kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

Ceturtdiena 24.10.2019
Renāte, Modrīte, Mudrīte

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

1.decembrī stāsies spēkā jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs Kandavas novadā15.10.2018

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2018.gada 11.oktobrī apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Līdz ar to no 2018.gada 1.decembra Kandavas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem maksās 2,67 euro/m3 bez PVN (ar PVN 3,23 euro /m3). Attiecīgi tarifs par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 1,42 euro, bet kanalizācijas pakalpojumu kubikmetru – 1,25 euro. Apstiprinātajos tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Šobrīd SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro Regulatora 2015.gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,06 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,31 EUR/m3 (bez PVN). Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi” skaidro ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu un sniegto pakalpojumu apjomu izmaiņām.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām izmaksām 24% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 30% – personāla izmaksas, 5% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 35% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, 2% – nodokļu maksājumi un 4% – kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa. Rentabilitāti komersants iekļāvis 4,8% apmērā.

Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām izmaksām 25% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 37% – personāla izmaksas, 2% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 33% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 3% – kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa. Rentabilitāti komersants iekļāvis 5,5% apmērā.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Regulators 2018.gada 20.jūlijā Kandavā organizēja uzklausīšanas sanāksmi.

Kopš spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas Komersants ar pašu spēkiem un līdzekļiem ir veicis darbus dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai Cēres, Grenču un Jaudas ciemā, kur tika uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas un spiedkatli, papildus Grenčos tika nomainīts ūdens sūknis un Cērē pārbūvēta dzeramā ūdens sūkņu māja, kas pirms tam bija avārijas stāvoklī. 2017.gada jūnijā Zemītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Komersants nomainīja gaisa pūtēju pret ekonomiskāku, kā rezultātā ievērojami samazinājās elektroenerģijas patēriņš.

Reljefa īpatnību dēļ Kandavas pilsētā ir liels pārējo attīrīto notekūdeņu daudzums lietus ūdeņu veidā, kas ieplūst centralizētajā kanalizācijas sistēmā (Kandavas pilsētā un Kandavas novada pagastos nav ierīkotas atsevišķas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas). Lai SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" kompensētu izmaksas, kas rodas saistībā ar lietus ūdeņiem, Kandavas novada pašvaldība apmaksā lietus ūdeņu savākšanu  un attīrīšanu kanalizācijas sistēmā (56 000 m3 lietus ūdens gadā).

2018.gada 11.oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmums Nr. 117 skatīt šeit.

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS


Ziņo par pārkāpumiem
Latvija.lv
Kandavas novada ceļu karte.
Piejūra, atkritumu apsaimniekošana
Kandavas ceļi
Veselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā