pavasara-foto-majas-lapai7mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Notiek uzņemšana mācībām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā

21.06.2023 - 21.07.2023

kalpaka-skolas-uznemsana.jpgNo 21. jūnija – 21. jūlijam notiek dokumentu iesniegšana mācībām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā, kur četru gadu laikā iespējams apgūt Jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju. Skolas absolvēšana sniedz iespējas turpināt militāro karjeru vai turpināt mācības jebkurā augstskolā.

Lai pieteiktos mācībām ir jāaizpilda iesniegums un tam jāpievieno: iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopija; bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u); izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt izvēlēto kvalifikāciju “Jaunākais militārais instruktors”; četras fotogrāfijas (3x4cm); apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai (ja attiecināms), e-pastu turpmākai saziņai ar izglītības iestādi. Dokumentus var iesniegt elektroniski (uznemsana@kalpakaskola.lv) vai klātienē (iepriekš sarunājot laiku ar direktora vietnieci izglītības un audzināšanas jautājumos I. Zilveri). Iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā sadaļā UZŅEMŠANA.

Pirmajā atlases kārtā tiks izvērtēts pretendentu gada vērtējums matemātikā, fizikā un ķīmijā, tas nav zemākas par 6 ballēm, nokārtoti valsts pārbaudes darbi. Uz nākamo kārtu tiks aicināti pretendenti, kuri atbilst šīm prasībām. Iestājpārbaudījumi notiks no 2. – 3. augustam klātienē, katram pretendentam tiks paziņots precīzs iestājpārbaudījumu laiks. To laikā būs jāpilda fiziskās sagatavotības tests un iestājpārbaudījumu tests (matemātikas, fizikas un ķīmijas uzdevumi). Ar iestājpārbaudījumu normatīviem un prasībām var iepazīties mājaslapā https://www.kalpakaskola.lv/lv/20232024-macibu-gadam .

back to top