9-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Covid-19 aktualitātes

Svētdiena 05.02.2023
Selga, Silga, Sinilga, Agate

Kandavas novada vēstnesis

Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.

Līguma priekšmetsSiltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.
Iepirkuma identifikācijas numursKKP/2019/4
Izsludināšanas datums11.06.2019
PasūtītājsKandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš15.07.2019 10:00
StatussPārtraukts
Procedūras veidsIepirkums SPSIL kārtībā

 

 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

“Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā

(identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/004)

 

Paziņojums par Iepirkuma procedūru:

“Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.”

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072.

Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru - saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

Iepirkums tiek realizēts Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” ietvaros (identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/004).

Iepirkuma identifikācijas: Nr. KKP/2019/4 (CVP kods:45200000-9).

Iepirkuma priekšmets: Kandavas pilsētā esošo siltumtrašu posmu pārbūves un jauna savienojošā posma izbūves darbi, saskaņā ar Būvprojektu.

Paredzamā līgumcena: EUR 219 900 (divi simti deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro un 00  eiro centi) bez PVN.

Piedāvājumus iesniegšanas forma: papīra formāts, ievērojot iepirkuma nolikumā noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. jūlijs, plkst. 10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

 

Iepirkuma nolikums šeit.

Tehniskā specifikācija šeit.

Būvprojekts šeit.

Lokālā tāme šeit.

Ģenplāns 

Būvvaldes lēmums šeit.

SIA „KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”

„Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120

IEPIRKUMU KOMISIJA

_______________________________________________________________________

 

2019. gada 18.jūnijā, Kandavā

 

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā

 „Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.”

Iepirkuma id.Nr. KKP/2019/4 (CPV kods: 45200000-9)

 

            Saskaņā, ar Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprināto vadlīniju „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma noteikumiem, iepirkumu komisija veica sekojošus grozījumus iepirkuma „Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.”, id.Nr.KKP/2019/4 nolikuma nosacījumos:

  • Nolikuma 4.2.punktā ir minēta paredzamā līgumcena EUR 219 900,00, savukārt, Nolikuma 6.1.punkts paredz, ka Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 5 000,00, kas neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk - SPSIL) 27. panta otrās daļas nosacījumiem, kur noteikts, ka Piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma paredzamo līgumcenu un līguma priekšmetu, bet ne lielāku par 2% (divi procenti) no paredzamās līgumcenas. Ņemot vērā minēto:
  • Nolikuma 8.2.1.punktā Pretendentam prasīts iepriekšējo 3 (trīs) gadu finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā ne mazāks par EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši eiro un 00 eiro centi), savukārt, Nolikumā paredzamā līgumcena ir noteikta EUR 219 900,00(divi simti deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro un 00 eiro centi),  līdz ar to Pretendentam prasītais finanšu apgrozījuma apjoms,  neatbilst SPSIL 51.panta 2.daļā noteiktajam, ka gada minimālo finanšu apgrozījumu var noteikt ne lielāku par 2(divām) paredzamo līgumcenu vērtībām, izņemot gadījumu, kad līguma izpilde ir saistīta ar īpašiem riskiem attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu rakstura dēļ. Izsludinātā Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpilde nav saistīta ar īpašiem riskiem būvdarbu pakalpojuma veikšanā. Ņemot vērā minēto:
    • grozīt Nolikuma 8.2.1. punktu: skaitli „EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši eiro un 00 eiro centi)” aizvietot ar skaitli „EUR 400 000,00 (četri simti tūkstoši eiro un 00 eiro centi).

1.1.    grozīt Nolikuma 6.1.punktu: skaitli „EUR 5000,00 (pieci tūkstoši eiro un 00 eiro centi)” aizvietot ar skaitli EUR 4000,00 (četri tūkstoši eiro un 00 eiro centi)”.

PIEŅEMTIE LĒMUMI:

  • Apstiprināt iepirkuma procedūras nolikumā „Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.” ID Nr. KKP/2019/4 (CPV kods 45200000-9), veiktos grozījumus.
  • Publicēt paziņojumu par veiktajiem grozījumiem un iepirkuma procedūras nolikumu „Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.” ID Nr. KKP/2019/4 (CPV kods 45200000-9)” ar veiktajiem grozījumiem pašvaldības interneta vietnē www.kandava.lv

Iepirkuma nolikums ar grozījumiem (18.06.2019.) šeit .

 

! Ar iepirkuma procedūras un projekta dokumentiem var iepazīties klātienē - SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, darba laikā (tālrunis: 63126072).


   

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

“Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”

(identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/004)

 

Paziņojums par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu:  

“Siltumtrašu posmu pārbūve un savienojošā posma izbūve, Kandavā. Būvdarbi.”

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844,

adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV – 3120,

tālr. 63126072, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, NUTS kods: LV009,

kontaktpersona: Valdes loceklis Dzintars Rušmanis, tālr. 26109271, e-pasts: sia_kkp@inbox.lv, http://kandava.lv/sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi,

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5766.

Iepirkuma identifikācijas: Nr. KKP/2019/4 (CVP kods:45200000-9).

Iepirkums tiek realizēts Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” ietvaros (identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/004).

Līguma veids un priekšmets: Būvdarbi. Kandavas pilsētā esošo siltumtrašu posmu pārbūves un jauna savienojošā posma izbūves darbi, saskaņā ar Būvprojektu.

 

Iepirkumu komisija 2019. gada 26.jūnijā pieņēma lēmumu pārtraukt izsludināto iepirkumu.

Iepirkuma pārtraukšanas pamatojums: Nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentos, kā rezultātā varētu mainīties iespējamo pretendentu loks.

 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs G.Brauns

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijāPumpurs
back to top