kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma -dzīvokļa Priežu iela 12-6, Kandava, Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli.

09.12.2019 11:00 - 11:10

Nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.6, Priežu iela 12, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 900 0889) ar kopējo platību 20,7 m2.

Izsoles objekta sākumcena 1600,00 eiro Izsoles nodrošinājums 160,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 9. decembrī  plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019. gada 6. decembrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

|zsoles noteikumus skatīt šeit.

Karti skatīt šeit.

sludinājums publicēts 05.11.2019.

back to top