8-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Domes priekšsēdētājs tiekas ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem Vānē

04.02.2016 17:00

img_1307.jpg4.februārī Vānes pagasta kultūras namā notika Kandavas novada pašvaldības pārstāvju un Vānes pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju tikšanās, lai diskutētu par pagasta infrastruktūras sakārtošanu un pārrunātu citus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus.

Tikšanās laikā tika sniegta informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) programmu uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai un notika diskusijas par nepieciešamajiem ieguldījumiem infrastruktūrā.

Sanāksmes laikā Kandavas novada domes priekšsēdētājs atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem, Vānes pagasta pārvaldniece Daina Priede atskatījās uz iepriekšējā gadā paveikto, pārrunāja aktualitātes pagastā un šajā gadā plānotos darbus, Sociālā dienesta darbiniece Mudīte Ozola atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem, kas saitīti ar sociālo sfēru. Par jaunumiem kultūras jomā klātesošos informēja Vānes pagasta kultūras nama vadītāja Eva Bērziņa, kura aicināja iedzīvotājus aktīvi piedalīties pasākumos un iespēju robežās arī to organizēšanā un plānošanā, piemēram, iesakot savas idejas pasākumiem.

Nākamā tikšanās ar uzņēmējiem notiks 9.februārī plkst. 17:00 Cēres pagasta pārvaldē, 10.februārī plkst.17:00 Zantes pagasta pārvaldē un 11.februārī plkst.17:00 Zemītes tautas namā.

Saistībā ar ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā pieejamo finansējumu VARAM ir izstrādājis un izsludinājis projektu konkursu pašvaldību publiskās infrastruktūras sakārtošanai. Tas paredz palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošā infrastruktūrā. Piemēram, uzņēmējs no savas puses ir veicis ieguldījumu ražošanā, iekārtās un personāla, bet pašvaldība palīdz ar pievadceļu, ūdensapgādi un gāzes pieslēgumu. Šāda privāta un publiska ieguldījuma rezultātā uzņēmums attīstās, radot jaunas darba vietas un sekmējot novada ekonomisko attīstību. Kopumā šī projekta ietvaros pieejami 37,2 miljoni eiro, uz ko varēs pretendēt 89 Latvijas pašvaldības.

Galvenais nosacījums uzņēmējiem, kuri vēlas pieteikties atbalstam - ieguldīto investīciju rezultātā jārada jaunas darba vietas. No reģionālās attīstības viedokļa raugoties, šī projekta mērķis ir ekonomiskās vides uzlabošana un darba vietu radīšana, veicot investīcijas arī neliela mēroga uzņēmējdarbības infrastruktūrā, tāpēc uzņēmuma lielums nav būtisks, taču noteikumu projekts paredz, ka priekšroka tiks dota ražojošiem, eksportspējīgiem un inovatīviem uzņēmumiem, kuriem ir potenciāls investīciju veikšanai.

Dome aicina uzņēmējus līdz sanāksmei apsvērt priekšlikumus un idejas investīciju projektiem, lai tikšanās reizē informētu pašvaldību par uzņēmumu attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru- ceļš, ūdensvads, kanalizācija, elektrības pieslēgumi, lietus notekūdeņi, siltumapgāde.

Detalizēta informācija par SAM 3.3.1. pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta mājas lapā: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc...

back to top