faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Tuvojas 2018./2019. apkures sezona12.09.2018

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir gatava apkures sezonas uzsākšanai. Veiksmīgi noslēdzies iepirkums par kurināmā piegādi un ir noslēgti sadarbības līgumi par šķeldas, malkas un granulu iegādi. Siltumenerģijas piegādes pakalpojumi tiks sniegti no Vānes katlu mājas, Zantes katlu mājas, un divām katlu mājām Kandavā – Kūrorta ielā 7A un Mazā skolas ielā 2. Siltumapgādi nodrošināsim arī Zemītes tautas namam un pagasta pārvaldei. Apkurināmā platība 54416,23 m2. Diemžēl jāatzīst, ka kopējais parāds par siltumenerģijas pakalpojumu uz šo brīdi ir 43969,95 EUR jeb 31,7 % no kopējā īpatsvara.

 Saskaņā ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa rīkojumu  2018./2019. gada apkures sezona Kandavas novadā tiks uzsākta 2018.gada 1.oktobrī un plānotais apkures sezonas beigu termiņš ir 2019.gada 30.aprīlis. Ja klienti vēlas siltumenerģijas pakalpojumus saņemt vēlāk vai ātrāk, aicinām pieņemt lēmumu un iesniegt iesniegumu, lai siltumenerģijas piegādes pakalpojumus saņemtu sev vēlamā laikā.

printēt Lasīt visu ziņu

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 2019. gadā Kandavā īstenos ūdenssaimniecības projektu11.09.2018

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031, (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Kandavas pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu)  riskus.

Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2018. gada 10. septembrī. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 17 mēneši. Projekta darbību īstenošana tiek uzsākta Līguma spēkā stāšanās dienā.

printēt Lasīt visu ziņu

Attīrīšanas iekārtās uzstādīts mūsdienīgs ģeomaiss24.08.2018

Rūpēs par vides saglabāšanu atbilstoši mūsdienu prasībām un, domājot par uzņēmuma ekonomisko attīstību ilgtermiņā, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iegādājusies un uzstādījusi ģeomaisu notekūdeņu attīrīšanai un dūņu atūdeņošanai.

Šī gada 21. augustā uzņēmums notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Valteru ielā 5b, Kandavā uzstādīja ģeomaisu notekūdeņu attīrīšanai un dūņu atūdeņošanai. Ģeomaisa izmēri ir 30m x 6m x 2.2m ar kopējo ietilpību 396 m3. Ieguvumi no ģeomaisa uzstādīšanas būs sekojoši: patērētās elektroenerģijas ietaupījums (dūņas vairs nebūs jāpresē ar presi), smago metālu un derīgo mēslojumu uztveršana, tiks novērsta nepatīkamā smaka, kā arī tiks nodrošināta dūņu glabāšana atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kopējās izmaksas ģeomaisa iegādei un uzstādīšanai sastādīja aptuveni 5000,00 EUR.

printēt

Turpinās siltumapgādes sistēmas sakārtošana31.07.2018

Īstenos siltumapgādes projektu Kandavā

Lai sakārtotu siltumapgādes sistēmu novadā, un, līdz ar to samazinātu arī apkures tarifus, pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kandavas Komunālie pakalpojumi” (SIA “KKP”) iesniegusi Centrālo finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) projekta pieteikumu “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”, kas paredz Kūrorta ielas katlumājas slēgšanu, lai esošās ēkas pievienotu jaunajai centrālajai pilsētas katlumājai.

 26.07.2018. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ir parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/18/A/004.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 24 mēneši.

printēt Lasīt visu ziņu

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" paziņojums par tarifu projektu28.06.2018

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, VRN 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, 2018.gada 19.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Kandavas pilsētai, Kandavas, Cēres, Matkules, Vānes, Zemītes un Zantes pagastiem, Kandavas novadā, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums

(%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

1,06

1,56

+47,2

Kanalizācijas pakalpojumi

1,31

1,24

-5,3

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2019.gada 1.janvāri. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu un sniegto pakalpojumu izmaiņām.

printēt Lasīt visu ziņu

Klientu ievērībai par parādu atgūšanas procesu23.05.2018

          2018. gada 2. maijā stājas spēkā “SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” Instrukcija par debitoru parādu piedziņas procesu”.(Debitors - uzņēmuma klients, kurš nav apmaksājis rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem jeb parādnieks).

            Instrukcija nosaka kārtību, kā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” strādā ar parādniekiem.

Darbs ar parādnieku sākas brīdī, kad iestājas viens no sekojošiem kritērijiem: parāda summa ir pieaugusi līdz EUR 50,00 un vairāk vai arī rēķina apmaksa tiek kavēta 90 dienas no rēķinā norādītā apmaksas datuma. Jāiestājas vismaz vienam no minētajiem kritērijiem. Parāda atgūšanas procesā klientam - parādniekam, tiek sūtītas atgādinājuma vēstules, pirmstiesas brīdinājumi un piedāvāta iespēja veikt parāda samaksu pa daļām, noslēdzot Vienošanos ar atmaksas grafiku. Ja parādnieks nav reaģējis uz Uzņēmuma aicinājumu veikt parāda samaksu, tiek sagatavota prasība tiesai par parāda piedziņu piespiedu kārtā. Ja tiesa lems par labu uzņēmumam, tad parādnieka parāds pieaugs, jo būs jāatmaksā arī tiesāšanās izdevumi, kuri būs radušies uzņēmumam.

          Aicinām parādniekus neizvairīties no komunikācijas ar uzņēmumu, tādējādi palielinot parāda apmēru. Jo lielāks parāds, jo grūtāk atmaksāt.

Detalizēti ar Instrukciju var iepazīties šeit.

Iesniegumu, lai noslēgtu vienošanos skatīt šeit.

printēt

Kandavas novada svētku gājiens "Ar ozolu spēku" 29.05.2018

 Kandavas novada svētki "Ar ozola spēku" noritēja no 25. maija līdz 27. maijam. Mūsu darbinieki ne tikai pielika roku svētku tapšanā un palīdzēja pilsētai saposties svētkiem, bet arī paši sestdienas vakarā saposušies piedalījās Kandavas novada svētku gājienā. Uzņēmuma karogu godam nesa uzņēmuma vadītājs Oskars Kļava. Ar ozola zariem tika rotāts uzņēmuma traktors un asenizācijas mašīna, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu ikdienā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top