kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpgCeturtdiena 28.05.2020
Vilhelms, Vilis

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Ģimenei vai personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss var saņemt:07.03.2018

  1. Dzīvokļa pabalstu komunālo maksājumu (īre/apsaimniekošana, gāze, ūdens, kanalizācija)  apmaksai un centralizētās apkures pakalpojuma daļējai apmaksai, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar centralizētu apkuri. Pabalsta apmērs ir 30% no pēdējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās apmaksātās vai rēķinā norādītās summas.
  2. Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar malkas apkuri. Pabalsta apmērs ir 65 eiro, un to izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.
  3. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai. Pabalsts paredzēts ar veselības aprūpi, iegādāto briļļu un iegādāto medikamentu izdevumu daļējai segšanai. Pabalsta apmērs ir vienas trešā no  apmaksātā čeka vērtības, bet ne vairāk kā 85,00 eiro viena kalendārā gada laikā vienai personai;
  4. Apbedīšanas pabalstu izmaksā ģimenei, kuras ģimenes loceklis miris, ja:
4.1. mirušais ģimenes loceklis nav strādājis algotu darbu un ģimenei nav iespējams saņemt pabalstu ne no vienas citas organizācijas vai personas;
4.2. mirušais ģimenes loceklis ir bijis pensionārs vai persona ar invaliditāti, bet divas pensijas, ko izmaksā VSAA, kopā nesasniedz pašvaldības noteikto summu (274 eiro), kas nepieciešama apbedīšanas minimālo prasību nodrošināšanai.


5. Pabalsts pilngadīgām personām klīniskā psihologa apmeklējuma (konsultācijas) apmaksai tiek piešķirts, ja tiek kārtots invaliditātes statuss;

6. Brīvpusdienas izglītības iestāžu skolēniem un piecgadīgo sešgadīgo obligātās apmācības audzēkņiem tiek piešķirtas līdz mācību gada beigām.


facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top