pavasara-foto-majas-lapai10mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada uzņēmēji un pašvaldības speciālisti diskutē par novada infrastruktūras sakārtošanu

03.02.2016 17:00

img_1304.jpgLai informētu par iespējām saņemt ES fondu atbalstu publiskās infrastruktūras attīstībai, 3. februārī notika Kandavas novada pašvaldības pārstāvju un Kandavas pagasta un pilsētas uzņēmēju tikšanās. Tās laikā tika uzklausīti priekšlikumi sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai Kandavas novadā.

Tikšanās laikā tika sniegta informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) programmu uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai.

Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, attīstības nodaļas vadītāja Gunda Cīrule un uzņēmējdarbības konsultante Līga Šupstika uzklausīja uzņēmēju priekšlikumus un diskutēja par nepieciešamajiem ieguldījumiem infrastruktūrā.

Nākamā tikšanās ar uzņēmējiem notiks 4.februārī plkst. 17:00 Vānes pagasta pārvaldē, savukārt 9.februārī plkst.17:00 Cēres pagasta pārvaldē.

Saistībā ar ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā pieejamo finansējumu VARAM ir izstrādājis un izsludinājis projektu konkursu pašvaldību publiskās infrastruktūras sakārtošanai. Tas paredz palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošā infrastruktūrā. Piemēram, uzņēmējs no savas puses ir veicis ieguldījumu ražošanā, iekārtās un personāla, bet pašvaldība palīdz ar pievadceļu, ūdensapgādi un gāzes pieslēgumu. Šāda privāta un publiska ieguldījuma rezultātā uzņēmums attīstās, radot jaunas darba vietas un sekmējot novada ekonomisko attīstību. Kopumā šī projekta ietvaros pieejami 37,2 miljoni eiro, uz ko varēs pretendēt 89 Latvijas pašvaldības.

Galvenais nosacījums uzņēmējiem, kuri vēlas pieteikties atbalstam - ieguldīto investīciju rezultātā jārada jaunas darba vietas. No reģionālās attīstības viedokļa raugoties, šī projekta mērķis ir ekonomiskās vides uzlabošana un darba vietu radīšana, veicot investīcijas arī neliela mēroga uzņēmējdarbības infrastruktūrā, tāpēc uzņēmuma lielums nav būtisks, taču noteikumu projekts paredz, ka priekšroka tiks dota ražojošiem, eksportspējīgiem un inovatīviem uzņēmumiem, kuriem ir potenciāls investīciju veikšanai.

Tikšanās tiek rīkotas visos pagastos, lai apzinātu tos Kandavas novada uzņēmējus, kuriem nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā, jo pagaidām pašvaldībai nav visas informācijas par to.

Dome aicina uzņēmējus līdz sanāksmei apsvērt priekšlikumus un idejas investīciju projektiem, lai tikšanās reizē informētu pašvaldību par uzņēmumu attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru- ceļš, ūdensvads, kanalizācija, elektrības pieslēgumi, lietus notekūdeņi, siltumapgāde.

Tikšanās notiks:

4. februārī, plkst. 17:00, Vānes pagasta pārvaldē;

9. februārī, plkst. 17:00, Cēres pagasta pārvaldē;

10. februārī, plkst. 17:00, Zantes pagasta pārvaldē;

11. februārī, plkst. 17:00, Zemītes tautas namā.

Detalizēta informācija par SAM 3.3.1. pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta mājas lapā: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc...

back to top