kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Covid-19 aktualitātes

Ceturtdiena 26.05.2022
Varis, Eduards, Edvards

Kandavas novada vēstnesis

Paziņojums par Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2033. gadam projekta publisko apspriešanu26.12.2013

Kandavas novada dome informē, ka pamatojoties uz 2013. gada 27. novembra sēdes lēmumu „Par Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2033. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.17 1.§), publiskajai apspriešanai tiek nodots Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2033. gadam (turpmāk– Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija) projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 09.12.2013. līdz 06.01.2014.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Kandavas novada domē 27.12.2013. plkst.15.00.

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskās struktūra, vērtējot novada teritorijas attīstību telpiski. Tās izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti.

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas instrumenti ir Kandavas novada attīstības programma 2010.–2016.gadam, kurā tiek noteikti darāmie darbi turpmāko 3 un 7 gadu periodam, un Kandavas novada teritorijas plānojums 2011.–2023.gadam, kas, savukārt, nostiprina stratēģijas idejas teritorijas pārvaldības līmenī. Plānošanas dokumenta izstrādē par pamatu tika izmantota gan šajos plānošanas dokumentos paustās nostādnes, gan darba grupās un tikšanās reizēs paustie viedokļi un ierosinājumi.

Izstrādātais dokuments, pēc tā apstiprināšanas Kandavas novada domē, būs hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Aicinām iepazīties ar Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu un sniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus Kandavas novada domei līdz 2014. gada 6. janvārim personīgi, nosūtot pa pastu (adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120) vai elektroniski (e-pasta adrese: dome@kandava.lv). Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas un darbības vietas adrese.

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veic Kandavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „METRUM”

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2033.gadam projekts

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijāPumpurs
back to top