4-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Nekustamā īpašuma - Sabiles ielā 8-10, Kandavā, izsole

15.05.2023 - 05.06.2023

izsole.jpgTukuma novada pašvaldība rīko atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam – Sabiles iela 8-10, Kandava, Tukuma novads, kadastra numurs 9011 900 0878, sastāv no:

- dzīvoklis Nr. 10, ar kopējo platību 15,9 m2 ir vienistabas dzīvoklis, kurš atrodas divstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1. (pirmajā) stāvā,

- kopīpašuma 159/9933 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 9011 001 0661 001),

kopīpašuma 159/9933 domājamās daļas no zemes (kadastra numurs 9011 001 0661).

Telpu iekšējās apdares raksturojums: Dzīvokļa telpu augstums – 2,5 m.

- istaba – 15,4 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas, grīdas – koka dēļi, durvis – koka, logi – PVC, stāvoklis – apmierinošs;

- sienas skapis – 0,5 m2, stāvoklis – apmierinošs.

Centralizēta elektroapgāde, siltumapgāde. Centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija koplietošanas telpās.

Izsole notiks 2023. gada 7. jūnijā plkst. 14.00 Tukuma novada pašvaldībā Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, otrā stāvā – Vitrāžu zālē.

Izsoles sākuma cena (nosacītā cena) 1940,00 euro (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit euro). Izsoles pirmais un turpmākie solīšanas soļi 25,00 euro (divdesmit pieci euro). Izsoles dalības maksa 20,00 euro (divdesmit euro) jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles nodrošinājums – 194,00 euro (viens simts deviņdesmit četri euro) (10 % apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – nosacītās cenas).

Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums izsoles dalībniekam jāpārskaita Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība), reģistrācijas Nr. 90000050975, AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV17HABA0001402040731, kods: HABALV22.

Izsoles uzvarētājam samaksa par pirkumu jāpārskaita līdz 2023. gada 27. jūnijam. Izsoles uzvarētāja iemaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts Nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

Izsoles dalībniekam jāreģistrējas uz Izsoli Tukuma novada pašvaldībā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā vai Kandavas un pagastu apvienībā, Dārza ielā 6, Kandavā, Tukuma novadā,  līdz 2023. gada 5. jūnijam plkst. 18.00.


Ar papildus informāciju par Nekustamo īpašumu var iepazīties Kandavas un pagastu apvienībā, Dārza ielā 6, Kandavā, Tukuma novadā, iepriekš sazvanoties ar apvienības nekustamo īpašumu pārvaldnieci Evitu Freimani, tālr. 25404841. evita.freimane@tukums.lv

Izsoles noteikumi šeit

back to top