pavasara-foto-majas-lapai8mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nedzīvojamās telpas - garāžas Nr.2 ar kopējo platību 121,7 m2, „Garāžas”, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 005 0009 012, nomas tiesību Izsoli

27.11.2017 11:00 - 11:05

Nedzīvojamā telpa- garāža Nr.2 ar kopējo platību 121,7 m2, atrodas „Garāžas”, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9044 005 0009 012.

Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,10 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 0,02 par 1m2.

Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 27. novembrī plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2017. gada 27.novembra plkst.10:00.

    Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Līguma projektu skatīt šeit.
Shēmu skatīt šeit

Sludinājums publicēts 17.11.2017.

back to top