faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai18.09.2018

Kandavas novada dome aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 18. oktobrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

printēt Lasīt visu ziņu

Tiek īstenots projekts “Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – labā roka mobilā jaunatnes darbā”21.08.2018

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un jauniešu iniciatīvu realizāciju, radīt iespēju pašiem jauniešiem rīkot brīvā laika aktivitātes Kandavas novada pilsētā un pagastos.

Projekta galvenās aktivitātes:

Trīs dienu neformālās izglītības apmācības Kandavas MJIC “Nagla” vēstnešiem – Kandavas novada pilsētas un pagastu jauniešiem. Aktivitātes mērķis ir apmācīt jauniešus īstenot savu ideju reālā pasākumā vai aktivitātē vietējiem jauniešiem, apgūstot plānošanas, resursu iegūšanas, organizēšanas, izvērtēšanas un pilnveidošanas prasmes.

printēt Lasīt visu ziņu

Stāvlaukuma izveide pie Cēres pagasta administratīvās ēkas13.08.2018

Kandavas novada dome ir īstenojusi projektu “Stāvlaukuma izveide pie Cēres pagasta administratīvās ēkas” Nr.17-08-AL14-A019.2201-000001. Projekta mērķis ir palielināt vietas potenciālu un pievilcību, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu, dažādu pakalpojumu pieejamību, atjaunojot stāvlaukumu pie Cēres administratīvās ēkas. Kopējās projekta izmaksas ir 12 958,62 EUR, no kurām  publiskais finansējums 7531,70 EUR, bet Kandavas novada domes finansējums 5426,92 EUR.

printēt

Kandavas novada dome īstenojusi projektu “Izkal savu suvenīrmonētu Kandavā!” 26.07.2018

Kandavas novada dome ir īstenojusi projektu “Izkal savu suvenīrmonētu Kandavā!” (projekta Nr.18-08-AL14-A019,2203-000004), kura mērķis bija izgatavot un uzstādīt Kandavas novada suvenīrmonētu kaltuvi, tādā veidā palielinot vietas pievilcību, dažādojot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un paplašinot Kandavas novada muzeja piedāvājuma klāstu.

Projekta kopējās izmaksas ir 1482,25 EUR, no kurām publiskais finansējums 786,04 EUR, bet Kandavas novada domes līdzfinansējums 696,21 EUR.

Īstenojot projektu tika iegādāta kalēja lata, latas pamatne, četras tērauda matricas, četri matricu korpusi, vadula ar rokturi matricu ievietošanai un alumīnija sagataves.

printēt Lasīt visu ziņu

Pārbūvēts gājēju celiņš pie Vānes pagasta administratīvās ēkas21.06.2018

Kandavas novada dome ir īstenojusi projektu “Gājēju celiņa pārbūve pie Vānes pagasta administratīvās ēkas” Nr.17-08-AL14-A019.2201-000004. Projekta mērķis ir palielināt vietas potenciālu un pievilcību, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu, dažādu pakalpojumu pieejamību, pārbūvējot gājēju celiņu pie Vānes pagasta administratīvās ēkas. Kopējās projekta izmaksas ir 17 922,64 EUR, attiecināmo izmaksu summa ir 16 286,52 EUR, publiskā finansējuma apmērs 14 657,87 EUR.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (10)

Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā30.07.2018

Projekta „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem visiem Kandavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot aktivitātes Kandavas novadā. 

17.07.2017.

31.08.2017

28.09.2017.

18.10.2017.

29.11.2017.

29.12.2017.

29.01.2018.

28.02.2018.

23.03.2018.

30.04.2018.

31.05.2018.

22.06.2018.

30.07.2018.

31.08.2018.

printēt

Kandavas novada dome īstenojusi projektu „Kandavas novada jauniešu forums 2018”01.02.2018

Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.5. apakšsadaļa “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros.

Projekta „Kandavas novada jauniešu forums 2018” mērķis bija veicināt Kandavas novada jauniešu un vietējās politikas veidotāju aktivitāti, savstarpējo sadarbību un komunikāciju, nodrošinot jauniešu līdzdalību Kandavas novada politikas procesos. 

printēt Lasīt visu ziņu
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top