faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Kandavas novada dome rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai - šķūnim Nr.1 ar kopējo platību 6,5 m2, Apiņu iela 8, Kandavā, Kandavas novadā

25.03.2019 11:30 - 11:40

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošajai nedzīvojamai telpai- šķūnim Nr.1 ar kopējo platību 6,5 m2, Apiņu iela 8, Kandavā, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9011 001 0932 001 001, un 65/531 zemes domājamām daļām, nomas tiesību izsoli. 

Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,35 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 0,02 par 1m2. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 25. martā plkst.11.30, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

  Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2019.gada 22.martam plkst.15:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumus skatīt šeit.

Shēmas skatīt šeit.

Līguma projektu skatīt  šeit.


Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<

>

OCS25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna Jaunākās galerijas Dace Runča, Inese Līne "Kaislība? Ne tikai..." Tikšanās ar māksliniecēm Kandavā Ritmikas diena "Aiz trejdeviņiem kalniem, aiz trejdeviņām lejām..." Kurzemes muzeju pārstāvji tiekas Kandavā Sadancošanās “Zemītē danci vedu “ jau devīto reizi Kandavas kultūras nama 110 gadu jubileja


Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu, rīkojot rakstisku izsoli

25.03.2019 11:00 - 11:20

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – kokmateriālus, kopējais apjoms 2090 m3 (priedes zāģbaļķi 650 m3, priedes papīrmalka 250 m3, egles zāģbaļķi 160 m3, egles papīrmalka 90 m3, bērza finierkluči 200 m3, bērza papīrmalka 620 m3 un lapu koku taras kluči 120 m3, kokmateriālu apjoms (kopējais apjoms vai katrs kokmateriālu sortiments atsevišķi) var mainīties 10% robežās), kas izstrādāti no pašvaldības nekustamā īpašuma „Viršu mežs” Zemītes pagasts, Kandavas novads.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Kaperi”, Vānes pagasts, Kandavas novads, atsavināšanu

08.04.2019 11:10 - 11:20

Nekustamais īpašums (starpgabals) „Kaperi”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 001 0521), sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 001 0370 un kopējo platību 0,7375 ha, uz kuru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Rūmenes iela 68, Kandava, Kandavas novads, izsoli ar augšupejošu soli

08.04.2019 11:00 - 11:05

Nekustamais īpašums Rūmenes iela 68, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 001 0544), sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 12142 m2, ir Kandavas novada domes īpašums. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – dabas parka neitrālās zonas teritorija 1,2142ha.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Sabiles iela 8-32, Kandava, Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli

11.02.2019 11:00 - 11:10

Nekustamais īpašums Sabiles iela 8-32, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 900 0881), kopējā platība 40,1 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 401/9933 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0661 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0661.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads atsavināšanu, atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli

14.01.2019 11:00 - 11:10

Nekustamais īpašums „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044 003 0030) sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9044 003 0030 un kopējo platību 10,43 ha.

printēt Lasīt visu ziņu

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu, rīkojot rakstisku izsoli

10.12.2018 11:00 - 11:20

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – kokmateriālus 195,72 m3.

printēt Lasīt visu ziņu
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top