10-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kandava simts gados (1918 – 2018) Kandava – mazpilsēta Tukuma rajonā. 1960 – 1995 1976 - 198410.11.2019

vesture_kandavai_750_pieminas_plaksnu_atklasana_lielaja_tevijas_kara_kritusajiem_kandavniekiem.jpg1981. gada 18. februārī Kandavas kultūras namā sākas piecu koncertu cikls „Imanta Kalniņa daiļrade”, kas veltīts I. Kalniņa 40 gadu jubilejai. Tas sākas ar Rīgas A. Popova radiorūpnīcas vokāli instrumentālā ansambļa „Menuets” (vadītājs Jānis Blūms, 1936 - 1986) koncertu. Koncertu atklāj Kandavas bērnu mūzikas skolas direktore I. Salaka. Koncerts sastāv no divām daļām. Pirmajā J. Blūms stāsta par ansambļa koncertdarbību un rāda diapozitīvus, bet otrajā skan „Menueta” koncerts

1981. gada 21. martā piecu koncertu cikls „Imanta Kalniņa daiļrade” noslēdzas ar Kandavas bērnu mūzikas skolas audzēkņu, vidusskolas zēnu kora un radiorūpnīcas jauktā kora un vokālā ansambļa kopīgu koncertu

1981. gada maijā Zemgales kultūras pilī notikušajā Tukuma rajona vokāli instrumentālo ansambļu skatē-konkursā otro vietu iegūst Kandavas restorāna „Abava” estrādes deju orķestris „Jolanta” (vadītājs A. Sprigulis) un Kandavas kultūras nama estrādes ansamblis „Kolēģi” (vadītājs Nikolajs Tohvs). Atzinību gūst arī Kandavas radiorūpnīcas vokāli instrumentālais ansamblis „Mosso” (vadītājs Ilmārs Bikše, 1956 - 2008)

1981. gada pavasarī Kandavas sovhoztehnikums saņem jaunu kopmītnes ēku ar 340 vietām. Celtniecības darbus veic Tukuma pārvietojamā mehanizētā kolonnas (PMK) ļaudis

1981. gada vasarā starp Talsu un Liepu ielām top Kandavas sovhoztehnikuma strādnieku un mācībspēku dzīvojamais sektors. Desmit Līvānos tapušās viendzīvokļa mājās rosās īrnieki, bet jauno paralēli starp abām ielām sauc par Līvānu ielu. Top arī jaunas šķērsielas, piecas individuālās mājiņas tehnikuma ļaudis ceļ pašu spēkiem ar saimniecības atbalstu, bet vēl astoņām ir iedalīti gruntsgabali. Savukārt sovhoztehnikuma būvbrigādes vīri strādā pie 18 dzīvokļu nama. Būvniecība notiek arī pašā tehnikuma mācību korpusā, kur paplašina aktu zāli

1981. gadā ražošanas apvienības „Radiotehnika” Kandavas radiorūpnīca nodod ekspluatācijā jaunu ražošanas korpusu. Tas ļauj ievērojami paplašināt radiouztvērēju izlaidi un uzlabot produkcijas kvalitāti

1981. gadā, sagaidot Kandavas 750. gadadienu, Ozolāju estrādē notiek plaši rekonstrukcijas darbi

1981. gada vasarā bijušajās pasta telpās Padomju ielā darbu sāk veikals „Sports”. Šeit pārdošanā ir motocikli, motorolleri, tūrisma un sporta inventārs.

1981. gada 18.  jūlijā Kandavā svin 750 gadu jubileju. Lai sagaidītu šo jubileju, ielās strādā krāsotāji, asfaltētāji, mākslinieki-noformētāji. Kapitāli ir izremontē brīvdabas estrādi Ozolājos, abas bibliotēkas, iekārto piemiņas laukums Lielā Tēvijas karā kritušajiem kandavniekiem. Svētki sākas ar piemiņas brīdi Kuršu pilskalnā, tad seko mītiņš un piemiņas plākšņu atklāšana Lielā Tēvijas karā kritušajiem kandavniekiem, kam seko svētku gājiens no 9. Maija laukuma uz Ozolājiem. Noslēgumā svinīgā sēde un koncerts

1981. gada jūlijā Kandavā darbu sāk 15. Baltijas botāniķu ekspedīcija-konference. Tajā piedalās ap 90 vadošo Igaunijas, Lietuvas un Latvijas augu pētnieku, kā arī viesi no Baltkrievijas, Maskavas un Ļeņingradas. Viņi iepazīstas ar Abavas komplekso liegumu, apmeklē Ozolkalnu, Čužu purvu, Imulas un Amulas ielejas. Konferences mērķis ir noskaidrot upju ieleju floru un tās veģetācijas jautājumus, kā arī pētīt upju ieleju aizsardzības problēmas.

1981. gadā Kandavas internātvidusskolā pabeidz sporta laukuma izbūvi. Ir tapis 250 metrus garš skrejceļš, ieliktas apmales 610 metru garumā, izveidots 60x30 m futbola laukums un vieglatlētikas sektori

1981. gada 3. oktobrī Priekuļu sovhoztehnikumā 11. reizi notiek republika labāko arāju finālsacensības. Ar labiem panākumiem riteņtraktoru sacensībās startē Kandavas sovhoztehnikuma mehanizatori Laimonis Āboltiņš un tehnikuma audzēknis Normunds Eide. Ar 92,75 punktiem L. Āboltiņš izcīna otro vietu, bet N. Eihe ar 81,25 punktiem iegūst otro vietu jauno arāju vidū. Par otrās vietas iegūšanu M. Āboltiņš kā necerētu pārsteiguma balvu saņem krāsu televizoru.

1981. gadā Kandavas radiorūpnīcā ir kupla Vissavienības izgudrotāju un racionalizatoru pirmorganizācija, kurā darbojas 175 biedri. Šajā gadā ir iesniegti vairāk nekā  100 racionalizācijas priekšlikumi.

1981. gada nogalē Latvijas PSR Autosporta federācijas prezidijs apstiprina datus par sportistu veikumu gada laikā. Junioru gokartu klasē 84 dalībnieku konkurencē ar pirmo vietu novērtē kandavnieka Artura Lēnerta sniegumu, bet Aināra Jēkabsons un U. Grīva ierindojas ceturtajā un piektajā vietā. Starptautiskajā klasē ir iekļuvuši tehnikuma sportisti A. Bērziņš un R. Gudriķis. Savienības gokartu klasē, kuru pārstāv 99 dalībnieki, kandavnieki Uldis Aukšmuksts un Edgars Surgofts izpelnās piekto un sesto vietu. Ātrumsacīkstēs šosejā pa apli formulas „Vostok” klasē par līderi kļūst R. Gudriķis, III formulas klasē Hugo Jurševskis ieņem ceturto vietu, bet A. Bērziņš formulas „Molodežnaja” klasē – piekto vietu

1981. gada ziemā pēc 20 gadiem atkal kandavnieku rīcībā ar Kandavas sovhoztehnikuma atbalstu nodod hokeja laukumu. Tehnikums savus puišus ir apgādājis ar nepieciešamo inventāru un tērpiem. Šajā sezonā tehnikumiešiem notiek draudzības spēles ar Kandavas vidusskolas komandu un pilsētas sastādīto komandu

1982. gada 6. maijā, sagaidot Uzvaras dienu, 9. maiju,  Kandavā pulcējas 357. divīzijas veterāni

1982. gada vasarā Smiltenē notikušajās Vissavienības jaunatnes III sporta spēļu finālsacensībās kartingā par sporta spēļu uzvarētājiem kļūst Latvijas izlases pārstāvji. Šo panākumu kaldināšanā lielu ieguldījumu dod kandavnieki. Savienības gokartu klasē 1. vietu izcīna E. Gasparovičs, 5. vietu J. Biezais, pionieru klasē trešais labākais ir A. Jurševskis. Turpat notiek arī PSRS 1982. gada meistarsacīkstes jauniešiem, kurās E. Gasparovičs kļūst par valsts meistarsacīkšu laureātu, bet J. Biezais ieņem 2. vietu un saņem sudraba godalgu

1982. gada rudenī Kandavas sovhoztehnikumā izveido jaunu nodaļu – ēdienu gatavošanas tehnoloģiju. Par nodaļas vadītāju sāk strādāt Rūdolfs Vizulis. Uzbūvē arī otru kopmītni. Tās 2. un 3. stāvā iekārto dzīvokļus pasniedzējiem un darbiniekiem

1982. gada 10. novembrī pēc 18 gadu valdīšanas Piemaskavā mirst PSKP ģenerālsekretārs, PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs Leonīds Iļjičs Brežņevs (1906 – 1982). Tautai paziņo ilgstošas sēras, kuru laikā ne radio, ne televīzijā nedrīkst atskaņot izklaidējošu mūziku, nedrīkst notikt pasākumi; visiem ir jāsaprot, cik liels zaudējums ir visus skāris. Pēc dažām dienām pompozajās bērēs kapraču nemākulības un akustikas dēļ rodas iespaids, ka zārks ar blīkšķi ir iemests kapā. To saklausa visi televīzijas skatītāji bēru ceremonijas laikā, vakara ziņās „Laiks” šis mirklis jau ir izgriezts ārā…

1983. gada 1. janvārī stājas spēkā jauns nolikums par pašdarbības estrādes kolektīvu darbību Latvijā. Tajā teikts, ka nevar pieņemt darbā neatestētus pašdarbības estrādes kolektīvu vadītājus. Atestācija notiek eksāmenu veidā. Estrādes orķestru tarifikācijā Kandavas kultūras nama vokāli instrumentālajam ansamblim „Piccolo” piešķir III kategoriju (vadītāja Lilija Dzirniece)

1983. gadā no 24. februāra līdz 23. jūnijam Kandavā notiek Raimonda Paula astoņu autorkoncertu cikls, kurš noslēdzas 23. jūnijā ar kopīgu līgošanu.  Autorkoncertos piedalās daudzi redzami kultūras darbinieki no Rīgas un kaimiņu novadiem. Rajona partijas komiteja nesekmīgi mēģina 23. jūnija pasākumu noslāpēt, aizliedzot tajā piedalīties vairākiem pašdarbības kolektīviem

1983. gada maijā  Kandavas radiorūpnīca izveido savu palīgsaimniecību, jo viņiem piešķir 1440 ha zemes, no kuriem 220 ha ir aramzeme, bet trīs un četru  ha lieli zemes gabaliņi ir izmētāti 14 km garumā pa visu platību

1983. gadā Kandavas vēsturisko centru iekļauj valsts aizsargājamā kompleksa sarakstā ar visiem 18. gs. beigu – 20. gs. sākumā celtajiem namiem un maģistrālajām ielām

1983. gadā laureātu vidū republikas vokālo ansambļu skatē tiek Kandavas radiorūpnīcas vīru vokālais ansamblis Pētera Lāča (1953 – 1996) vadībā

1984. gada janvārī  spēkā stājas iepriekšējā gadā pieņemtais Latvijas PSR Augstākās Padomes dzīvokļu kodekss. Tas reglamentē dzīvokļu piešķiršanu iedzīvotājiem, nosaka normas apdzīvojamajai platībai vienam iedzīvotājam un iespējas iestāties dzīvokļu rindā

1984. gada 9. februārī nomirst PSKP CK ģenerālsekretārs, PSRS AP Prezidija priekšsēdētājs Jurijs Andropovs (1914 – 1984). Visā PSRS teritorijā izsludina sēras. Sēru mītiņi notiek visos Tukuma rajona kolektīvos

1984. gadā jaunā skolu reforma īpašu vērību pievērš internātskolu tipa mācību un audzināšanas iestādēm. Līdz ar to ievērojami samazināta audzēkņu uzturēšanās maksa internātskolās. Pilnīgi no maksas atbrīvo bērnus, kurus audzina vientuļās mātes un tos, kuru ģimenēs ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par 60 rubļiem mēnesī. No uzturēšanās maksas atbrīvo arī tos skolēnus, kuri centīgi mācās, ir disciplinēti un ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Samazina arī augstāko uzturēšanās maksu no 56 rubļiem uz 38 rubļiem

1984. gada 15. jūnijā PSRS AP Prezidijs pieņem dekrētu, ar kuru 1. septembri pasludina par visas tautas svētkiem – Zinību dienu

1984. gadā slimnīca pāriet Tukuma centrālās slimnīcas pakļautībā un maina nosaukumu uz „Kandavas slimnīca”

1984. gadā Kandavas radiorūpnīcai, risinot Pārtikas programmu, piešķir palīgsaimniecību 1428 hektāru platībā, no tiem aramzeme ir 204 hektāri. Lauki stiepjas 14 kilometru garumā abos Abavas krastos

(Turpinājums sekos)

Kandavas novada muzeja

krājuma glabātāja Ināra Znotiņa

 

facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top