4-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kandavas novada vēsture

Kandavas novads sāka veidoties 1996. gadā, īstenojot teritoriāli administratīvo reformu. Vispirms Kandavas pilsētai pievienojās Cēres un Kandavas pagasti, vēlāk Matkules un Zemītes, bet kā pēdējie - Vānes un Zantes pagasti. Teritoriāli administratīvās reformas rezultātā 1999.gada 9.februārī izveidojās Kandavas novads– pirmais novads Latvijā. 

Kandavas novada veidošanās:

1996. gada 20. marts

Kandavas pilsētas dome pieņem lēmumu par Kandavas pagasta apvienošanos ar Kandavas pilsētu

1996. gada 28. marts

Kandavas pagasta padome pieņem lēmumu apvienoties ar Kandavas pilsētu

1996. gada 28. maijs

Kandavas pilsētas dome pieņem lēmumu par apvienošanos ar Cēres pagastu.

1996. gada augusts

Cēres pagasta padome pieņem lēmumu apvienoties ar Kandavas pilsētu ar 1. septembri.

1996. gada 1. oktobris

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 375

„Noteikumi par Tukuma rajona Kandavas pilsētu ar lauku teritoriju” nosaka, ka Tukuma rajona Kandavas pilsētai tiek pievienots Cēres pagasts un Kandavas pagasts, pārveidojot par Kandavas pilsētu ar lauku teritoriju.

1997. gada 17. aprīlis

Zemītes pagasta padome pieņem lēmumu par apvienošanos ar Kandavas pilsētu ar lauku teritoriju

1997. gada 24. aprīlis

Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju dome pieņem lēmumu Nr. 37 par Zemītes pagasta pievienošanu Kandavas pilsētai ar lauku teritoriju.

1997. gada 15. maijs

Matkules pagasta padome pieņem lēmumu par apvienošanos ar Kandavas pilsētu ar lauku teritoriju.

1997. gada 22. maijs

Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju dome pieņem lēmumu Nr. 60 par Matkules pagasta pievienošanu Kandavas pilsētai ar lauku teritoriju.

1997. gada 7. oktobris

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 344 „Noteikumi par Tukuma rajona Matkules pagasta un Tukuma rajona Zemītes pagasta apvienošanos ar Tukuma rajona Kandavas pilsētu ar lauku teritoriju” nosaka, ka Matkules pagasts un Zemītes pagasts apvienots ar Tukuma rajona Kandavas pilsētu ar lauku teritoriju.

1997. gada 12. decembris

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija atbalsta ierosinājumu pārdēvēt administratīvi teritoriālo vienību Kandavas pilsēta ar lauku teritoriju par Kandavas novads.

1999. gada 28. janvāris

Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju dome pieņem lēmumu Nr. 2 „Par pašvaldības reformas pabeigšanu”.

1999. gada 9. februāris

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 40 „Noteikumi par Tukuma rajona Kandavas novada administratīvās teritorijas izveidošanu” nosaka, ka Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju administratīvā teritorija tiek pārveidota par Kandavas novada administratīvo teritoriju ar novada administratīvo centru– Kandavas pilsēta.

2006. gada 28. septembris

Kandavas novada dome pieņem lēmumu (sēdes Nr. 9 6.§ „Par novadu apvienošanās projekta izstrādi”) izstrādāt Kandavas novada, Zantes pagasta un Vānes pagasta pašvaldību apvienošanās projektu, deleģējot projekta izstrādi Kandavas novada domei.

2007. gada 28. augusts

Tukuma rajona Zantes pagasta padome pieņem lēmumu (sēde Nr. 8 1.§ „Par Kandavas novada izveidošanu”) apvienoties ar Kandavas novadu un Vānes pagastu, turpinot Zantes pagasta pašvaldības darbību līdz 2009. gada vietējām pašvaldību vēlēšanām.

2007. gada 28. septembris

Tukuma rajona Vānes pagasta padome pieņem lēmumu

(sēde Nr.11 1.p. „Par Kandavas novada izveidošanu”) apvienoties ar Kandavas novadu un Zantes pagastu, turpinot Vānes pagasta pašvaldības darbību līdz 2009. gada vietējām pašvaldību vēlēšanām.

2007. gada 25. oktobris

Kandavas novada dome pieņem lēmumu (sēde Nr. 11 2.§ „Par Kandavas novada izveidošanos”) veidot Kandavas novadu, apvienojoties Kandavas novadam ar Vānes un Zantes pagastiem.

2008. gada 27. novembris

Kandavas novada dome pieņem lēmumu (sēde Nr. 12 2.§ „Par Kandavas novada, Vānes pagasta un Zantes pagasta pašvaldību apvienošanos projekta apstiprināšanu”) apstiprināt Kandavas novada, Vānes un Zantes pagasta pašvaldību apvienošanās projektu.

2008. gada 18. decembris

Kandavas novads apvienojas ar Vānes un Zantes pagastiem saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

2009. gada 6. jūnijs

Vietējo pašvaldību vēlēšanas

facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top