kandavas_promenade_d.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpgSestdiena 31.10.2020
Valts, Rinalds, Rinalda

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Ģimenei vai personai, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss var saņemt:07.03.2018

1. Dzīvokļa pabalstu komunālo maksājumu (īre/apsaimniekošana, gāze, ūdens, kanalizācija)  apmaksai un centralizētās apkures pakalpojuma daļējai apmaksai, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar centralizētu apkuri. Pabalsta apmērs ir 50% no pēdējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās apmaksātās vai rēķinā norādītās summas.

2.Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar malkas apkuri. Pabalsta apmērs ir 65 eiro un to izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.

3.Dzīvokļa pabalstu pieprasītājiem, kuri saņem GMI, izmaksā malkas pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā  100,00 eiro apmērā.

4. Pabalsta pieprasītājiem, kuri saņem GMI un kuri godprātīgi sadarbojas ar KNSD, kā arī veic  līgumā noteiktos līdzdarbības pasākumus, dzīvokļa pabalstu izmaksā 100% apmērā no pēdējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās apmaksātās vai rēķinā norādītās summas.

5. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai. Pabalsts paredzēts ar veselības aprūpi, iegādāto briļļu un iegādāto medikamentu izdevumu daļējai segšanai. Pabalsta apmērs ir puse no apmaksātā čeka vērtības, bet ne vairāk kā 140 eiro viena kalendārā gada laikā vienai personai;

6. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pilnā apmērā no apmaksātā čeka vērtības piešķir personām, kuras saņem garantēto minimālo ienākuma (GMI) pabalstu, bet ne vairāk kā  200 eiro viena kalendārā gada laikā vienai personai.

7. Apbedīšanas pabalstu izmaksā ģimenei, kuras ģimenes loceklis miris, ja:
7.1. mirušais ģimenes loceklis nav strādājis algotu darbu un ģimenei nav iespējams saņemt pabalstu ne no vienas citas organizācijas vai personas;
7.2. mirušais ģimenes loceklis ir bijis pensionārs vai persona ar invaliditāti, bet divas pensijas, ko izmaksā VSAA, kopā nesasniedz pašvaldības noteikto summu (274 eiro), kas nepieciešama apbedīšanas minimālo prasību nodrošināšanai.

8. Pabalsts pilngadīgām personām klīniskā psihologa apmeklējuma (konsultācijas) apmaksai tiek piešķirts, ja tiek kārtots invaliditātes statuss;

9. Brīvpusdienas izglītības iestāžu skolēniem un piecgadīgo sešgadīgo obligātās apmācības audzēkņiem tiek piešķirtas līdz mācību gada beigām.

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top