pavasara-foto-majas-lapai2mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
 • Latviski
 • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvijas 105.gadadienai un Zantes kultūras nama 25 gadu jubilejai veltīts koncerts "ŠĪ DIEVA ZEME"

17.11.2023 19:00

27.jpg17.novembrī Zantē nosvinēti dubultsvēki – Latvijas 105.gadadiena un Zantes kultūras nama 25 gadu jubileja. Visus klātesošos svētkos sveica Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis, aicinot ne tik daudz domāt par to, ko mēs nevaram un kā mums nav, bet gan novērtēt to, kas mums ir dots.

Zantes pagasta pārvaldes Pateicības rakstu „CILDINĀJUMS” saņēma:

 • DAINA EVERSONE – par ilggadēju un pašaizliedzīgu mūža darbu medicīnā Zantes pagastā.
 • LIESMA UPMANEpar ilggadēju un radošu ieguldījumu Zantes pagasta kultūras dzīvē. Lepojamies, ka Liesma saņēma arī Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinību par ilggadēju un aktīvu līdzdalību amatiermākslas kolektīvu darbībā un novada kultūrvides veidošanā.
 • EGIJA LĀCE - par radošu un pašaizliedzīgu kultūras dzīves organizēšanu Zantes pagastā.

Tā nu ir sanācis, ka jau 20 gadus man ir uzticēts vadīt kultūras dzīvi Zantē, un vislielākais paldies man jāsaka savai ĢIMENEI, bez kuras atbalsta šis darbs nemaz nebūtu paveicams. Mīļš paldies zanteniekiem par labajiem vārdiem, sveicieniem un mana darba novērtējumu!

Izstaigājot atmiņu ceļus, tika atzīmēta Zantes kultūras nama 25 gadu jubileja. Pirms 25 gadiem 18.novembrī  reizē ar Latvijas 80.dzimšanas dienu tika vērtas jaunā kultūras nama durvis. Tas bija neaizmirstams notikums, kad, pa mirdzošiem lukturīšiem izgaismotu ceļu, zantenieki no vecā tautas nama devās uz jauno kultūras namu. Par  šo skaisto namu namu esam pateicīgi tā laika Zantes pagasta padomes priekšsēdētājai Silvijai Tiltiņai.

Zantē allaž bijusi aktīva kultūras dzīve, jo zantenieki vienmēr mācējuši kopā pulcēties, lai prieku rastu. Vislielākā kultūras nama bagātība ir amatiermākslas kolektīvi jeb pašdarbnieki. Liels prieks, ka Zantē ir tādi pašdarbnieki, kas ar savu darbību kultūras dzīvi un tradīcijas kopj jau ilgus gadus.

Zantes kultūras nama PATEICĪBAS RAKSTUS par ilggadēju un aktīvu līdzdalību amatiermākslas kolektīvos saņēma ilggadēji pašdarbnieki.

35 gadus amatiermākslas kolektīvos darbojas:

 • INITA USA
 • DACE RASA
 • ELITA OSE

25 gadus amatiermākslas kolektīvos darbojas:

 • ANTRA GRUNDMANE
 • DAIGA POŠKA
 • INA GRĪSLE

Zantē varam lepoties ar kuplu pašdarbnieku saimi, un man liels prieks par katru no viņiem. Esmu no sirds pateicīga arī kolektīvu vadītājiem. Tā ir liela veiksme strādāt kopā ar tik radošiem, aktīviem un mērķtiecīgiem cilvēkiem.

      Koncertā  piedalījās visi Zantes kultūras nama amatiermākslas kolektīvi:

 • Zantes kultūras nama jauktais koris, diriģente Zane Ņukša-Valdmane.
 • Folkloras kopa „Vācelīte”, vadītāja Taira Grošteine.
 • Jauniešu deju kolektīvs „Sīpa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ducele”, vadītāja Marita Jekuma.
 • Teātra kolektīvs, režisore Antra Grundmane.

Liels PALDIES kolektīvu vadītājiem un amatiermākslas kolektīviem par ieguldīto darbu un enerģiju. Tikai kopā mēs varam radīt skaistus svētkus!

     Par skaņu un gaismu gādāja Jurģis Muska un Kristers Oliņš.

     Svētki noslēdzās ar balli, kurā par dejotprieku gādāja grupas „ROJA” muzikanti.

     Lai lepojamies ar savu valsti un lai esam laimīgi savā Zantē!

Zantes kultūras nama vadītāja E.Lāce

back to top