pavasara-foto-majas-lapai11mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole - Kandava

21.03.2023 14:15

nomasties.jpgTukuma novada pašvaldība 2023.gada 21.martā plkst.14.15 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko pašvaldības nedzīvojamās telpas Nr.9 Lielā ielā 24, Kandavā,  Tukuma novadā, mutisku nomas tiesību izsoli. Izsoles objekts ir nedzīvojamā telpa 14,0 m2 platībā. Izsoles sākumcena 1,82 euro/m2 mēnesī bez PVN.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada pašvaldības kontā jāiemaksā izsoles dalības maksa 25,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem, t.sk. nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Kandavas un pagastu apvienībā, Dārza ielā 6, Kandavā, Tukuma novadā, iepriekš sazvanoties ar apvienības nekustamo īpašumu pārvaldnieci Evitu Freimani, tālr. Nr.25404841. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada pašvaldībā Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā vai Kandavas un pagastu apvienībā, Dārza ielā 6, Kandavā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz 2023.gada 20.martam plkst.12.00.

Izsoles noteikumi

back to top