faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” informē par izmaiņām norēķinos05.11.2018SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, izvērtējot pēdējo divu gadu norēķinu rādītājus, klientu skaitu, kas veic norēķinus pie pagastu kasierēm un iekasēto summu, pieņēma lēmumu ar 2019.gada 1.janvāri slēgt norēķina iespējas pie pagastu kasierēm - Vānes pagastā, Zantes pagastā, Matkules pagastā, Cēres pagastā un Kandavas pagastā.

          


 Klienti norēķinus var veikt:

  •  SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, “Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (bez maksas);
  •  Kandavas novada sociālā dienesta kasē, Jelgavas iela 4a, Kandava, Kandavas novads (bez maksas);
  •  Izmantojot internetbanku (jāmaksā komisijas maksa atbilstoši cenrādim);
  •  Latvijas pasta nodaļās (jāmaksā komisijas maksa atbilstoši cenrādim);
  •  Lielveikalos MAXIMA (jāmaksā komisijas maksa atbilstoši cenrādim).      

Papildus aicinām klientus izvērtēt sev ērtāko rēķinu piegādes veidu! Ja priekšroku dodat rēķina saņemšanai e-pastā, lūdzam paziņot e-pasta adreses, zvanot pa t. 63126072, 63126188, 26603244 vai rakstot uz e-pastu: sia_kkp@inbox.lv. Ja priekšroku dodat saņemšanai pastkastītē, rēķins tiks piegādāts kā līdz šim.

 


 

printēt

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām05.11.2018

2018.gada 11.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “Kandavas komunālo pakalpojumu” apkalpojamā teritorijā (padomes lēmums Nr. 117 prot.Nr. 43, 2.p.).

Tarifi stāsies spēkā 2018.gada 1.decembrī un tie ir sekojoši: 


Decembra mēnesī saņemsiet rēķinu par novembrī patērēto ūdeni un kanalizāciju pēc iepriekšējā tarifa. Sākot ar 2019.gada janvāri, saņemot rēķinu par decembrī patērēto ūdeni un kanalizāciju, samaksa tiks aprēķināta pēc jaunā tarifa. Lai nerastos domstarpības un nepatīkami “pārsteigumi”, lūdzam klientus, kuri par pakalpojumiem norēķinās pēc ūdens patēriņa skaitītājiem, pārbaudīt skaitītāju rādījumus un noziņot mums precīzus datus par patērēto ūdeni uz šī gada 1.decembri! Rādījumus noziņot, zvanot pa tel. 63126188, 63126072 un 26603244 vai rakstot e-pastā sia_kkp@inbox.lv .

printēt

1.decembrī stāsies spēkā jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs Kandavas novadā15.10.2018

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2018.gada 11.oktobrī apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Līdz ar to no 2018.gada 1.decembra Kandavas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem maksās 2,67 euro/m3 bez PVN (ar PVN 3,23 euro /m3). Attiecīgi tarifs par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 1,42 euro, bet kanalizācijas pakalpojumu kubikmetru – 1,25 euro. Apstiprinātajos tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Šobrīd SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro Regulatora 2015.gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,06 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,31 EUR/m3 (bez PVN). Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi” skaidro ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu un sniegto pakalpojumu apjomu izmaiņām.

printēt Lasīt visu ziņu

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 2019. gadā Kandavā īstenos ūdenssaimniecības projektu11.09.2018

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031, (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Kandavas pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu)  riskus.

Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2018. gada 10. septembrī. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 17 mēneši. Projekta darbību īstenošana tiek uzsākta Līguma spēkā stāšanās dienā.

printēt Lasīt visu ziņu

Attīrīšanas iekārtās uzstādīts mūsdienīgs ģeomaiss24.08.2018

Rūpēs par vides saglabāšanu atbilstoši mūsdienu prasībām un, domājot par uzņēmuma ekonomisko attīstību ilgtermiņā, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iegādājusies un uzstādījusi ģeomaisu notekūdeņu attīrīšanai un dūņu atūdeņošanai.

Šī gada 21. augustā uzņēmums notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Valteru ielā 5b, Kandavā uzstādīja ģeomaisu notekūdeņu attīrīšanai un dūņu atūdeņošanai. Ģeomaisa izmēri ir 30m x 6m x 2.2m ar kopējo ietilpību 396 m3. Ieguvumi no ģeomaisa uzstādīšanas būs sekojoši: patērētās elektroenerģijas ietaupījums (dūņas vairs nebūs jāpresē ar presi), smago metālu un derīgo mēslojumu uztveršana, tiks novērsta nepatīkamā smaka, kā arī tiks nodrošināta dūņu glabāšana atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kopējās izmaksas ģeomaisa iegādei un uzstādīšanai sastādīja aptuveni 5000,00 EUR.

printēt

Turpinās siltumapgādes sistēmas sakārtošana31.07.2018

Īstenos siltumapgādes projektu Kandavā

Lai sakārtotu siltumapgādes sistēmu novadā, un, līdz ar to samazinātu arī apkures tarifus, pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kandavas Komunālie pakalpojumi” (SIA “KKP”) iesniegusi Centrālo finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) projekta pieteikumu “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”, kas paredz Kūrorta ielas katlumājas slēgšanu, lai esošās ēkas pievienotu jaunajai centrālajai pilsētas katlumājai.

 26.07.2018. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ir parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/18/A/004.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 24 mēneši.

printēt Lasīt visu ziņu

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" paziņojums par tarifu projektu28.06.2018

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, VRN 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, 2018.gada 19.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Kandavas pilsētai, Kandavas, Cēres, Matkules, Vānes, Zemītes un Zantes pagastiem, Kandavas novadā, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums

(%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

1,06

1,56

+47,2

Kanalizācijas pakalpojumi

1,31

1,24

-5,3

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2019.gada 1.janvāri. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu un sniegto pakalpojumu izmaiņām.

printēt Lasīt visu ziņu
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top