglītības attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam; skatīt šeit

Dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāns; skatīt šeit

Dabas lieguma "Čužu purvs" dabas aizsardzības plāns; skatīt šeit

Kandavas novada sociālās attīstības un ekonomiskais plāns 2018. gadam. Šeit

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2033.gadam šeit

Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2018. gadam; skatīt šeit

Kandavas novada jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2021. gadam; skatīt šeit

Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2019. gadam. Šeit 

Kandavas novada sociālās attīstības un ekonomiskais plāns 2016. gadam. Šeit

Kandavas novada pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija „Veselīgs cilvēks – veselā novadā”. Šeit

Veselības veicināšanas programma Kandavas novadam 2013.- 2021. gadam. Šeit.

Sabiedrības veselības veicināšanas darba plāns. Šeit.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kandavas komunālie pakalpojumi” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2018. - 2023. gadam. Skatīt šeit

Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2020.- 2022. gadam. Skatīt šeit 

Kandavas novada muzeja Darbības un attīstības stratēģija 2020.-2024.gadam. Skatīt šeit


ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
Aktualizēts Rīcību investīciju plāns 
Kandavas novada attīstības programma 2017.-2023.gadam (Apstiprināta 2017.gada 23.februārī Kandavas novada domes sēdē Nr. 2)
Vispārējā daļa
Rīcību investīciju plāns
Vadlīnijas
Kandavas novada attīstības programma 2010-2016. gadam (Apstiprināta 2010.gada 30.novembra Kandavas novada domes sēdē Nr. 11 8.§)
Vispārējā daļa
Esošās situācijas analīze
Stratēgiskā daļa
Rīcības plāns
Investīciju plāns

Kandavas novada Attīstības programma 2004.-2009.; skatīt šeit

Kandavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014 - 2033; skatīt šeit
Zantes pagasta Attīstības programma; skatīt šeit


TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Ar 2011. gada 30. novembra Kandavas novada domes sēdes protokolu Nr. 13., 22§ apstiprināti Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19 "Kandavas novada teritorijas plānojums 2011.- 2023. gadam". (publicēts Latvijas Vēstnesī 14.12.2011., spēkā no 15.12.2011.)

 • Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts
 • Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 • Kandavas novada teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Kandavas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Kandavas pilsētas teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Kandavas pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Cēres ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Cēres ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Grenču ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Grenču ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Matkules ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Matkules ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Valdeķu ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Valdeķu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Vānes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Vānes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Zantes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Zantes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Zemītes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Zemītes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top