rudens-foto13.jpg
dzīvo ar garšu!
 • Latviski
 • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Covid-19 aktualitātes

Pirmdiena 28.11.2022
Rita, Olita, Vita

Kandavas novada vēstnesis

Plānošanas dokumenti

RĪCĪBU UN INVESTĪCIJU PLĀNS 2017. - 2023.gadam (aktualizēts 2021.gada 25.augusta domes sēdē); skatīt šeit

___

Kandavas novada domes Investīciju plāns 2021. gadam (aktualizēta redakcija 29.04.2021.)skatīt šeit

Kandavas novada domes Investīciju plāns 2020. gadam; skatīt šeit  

Kandavas novada domes Investīciju plāns 2019. gadam; skatīt šeit

 Kandavas Izglītības attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam; skatīt šeit

Dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāns; skatīt šeit

Dabas lieguma "Čužu purvs" dabas aizsardzības plāns; skatīt šeit

Kandavas novada sociālās attīstības un ekonomiskais plāns 2018. gadam. Šeit

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2033.gadam šeit

Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2018. gadam; skatīt šeit

Kandavas novada jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2021. gadam; skatīt šeit

Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2019. gadam. Šeit 

Kandavas novada sociālās attīstības un ekonomiskais plāns 2016. gadam. Šeit

Kandavas novada pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija „Veselīgs cilvēks – veselā novadā”. Šeit

Veselības veicināšanas programma Kandavas novadam 2013.- 2021. gadam. Šeit.

Sabiedrības veselības veicināšanas darba plāns. Šeit.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kandavas komunālie pakalpojumi” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2018. - 2023. gadam. Skatīt šeit

Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2020.- 2022. gadam. Skatīt šeit 

Kandavas novada muzeja Darbības un attīstības stratēģija 2020.-2024.gadam. Skatīt šeit


ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
Aktualizēts Rīcību investīciju plāns 
Kandavas novada attīstības programma 2017.-2023.gadam (aktualizēts 2021.gada 25.augusta domes sēdē)
Vispārējā daļa
Rīcību investīciju plāns
Vadlīnijas
Kandavas novada attīstības programma 2010-2016. gadam (Apstiprināta 2010.gada 30.novembra Kandavas novada domes sēdē Nr. 11 8.§)
Vispārējā daļa
Esošās situācijas analīze
Stratēgiskā daļa
Rīcības plāns
Investīciju plāns

Kandavas novada Attīstības programma 2004.-2009.; skatīt šeit

Kandavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014 - 2033; skatīt šeit
Zantes pagasta Attīstības programma; skatīt šeit


TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Ar 2011. gada 30. novembra Kandavas novada domes sēdes protokolu Nr. 13., 22§ apstiprināti Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19 "Kandavas novada teritorijas plānojums 2011.- 2023. gadam". (publicēts Latvijas Vēstnesī 14.12.2011., spēkā no 15.12.2011.)

 • Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts
 • Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 • Kandavas novada teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Kandavas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Kandavas pilsētas teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Kandavas pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Cēres ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Cēres ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Grenču ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Grenču ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Matkules ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Matkules ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Valdeķu ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Valdeķu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Vānes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Vānes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Zantes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Zantes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
 • Zemītes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana. Skatīt šeit
 • Zemītes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Skatīt šeit
facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijāPumpurs
back to top