vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads, izsoli ar augšupejošu soli

08.10.2018 11:10 - 11:15

Nekustamais īpašums „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044 003 0030) sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9044 003 0030 un kopējo platību 10,43 ha.

Izsoles objekta sākumcena 130000,00 eiro, nodrošinājums –13000,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 8.oktobrī plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 5.oktobrim, Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Īpašuma raksturojumu skatīt šeit.
Attēlus skatīt šeit.

 

Sludinājums publicēts 04.09.2018.

 

back to top