pavasara-foto-majas-lapai5mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
mobile_header2.jpg
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi 2023.gadam08.03.2023

no-fb.jpgTukuma novada pašvaldība informē, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem nekustamais īpašums atrodas Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2023. gada 10. februārī tika izsūtīti maksāšanas paziņojumi par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2023.gadam.

Šogad tika izsūtīti 24 111 maksāšanas paziņojumi nodokļa maksātājiem (vai viņu pilnvarniekiem) uz nodokļa maksātāju deklarēto dzīvesvietas adresi pa pastu, uz e-adresi vai uz elektronisko pastu. Pašvaldība lūdz nodokļa maksātājus pārliecināties par maksāšanas paziņojumu saņemšanu!

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktajā kārtībā vai aktivizējis e-adreses kontu, kā arī nav informējis Pašvaldību par savu pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru jānosūta maksāšanas paziņojumu, maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā 2023.gada 22.martā.

Nekustamā īpašuma nodokli var maksāt reizi gadā – līdz 31.martam, vai reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

Nenomaksājot nekustamā īpašuma nodokli noteiktajos termiņos, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 % apmērā no nenomaksātās summas, saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

Nekustamā īpašuma nodokli bez komisijas maksas var maksāt Tukuma novada pašvaldības kasē - Talsu ielā 4,Tukumā.

Kases darba laiks: Pirmdien 8.00 - 11.00 un 13.00 - 18.00, otrdien, trešdien 8.00-11.00 un 13.00-16.00, ceturtdien 8.00-12.00 un 13.00-16.00, piektdien 8.00 - 11.00 un 13.00 - 15.00, vai jebkurā Tukuma novada pagastu pakalpojumu centra kasē.

Kandavā: skaidras naudas norēķinus var veikt Jelgavas ielā 4a, Lielā ielā 28; maksājumus ar bankas norēķinu - Dārza ielā 6.

Nekustamā īpašuma nodokli lūdzam maksāt Tukuma novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000050975, sekojošos kontos:

  • Swedbank AS, konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1,
  • SEB banka AS, konta Nr. LV36 UNLA 0050 0052 1880 3,
  • Citadele AS, konta Nr. LV58 PARX 0001 3960 6000 3.

Maksājumus skaitot ar bankas starpniecību, maksājumu mērķī obligāti jānorāda nodokļa maksātāja zemes vai ēkas konta Nr., pretējā gadījumā Jūsu veiktais maksājums netiks ieskaitīts Jūsu nodokļa maksātāja kontā!

Informācijai! Maksāšanas paziņojumus ar svītrkodu iespējams atmaksāt arī veikala MAXIMA kasēs (komisijas maksa par pakalpojumu 0,50 EUR).

Aicinām, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuri savus maksāšanas paziņojumus līdz šim ir saņēmuši pa pastu, izteikt savu vēlmi turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus saņemt elektroniski e-pastā vai aktivizēt savu e-adreses kontu, tā palīdzot ietaupīt gan pašvaldības līdzekļus, gan dzīvot videi draudzīgāk!

Lai turpmāk NĪN maksāšanas paziņojumu saņemtu e-pastā aicinām aizpildīt Iesniegumu un to iesniegt pašvaldības klientu apkalpošanas centros, pagastu pārvaldēs vai  elektroniski parakstītu nosūtīt  uz e-pasta adresi pasts@tukums.lv.

Nekustamā īpašuma īpašnieks to var izdarīt arī portālā www.epakalpojumi.lv.

Papildus informējam, ka aktivizējot e-adresi portālā Latvija.lv, NĪN maksāšanas paziņojumu saņemsiet e-adresē.

Vēršam uzmanību, ka juridiskām personām bija pienākums aktivizēt e-adresi jau no 2023. gada 1. janvāra.

facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top