faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” ietvaros tiek rīkota tirgus izpēte par būvuzraudzību15.03.2019

 


Paziņojums par Tirgus izpēti  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta, būvuzraudzība”

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru – Tirgus izpēte, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 08.05.2017. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta, būvuzraudzība”.

Iepirkums tiek realizēts Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” ietvaros (identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/031)

Iepirkuma identifikācijas: Nr. KKP/2019/2 (CVP kods:71520000-9).

Iepirkuma priekšmets: Kandavas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbu būvuzraudzība, saskaņā ar Būvprojektu.

Piedāvājumus iesniegšanas forma: papīra formāts, ievērojot iepirkuma noteikumos noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 16. aprīlis, plkst. 10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

 

Tirgus izpētes noteikumus skatīt šeit.

 

 

printēt

Par ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas līgumu pārslēgšanu!08.02.2019

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” atgādina, ka pamatojoties uz 2016.gada 1.janvāra "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums", visā Kandavas novadā  joprojām tiek uzstādīti komercuzskaites mēraparāti (skaitītāji) gan daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, gan privātmājās.

2018.gada nogalē un 2019.gada janvārī  tika veikta intensīva skaitītāju maiņa un uzstādīšana tieši privātmājām Kandavas pilsētā, Vānes pagastā un Matkules pagastā.  Pēc skaitītāja uzstādīšanas klienti tiek aicināti pārslēgt pakalpojuma līgumus, kas atbilst 2016.gada 1.janvāra "Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums" normām un 2017.gada 30.marta Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Kandavas novadā”. 

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavā tiek īstenots ūdenssaimniecības projekts20.02.2019

 SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 2019.gadā īstenos projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031, (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir attīstīt SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Kandavas pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu)  riskus.

Plānoto kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi paredzēts veikt Kandavas pilsētā Lāčplēša, Skolas, Parka, Sabiles, Tūju, Kurzemes, Vidzemes, Uzvaras, Lielā un Raiņa ielās. Kandavas pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem laika periodā līdz 2019. gada 31. decembrim plānots nodrošināt pieslēgšanās iespējas 318 Kandavas pilsētas iedzīvotājiem.

printēt Lasīt visu ziņu

Līdz 2019. gada 31. janvārim aicinām noslēgt pakalpojumu līgumus patvaļīgiem ūdens un kanalizācijas pieslēgumiem29.11.2018

Veicot klientu inventarizāciju SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” apkalpes zonā, ir konstatēti gadījumi, kad nekustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot līgumu ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”  par pakalpojumu lietošanu.

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā un pagastos izbūvētas jaunas centralizētā ūdensapgādes un  kanalizācijas sistēmas ar atzariem līdz nekustamo īpašumu robežai. Lai legāli pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem nepieciešams sakārtot tehnisko dokumentāciju (izņemt tehniskos noteikumus) un noslēgt līgumu ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, taču daudzi pieslēgumus ir veikuši patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.

Ir situācijas, kad šādus gadījumus var uzskatīt par neapzinātiem patvaļīgiem pieslēgumiem, diemžēl ne reti ir arī arī ļaunprātīgi nelegālie pieslēgumi.

Neatkarīgi no tā, kurā gadā veikts pieslēgums SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”  aicina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, kuri patvaļīgi pieslēgušies centralizētiem ūdens un kanalizācijas tīkliem izmantot iespēju līdz 2019. gada 31. janvārim pieteikties uzņēmumā un noslēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu.

printēt Lasīt visu ziņu

Ugunsdrošības noteikumu mācības11.01.2019

Šodien SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" darbinieki  apguva ugunsdrošību.  Ar ugunsdrošības instrukciju iepazīstināja Gints Grīnbergs. Tika pārrunāti gan ugunsdrošības noteikumi, gan kā uzturēt telpas, lai mazinātu ugunsgrēka izcelšanās risku, gan rīcība ugunsgrēka gadījumā, kā arī diskutēts par pieredzi,dispečeru darbu un ugunsdrošības signalizācijām. Tika veiktas praktiskās apmācības, kā rīkoties un lietot ugunsdzēšamos aparātus.


printēt

Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” realizācija veiksmīgi turpinās19.10.2018

Jau iepriekš tika rakstīts, ka pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kandavas Komunālie pakalpojumi” (SIA “KKP”) ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/004 “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” realizēšanu, kas paredz Kūrorta ielas katlumājas slēgšanu, lai esošās ēkas pievienotu jaunajai centrālajai pilsētas katlumājai.

SIA “KKP” informē, ka projekta realizācija veiksmīgi turpinās, un 15.10.2018. SIA “KKP” uzsāka tirgus izpēti uz projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Pēc tirgus izpētes procedūras pabeigšanas ar saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju tiks noslēgts līgums par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

printēt Lasīt visu ziņu
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top