vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
AA+A++
A AAA

Covid-19 aktualitātes

Sestdiena 16.01.2021
Lida, Lidija

Kandavas novada vēstnesis

Papildus informācija par komercuzskaites mēraparātiem un ūdens starpībām24.03.2017

udens-skaititaju-nomaina.jpgSIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka privātmājām un daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām kopš 2016. gada pakāpeniski tiek uzstādīti ūdens komercuzskaites mēraparāti (mājas kopējais skaitītājs).  Apkopojot klientu jautājumus un ņemot vērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku “kūtro” atsaucību, vēršam klientu uzmanību uz izmaiņām normatīvajos aktos un lūdzam iepazīties ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto materiālu.

 Latvijā no 2016.gada 1.janvāra stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas nosaka vienotu kārtību ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādē visā Latvijas Republikā. Ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums . Likums uzliek veikt noteiktas tiesiskās darbības likumā norādītajos termiņos. Vēršam uzmanību, ka dažas no darbībām veicamas pēc paša izvēles, savukārt dažas ir veicamas vispārobligātā kārtībā, atbilstoši likumā definētajam, nedodot izvēles brīvību ne pakalpojuma lietotājam, ne pakalpojuma sniedzējam.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums uzliek par pienākumu pakalpojuma lietotājam četru gadu laikā (kopš 01.01.2016.) veikt komercuzskaites mezglu izbūvi par saviem līdzekļiem. Pakalpojuma sniedzējam pienākums ir uzstādīt ūdens komercuzskaites mēraparātu par saviem līdzekļiem, kas turpmāk būs pakalpojuma sniedzēja īpašums. Ūdensaimniecības pakalpojumu likums šajā jautājumā paredz, ka ūdens patēriņa skaitītājs - komercuzskaites mēraparāts, tiek uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā uz ūdensapgādes tīklu piederības robežas - parasti tā ir aka. Papildus informējam, ka par komercuzskaites mezglu izbūvi ir iespēja vienoties ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” par darbu veikšanu un samaksu veikt pa daļām.

Izmaiņas paredzētas arī norēķinu kārtībā, jo, saskaņā ar likumu, pakalpojuma lietotājiem maksa par saņemtajiem pakalpojumiem turpmāk tiks aprēķināta saskaņā ar komeruzskaites mēraparātiem.  Līdz ar to pastāv iespēja rasties starpībai starp mājas komercuzskaites mēraparāta rādījumu un dzīvokļos uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem. Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi informatīvu materiālu par ūdens patēriņa starpībām, skatīt šeit:

https://www.em.gov.lv/lv/nozar... .

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus papildus informējam, ka, ja dzīvokļu īpašnieki nepieņems lēmumu par pilnvarotās personas izvēli, norēķina veidu un ūdens starpības aprēķina kārtību, kā rezultātā netiks noslēgts pakalpojuma līgums, pakalpojumu sniedzējs var būt spiests pārtraukt pakalpojumu sniegšanu dzīvojamai mājai, jo bez pakalpojuma līguma, kas noslēgts atbilstoši normatīvajiem aktiem, pakalpojumu sniegt ir aizliegts. Lūdzam klientus iepazīties ar izmaiņām, veikt komercuzskaites mezglu izbūvi, lai pārslēgtu līgumu par ūdens piegādi un kanalizācijas novadīšanu, atbilstoši likuma normām. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus aicinam iesniegt kopības lēmumu pakalpojuma līguma sagatavošanai. Atgādinam, ka ir iespēja iesniegt dokumentus un noslēgt iepriekš sagatavotu un saskaņotu līgumu pie SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kasierēm uz vietas pagastos.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” piedāvā arī uzstādīt dzīvokļu īpašumos attālināti nolasāmos ūdens patēriņa skaitītājus ar telemetriju, ja īpašnieki to vēlas un kopība par to ir pieņēmusi lēmumu.

Tālrunis saziņai 63126072, 63126188, mob. 26603244 un epasts: sia_kkp@inbox.lv. Par komercuzskaites mezglu izbūves tehniskajiem risisnājumiem sazināties ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” vides iekārtu tehniķi Dzintaru Kreicbergu pa tālruni 29181411, epasts: dzintars704@inbox.lv. Pirms tehnisko noteikumu izsniegšanas īpašniekiem jāsazinās ar uzņēmumu, lai veiktu plānotā komercuzskaites mēraparāta mezgla apsekošanu.  Ar rakstu saistītās iepriekšējās publikācijas pieejamas:  Par ūdens komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu: http://kandava.lv/sakums/par_udens_komercuzskaites_meraparatu_uzstadisanu . Iedzīvotāju ievērībai –par ūdens patēriņa starpību: http://kandava.lv/svarigi/iedzivotaju_ieveribai_par_udens_paterina_starpibu .

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Rīgas plānošanas reģionsPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top