pavasara-foto-majas-lapai11mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvijas Proklamēšanas 97. gadadienas svinības Kandavā

18.11.2015 14:00

img_7044.jpg18.novembrī savas valsts 97.gadadienu atzīmēja Kandavas ļaudis. Saposušies, pacilāti un smaidoši tie kuplā skaitā devās uz Kandavas kultūras namu, kur notika Latvijas dzimšanas dienas svinīgais pasākums. Kā allaž svētkos ierasts, viesus sagaidīja novada domes vadība- Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģelis un izpilddirektors Egīls Dude ar kundzēm.

Uzrunājot novada ļaudis valsts svētkos, domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts sacīja, ka novembris latviešu tautai ir īpašs, jo novembrī mēs pieminam un atceramies tos, kuri atdeva savas dzīvības par Latvijas neatkarību un brīvību un svinam savas valsts dzimšanas dienu. Priekšsēdētājs izteica cerību, ka katram no klātesošajiem 18.novembris nav tikai iezīme kalendārā, bet piederības zīme savai zemei, novēlot visiem spēku, ticību un izturību. „ Lai mūsu sirdīs un domās Latvija ir kopā ar mums un mēs kopā ar Latviju, lai kur mēs būtu!”

Valsts svētkos tika godināti un apbalvoti novada labākie ļaudis.

Kandavas novada Pateicību saņēma:

Zigrīda Andriksone, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma pasniedzēja;

Māris Andersons, Matkules pagasta kultūras nama kurinātājs, Vānes pamatskolas šoferis;

Ingrīda Dumpe, Zemītes pagasta Grenču ciema pārdevēja;

Kristīne Elksnīte, Zantes pamatskolas direktore;

Ērodeja Kirillova, Zemītes tautas nama vadītāja;

Juta Reinsone, Cēres pamatskolas direktore;

Liena Reinberga, Kandavas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece.

Nosaukumu „ Gada uzņēmējs” saņēma SIA „ RGR plus” vadītājs Raivis Bērziņš.

Nosaukumu „ Gada labdaris” – Zantes pagasta feldšere Daina Eversone.

Svētku kūku apbalvotajiem bija izcepusi Latvijas labākā kūku cepēja, kandavniece Līga Grecka.

Koncertu sniedza tautā mīlētais mākslinieks- aktieris Andris Bērziņš.

Koncertu sniedza  tautā mīlētais mākslinieks- aktieris Andris Bērziņš. Kandavas novada Pateicība par ilggadīgu un apzinīgu darbu Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā Zigrīdai Andriksonei. Kandavas novada Pateicība par apzinīgu darbu un aktīvu iesaistīšanos Matkules pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē Mārim Andersonam. Kandavas novada Pateicība par ilggadīgu un godprātīgu darbu un aktīvu iesaistīšanos Zemītes pagasta Grenču ciema sabiedriskajā dzīvē Ingrīdai Dumpei. Kandavas novada Pateicība par ieguldījumu Zantes pamatskolas izaugsmē, starptautisko projektu realizēšanā un radošu līdzdalību Zantes pagasta kultūras dzīvē Kristīnei Elksnītei. Kandavas novada Pateicība par aktīvu darbu Zemītes pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē un projektu realizēšanā, veicinot sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu un pilnveidošanu Ērodejai Kirillovai. Kandavas novada Pateicība par ilggadīgu un godprātīgu darbu jaunās paaudzes audzināšanā, aktīvu iesaistīšanos Cēres pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē Jutai Reinsonei. Kandavas novada Pateicība par ilggadīgu un nesavtīgu darbu Kandavas novada bāriņtiesā Lienai Reinbergai. Nominācija "Gada uzņēmējs" par ieguldījumu Kandavas novada uzņēmējdarbībā un jaunu darba vietu radīšanā novadā Raivim Bērziņam. Nominācija "Gada labdaris" par atsaucību, pašaizliedzību un sirdsdegsmi, pildot Zantes pagasta feldšeres pienākumus Dainai Eversonei. Svētku kūku apbalvotajiem bija izcepusi Latvijas labākā kūku cepēja, kandavniece Līga Grecka Līgas Greckas ceptā kūka vakara goda viesiem.
back to top