pavasara-foto-majas-lapai9mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma “Laimas 2”, Zemītē, Zemītes pagastā, Kandavas novadā trešo Izsoli

21.09.2016 11:10 - 11:20

Nekustamais īpašums “Laimas 2”, Zemītē, Zemītes pagastā, Kandavas novadā (kadastra numurs 9094 001 0337) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 840 m2 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0337 001 un kopējo platību 120,0 m2.

Izsoles objekta sākumcena EUR 3120,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 312,00.

Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016. gada 21. septembrī plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2016. gada 20. septembrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.

Izsoles noteikumus skatīt šeit
Karti skatīt šeit

  Sludinājums publicēts 01.08.2016.

back to top