kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpgTrešdiena 28.10.2020
Ninona, Ņina, Antoņina, Oksana

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Sociālās un materiālās palīdzības izmaiņas Kandavas novadā 2018. gadā07.03.2018

2018. gadā Kandavas novada pašvaldībā stājās spēkā šādi grozījumi:

1) Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir, ja ģimenes (personas) ienākumi uz katras ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz pusi no tekošā gada noteiktās minimālās algas. Tā kā 2018. gadā minimālā mēneša darba alga valstī ir noteikta 430 euro, tad 2018. gadā Kandavas novadā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 215,00 euro (par 25 euro vairāk kā iepriekšējā gadā). Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un atbilstošos Kandavas novada domes saistošos noteikumus.

2) Trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmenis valstī ir viens, un trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kritērijus un ienākumu līmeni nosaka MK 30.03.2010. noteikumi Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.  Trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir, ja ģimenes (personas) ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro.

3) No 2018. gada 1. janvāra valstī noteiktais GMI (garantētais minimālais ienākuma līmenis) vienam cilvēkam ir 53 euro mēnesī (par 3.20 euro vairāk kā iepriekšējā gadā)

4) No 2018. gada 1. janvāra Kandavas novadā audžuģimenēm tika palielināts pabalsts bērna uzturam, ko izmaksā reizi mēnesī, proti, ja bērns ir vecumā līdz 7 gadiem, pabalsts bērna uzturam ir 215 euro, bet, ja bērns ir vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadiem, tad pabalsts bērna uzturam ir 258 euro.

Individuālu skaidrojumu par sociālo palīdzību vai sociālajiem pakalpojumiem iespējams saņemt Kandavas novada Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem Kandavā vai Kandavas novada pagasta pārvaldēs pie sociālā darbinieka atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai.

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top