pavasara-foto-majas-lapai8.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Uzsākta projekta “Dabisko zālāju atjaunošana dabas parkā “Abavas senleja” Kandavas novadā” īstenošana05.11.2021

lv_vides_aizsardzibas_fonds.jpg2021. gada 30.aprīlī Kandavas novada dome iesniedza LVAF projekta konkursa 2021.gadam “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”, aktivitātes “Bioloģiski vērtīgo zālāju  atjaunošana” ietvaros  projekta pieteikumu “Dabisko zālāju atjaunošana dabas parkā “Abavas senleja” Kandavas novadā”.        

2021. gada 9. jūlijā  Tukuma novada pašvaldība saņēma LVAF lēmumu par projekta “Dabisko zālāju atjaunošana dabas parkā “Abavas senleja” Kandavas novadā”, Nr. 1-08/57/2021 apstiprināšanu.        

Projekta mērķis ir dabas parkā “Abavas senleja” esošo bioloģiski vērtīgo zālāju teritoriju – Abavas krasta palieņu pļavas un Čužu purvā esošo bioloģiski vērtīgo pļavu atjaunošana, lai veicinātu dabas parka biotopu daudzveidību un sugu bagātību dabisko atjaunošanos pēc veiktajiem atjaunošanas, apsaimniekošanas darbiem. Un  ilgtermiņa mērķis  ir saglabāt Abavas senlejas dabas parka ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību, kā arī bioloģisko daudzveidību, uzlabojot meža, zālāju, purvu un saldūdens, atsegumu biotopu kvalitāti un, veicinot daudzveidīgās augu, putnu, bezmugurkaulnieku, sikspārņu un citu sugu, kā arī to dzīvotņu saglabāšanas ilglaicību.

Projekta ietvaros plānots veikt koku, krūmu nociršanu, izzāģēšanu, savākšanu un celmu raušanu, 9,85 ha platībā un vairākkārtēju atjaunojošo pļaušanu un biomasas novākšanu – siena savākšanu ruļļos 17,7 ha platībā. Papildus tiks veikta invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana, tai skaitā – latvāņu, ošlapu kļavas, Kanādas zeltgalvītes, vītolu miķelītes un dzeloņainā gurķa izplatību Kūrorta ielas un Čužu purva palienas pļavās.

Projektā plānotās aktivitātes ir saskaņotas ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas darbi tiks  uzsākti 2021. gada novembrī, tos plānots veikt līdz 2022. gada 17.septembrim.


Informāciju sagatavoja: Linda Tarasova, Attīstības nodaļas projektu  vadītāja

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijā
back to top