faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Apstiprināts projekts “Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā”20.06.2019

Kandavas novada dome, sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju, uzsākusi īstenot projektu “Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes samazināšanai pie Abavas upes Kandavā”, Nr. 1-08/407/2018. Projekta ietvaros tiks izveidota laivu piestātne un pastaigu taka Kandavā, pie Abavas tilta, samazinot antropogēno slodzi jeb cilvēku radīto ietekmi uz bioloģiski vērtīgajiem zālājiem un nodrošinot  publisko ūdeņu vides pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31. maijam.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 49 143,00 EUR, 70% no attiecināmajām izmaksām finansē Latvijas vides administrācijas fonds un 30 % līdzfinansē Kandavas novada dome. 

printēt

Pabeigti būvdarbi Kandavas pagasta Uidas- Senlejas ceļam05.06.2019

Pabeigti būvdarbi projekta “Kandavas pagasta ceļa Nr. 13 “P130-Uidas-Senlejas” pārbūve ”, Nr.18-08-A00702-000099 ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 195 688,11 EUR, publiskā finansējuma apmērs ir 127 168,03 EUR, Kandavas novada domes līdzfinansējums 68 520,08 EUR.

Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica SIA “SBI-Ventspils”, kā apakšuzņēmējus piesaistot SIA “PBT”. Grants ceļu pārbūves darbus veica SIA  “Kandavas ceļi” un būvuzraudzību veica SIA “RS Būvnieks”.

Projekta mērķis bija vietējiem iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem uzlabot ceļa infrastruktūru, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas attīstīt zemnieku saimniecības un mazos uzņēmumus, lai saglabātu apdzīvotību lauku reģionos.

printēt Lasīt visu ziņu

Īstenots projekts “Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.4.2.2.0/17/I/08523.05.2019

Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Zīļuks" būvdarbi ir pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā.

Projekta mērķis bija energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Zīļuks", samazinot pašvaldības izdevumus par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā, atbilstoši Kandavas novada Attīstības programmai 2017-2023.

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta ietvaros tika veikti tādi pārbūves darbi kā jumta pārseguma (bēniņu) papildus siltināšana un jumta seguma izbūve, fasādes siltināšana (t.sk., aiļu siltināšana), cokola un pamatu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, pagraba griestu siltināšana, ventilācijas sistēmas pārbūve, apkures sistēmas pārbūve un zibensaizsardzības sistēmas izbūve.

Projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas gada patēriņš par 337 118,60 kWh/gadā, sasniedzot 195 751,06 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 94,54 CO2 ekvivalenta tonnām, sasniedzot 36,34 CO2 ekvivalenta tonnas. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā28.05.2019


Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas novadā. 

17.07.2017.

31.08.2017

28.09.2017.

18.10.2017.

29.11.2017

29.12.2017

29.01.2018

28.02.2018

23.03.2018

30.04.2018

31.05.2018

22.06.2018

30.07.2018

31.08.2018

30.09.2018

22.10.2018

26.11.2018

25.01.2019.

25.02.2019.

25.03.2019.

30.04.2019.

28.05.2019.

printēt

Aicinām piedalīties projektā „PROTI un DARI!”28.05.2019

Kandavas novada dome aicina iesaistīties jauniešus vecumā  no 15 līdz 29 gadiem projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā! Ja tu nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, tad projekta programmas vadītājs sastādīs tieši tev un tavām interesēm atbilstošu programmu.

Šī ir iespēja piedalīties jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā, ar kura palīdzību veiksmīgi izvēlēties savu izglītības virzienu, atrast savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu. Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome turpina īstenot projektu “Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr.4.2.2.0/17/I/08517.01.2019

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Zīļuks", samazinot pašvaldības izdevumus par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā, atbilstoši Kandavas novada Attīstības programmai 2017-2023.

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta ietvaros tiek veikti tādi pārbūves darbi kā jumta pārseguma (bēniņu) papildus siltināšana un jumta seguma izbūve, fasādes siltināšana (t.sk., aiļu siltināšana),cokola un pamatu siltināšana logu un durvju nomaiņa, pagraba griestu siltināšana, ventilācijas sistēmas pārbūve, apkures sistēmas pārbūve un zibensaizsardzības sistēmas izbūve.

Projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas gada patēriņš par 337 118,60 kWh/gadā, sasniedzot 195 751,06 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 94,54 CO2 ekvivalenta tonnām, sasniedzot 36,34 CO2 ekvivalenta tonnas.

printēt Lasīt visu ziņu

Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā gada griezumā07.01.2019

Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080.

     Šajā gadā tika noorganizēti 17 semināri par atkarību mazināšanu, septiņi semināri par sirds asinsvadu slimību profilaksi, pieci semināri par garīgās veselības profilaksi, 186 nodarbības par garīgās veselības veicināšanu (tai skaitā nodarbību cikls ģimenēm veselīgu savstarpējo attiecību būvēšanai, nodarbības bērniem ar siltajām smiltīm, fiziskās aktivitātes sociālajam riskam pakļautajiem bērniem un citas nodarbības), septiņi semināri par reproduktīvo veselību, 45 nodarbības par veselīgu uzturu gan pieaugušajiem, gan bērniem, 47 peldēšanas apmācības nodarbības skolēniem, 49 vasaras sporta veidu nodarbības (tai skaitā nūjošana, Crossfit, vingrošana svaigā gaisā, orientēšanās spēle, nodarbības par pareizu skriešanu, treniņa plāna izstrādāšanu), novadītas 18 vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā, kā arī septiņi izglītojoši semināri par veselības veicināšanas iespējām un nozīmi. 2019.gadā tiek plānotas divas slēpošanas un četras slidošanas nodarbības, ja būs atbilstoši laika apstākļi.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top