faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Par kases darbu laiku Kandavas novada sociālā dienestā12.07.2018

                                                                                             Cienījamie klienti!

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kase Kandavas novada sociālā dienestā Jelgavas ielā 4a, Kandavā, Kandavas novadā, nestrādās no š.g. 16.jūlija līdz 29.jūlijam.

Aicinām veikt maksājumus SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kase “Robežkalnos”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā.

 Atgādinām, ka norēķinoties internetbankā var veikt pārskaitījumu uz sekojošiem kontiem:

·       AS "Swedbank" HABALV22 LV75HABA0551039023222;

·       AS "SEB banka" UNLALV2X LV92UNLA0011000508607;

·       AS "Citadele Banka" PARXLV22 LV07PARX0012736490001.

 Papildus norādām, ka, uzrādot rēķinu, var norēķināties veikalā “Maxima” Abavas ielā 4b, Kandavā, Kandavas novadā (komisijas maksa 0,50 EUR).

                                                                                           Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

 

printēt

Uzklausīšanas sanāksme par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi ” ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu10.07.2018

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta otro daļu, un saskaņā ar Regulatora 2017.gada 16.novembra lēmuma NR.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu”11. punktu,  2018.gada 20.jūlijā plkst. 12:00  Kandavas kultūras nama zālē rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

printēt

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" paziņojums par tarifu projektu28.06.2018

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, VRN 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, 2018.gada 19.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Kandavas pilsētai, Kandavas, Cēres, Matkules, Vānes, Zemītes un Zantes pagastiem, Kandavas novadā, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums

(%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

1,06

1,56

+47,2

Kanalizācijas pakalpojumi

1,31

1,24

-5,3

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2019.gada 1.janvāri. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu un sniegto pakalpojumu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, administrācijas telpās, „Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā, iepriekš sazinoties ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” vecāko grāmatvedi Inesi Saliņu pa tālruni 63126072.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā, vai elektroniski uz e-pasta adresi: SIA_KKP@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097200) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

printēt

Klientu ievērībai par parādu atgūšanas procesu23.05.2018

          2018. gada 2. maijā stājas spēkā “SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” Instrukcija par debitoru parādu piedziņas procesu”.(Debitors - uzņēmuma klients, kurš nav apmaksājis rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem jeb parādnieks).

            Instrukcija nosaka kārtību, kā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” strādā ar parādniekiem.

Darbs ar parādnieku sākas brīdī, kad iestājas viens no sekojošiem kritērijiem: parāda summa ir pieaugusi līdz EUR 50,00 un vairāk vai arī rēķina apmaksa tiek kavēta 90 dienas no rēķinā norādītā apmaksas datuma. Jāiestājas vismaz vienam no minētajiem kritērijiem. Parāda atgūšanas procesā klientam - parādniekam, tiek sūtītas atgādinājuma vēstules, pirmstiesas brīdinājumi un piedāvāta iespēja veikt parāda samaksu pa daļām, noslēdzot Vienošanos ar atmaksas grafiku. Ja parādnieks nav reaģējis uz Uzņēmuma aicinājumu veikt parāda samaksu, tiek sagatavota prasība tiesai par parāda piedziņu piespiedu kārtā. Ja tiesa lems par labu uzņēmumam, tad parādnieka parāds pieaugs, jo būs jāatmaksā arī tiesāšanās izdevumi, kuri būs radušies uzņēmumam.

          Aicinām parādniekus neizvairīties no komunikācijas ar uzņēmumu, tādējādi palielinot parāda apmēru. Jo lielāks parāds, jo grūtāk atmaksāt.

Detalizēti ar Instrukciju var iepazīties šeit.

printēt

Kandavas novada svētku gājiens "Ar ozolu spēku" 29.05.2018

 Kandavas novada svētki "Ar ozola spēku" noritēja no 25. maija līdz 27. maijam. Mūsu darbinieki ne tikai pielika roku svētku tapšanā un palīdzēja pilsētai saposties svētkiem, bet arī paši sestdienas vakarā saposušies piedalījās Kandavas novada svētku gājienā. Uzņēmuma karogu godam nesa uzņēmuma vadītājs Oskars Kļava. Ar ozola zariem tika rotāts uzņēmuma traktors un asenizācijas mašīna, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu ikdienā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piemēros ūdens patēriņa starpību18.01.2018

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka ar 2018. gada 1. aprīli, Kandavas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem tiks piemērota maksa par mājas ūdens patēriņa starpību, ja tāda būs, saskaņā ar 2016. gada 1. janvāra „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” un Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumiem Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir apkopojuši svarīgākos jautājumus un atbildes saistībā ar norēķiniem ūdenssaimniecības pakalpojumiem:

printēt Lasīt visu ziņu

Saņemta licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei27.04.2018

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" 2018.gada 19.aprīli saņēma licenci Nr. E23069 siltumenerģijas pārvadei un sadalei, līdz ar to nākamās 2018/2019.apkures sezonas tarifa projekts tiks sniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.  Licences darbības termiņš ir ir no 2018.gada 20.aprīļa līdz 2038.gada 19.aprīlim. Licences darbības zona ir Kandava, Kandavas novadā; Vāne, Vānes pagastā, Kandavas novadā; Zante, Zantes pagastā , Kandavas novadā.

printēt
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top